Dokumentation

Dodomauttalandet
En afrikansk röst mot enkönade äktenskap  Uttalande från Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT. Läs hela uttalandet )
(2010-06-11)


Brev till systerkyrkorna i äktenskapsfrågan
Svenska kyrkan har i Borgåöverskommelsen förpliktigat sig till konsultationer med medlemskyrkorna innan ett beslut av avgörande betydelse fattas. Detta ägde inte rum inför beslutet i äktenskapsfrågan då Svenska kyrkan omformulerade äktenskapsbegreppet. Med anledning av detta tillskrev Kyrklig samling samtliga kyrkor inom Borgågemenskapen samt ett antal andra systerkyrkor efter beslutet Styrelsen har beslutat att nu offentliggöra Kyrklig samlings brev och de officiella svar från kyrkor som kommit in.
(2012-05-11)

Brev till Svenska kyrkan från Mekane Yesus-kyrkan i Etipien
Mekane Yesus-kyrkan ber Svenska kyrkan att ompröva sitt beslut om väsignelse av enkönade par, 24 dec 2010  Läs brevet  (2011-01-12)  Svensk översättning  (2011-01-17)