Analysgruppen

Dokumentation från Kyrklig samlings analysgrupp:

En kristen församling 2012-03-19, biskop Biörn Fjärstedt.
Den bistra verkligheten – en analys av Svenska kyrkans ekonomiska ställning  2008-07-18, Yngve Kalin
Den dysfunktionella kyrkordningen  2008-09-19, Dag Sandahl
Prästorganisationens kollaps  2008-10-17, Björn Fyrlund
Substansförlusten – något om dess rötter  2008-10-20, Anders Reinholdsson
Svenska kyrkans kropp och själ – några tankar om Svenska kyrkan  2008-11-14, Rolf Pettersson
Svenska kyrkan som partipolitisk arena  2008-12-08, Yngve Kalin