Heja Eva!

Var har vi den kyrkojournalistik som lyfter fram det principiellt viktiga? Inte i Torsdagsdepressionen men faktiskt inte heller i detta fall i SPT, Kyrka och Folk eller Göteborgs Stiftstidning. Saken protokollfästes för en månad sedan, 9 april. Säreget är det dock att stiftsstyrelsens ordförande på två punkter rätt skarpt markerar mot styrelsen. Så skedde. Eva … Läs mer

Min vindlande väg i tankevärlden

Jag vet. Det blir för många sländor. Men någon måste väl anständigtvis försvara socialdemokraterna när socialdemokraternas partiordförande nu förklarar, att de inte hör hemma i partiet.  Det gäller docenten och skriftställaren Bengt Lidforss, men det gäller också tidigare ecklesiastikministern Arthur Engberg. Båda var antisemiter. Hur det var med ecklesiastikministern Ragnar Edenman, som under namnet Eriksson … Läs mer

aKF:s populismkonferens

Jag har förstått att ni vill ha ett litet referat från vad som sades på aKF:s öppna arbetskonferens om populism mm. Efter diverse plikter å Lantegendomen, frun slet hårdast för jag är så gammal, steppade jag in på ICA Grytan för att rusta mig för sländande. Där var kyrkoherden! På arbetstid! Hans alltså. Vad ska … Läs mer

Allt för Växjö Pride

Jag fattar att alla vill ha repliker från aKF:s öppna arbetskonferens om populismen. De kommer. Men dagen har varit för splittrad så det får anstå tills tankarna är samlade. När det handlar om viktiga ting krävs eftertanke. När det handlar om Pride behövs ingen tanke alls. Inte heller när det handlar om klimatet, har jag … Läs mer

Jag har varit på turné

Jag har varit på turné. aKF:s öppna arbetskonferens sålunda. För att riktigt markera att aKF kan vara mer öppet än kyrkoetablissemanget och än mer kreativt med genomlysande frågeställningar, förlades konferensen till Berlin precis ett år efter LVF:s, Svensk kyrkans m fl misslyckade konferens. Misslyckade? Tja, de ansvariga har inte ens fått till sin konferensrapport! Denna … Läs mer