Notiser

Kyrklig samlings stödförening
Stödföreningen genomförde sitt årsmöte via Zoom. 
De kommande två åren består styrelsen av: Yngve Kalin (ordf.) Lars Björkman (v.ordf., sekr.), Hans Gustafsson (kassör), Kiki Pettersson, och Joakim Svensson. (2024-04-30)

Nytt från Samarbetsrådet april 2024
Överläggningarna inleddes med ett anförande av Stig-Björn Ljunggren ”Samtider – några ”megatrender” att förhålla sig till”. Hans egen kortversion av anförandet kan läsas här.

Under samlingen genomfördes också årsmötet. Det förelåg avsägelser både från samarbetsrådet och styrelsen. Efter genomförda val består samarbetsrådet av:
Gunnar Andersson, Bengt Birgersson, Lars Björkman, Jan-Anders Ekelund, Catharina Ericsson, Lennart Ericsson, Jörgen Eriksson, Björn Fyrlund, Agneta Grunditz, Thomas Grunnesjö, Daniel Gustafsson, Hans Gustafsson, Hans Hansson, Rune Imberg, Erik Kalin, Björn Larsson, Thorbjörn Larsson, Olle Lidén, Inger Lindeskog, Berth Löndahl, Magnus Magnusson, Kjell Petersson, Kiki Pettersson, Rolf Pettersson, Anders Reinholdsson, ,Daniel Ringdahl, ,Berit Simonsson, Magnus Skredsvik och Joakim Svensson. 
Hedersledamöter: Oloph Bexell, Yngve Kalin, Maud Lundin och Dag Sandahl.

Kyrklig samlings styrelse består av:
Anders Reinholdsson(ordf.), Lars Björkman (v.ordf., sekr.),  Hans Gustafsson (kassör), Thomas Grunnesjö, Kiki Pettersson, Rolf Pettersson, och Dag Sandahl
(2024-04-30)

Hälsning från ordförande Anders Reinholdsson inför fastan 2024
Läs brevet här

Brev från Kyrklig samlings nye ordförande Anders Reinholdsson inför advent 2023
Läs brevet här.
(2023-11-28)

Anders Reinholdsson är ny ordförande i Kyrklig samling

Vid Samarbetsrådets överläggningar den 30/10 2023 valdes Anders Reinholdsson, Kinna, till ny ordförande i Kyrklig samling. Han är sedan tidigare medlem av styrelsen som därför har samma personsammansättning som tidigare.
Till sammankallande i valberedningen valdes Yngve Kalin.
(2023-11-01)

Samarbetsrådets föredrag

Vid Vid Samarbetsrådets överläggningar framfördes två föredrag av allmänt intresse.

Publicisten och historikern Anders Björnsson talade över ämnet Tidens tecken med olika exempel ur begreppshistorien. Han berörde också pressetiska problem och betydelsen av att det i ett samhälle finns stabila tabun. Hans manuskript kan läsas här.

Den nyvalde ordföranden Anders Reinholdsson talade om Upplevelse eller Uppenbarelse. Många tecken talar för att upplevelsen har ersatt uppenbarelsen som kyrkans grund. Hans manuskript kan läsas här.
(2023-11-03)


Vice ordföranden Lars Björkman går tillfälligt in som ordförande

Vid Samarbetsrådets överläggningar den 25 april 2022 avgick Yngve Kalin, på egen begäran, som ordförande efter 19 år. I tacksamhet över hans mångåriga arbete utsågs han till hedersledamot i Samarbetsrådet. I avvaktan på att en ny ordförande väljs ansvarar vice ordföranden Lars Björkman för ordförandeskapet .
För närvarande består Kyrklig samlings styrelse av följande personer:
Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Rolf Pettersson, Lilla Edet; Maud Lundin, Visby; Kjell Petersson, Hässelby; Anders Reinholdsson, Kinna; Dag Sandahl, Moheda; Magnus Skredsvik, Skene och Kikki Pettersson, Lilla Edet.
Stödföreningens styrelse består av Maud Lundin, Visby, ordförande Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Agneta Grunditz, Lund och Kikki Pettersson, Lilla Edet.
(2022-05-07)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2022
Läs brevet här


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2021
Läs brevet här
(2021-02-23)


Brev från Kyrklig samlings ordförande i adventstiden 2020
Läs brevet här
(2020-11-29)


Ledamöter i styrelserna
Efter Samarbetsrådets överläggningar den 7 april 2019 består Kyrklig samlings styrelse av följande personer:
Yngve Kalin, Hyssna, ordförande; Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Rolf Pettersson, Lilla Edet; Maud Lundin, Visby; Kjell Petersson, Hässelby; Björn Fyrlund, Varberg; Anders Reinholdsson, Kinna; Magnus Skredsvik, Skene och Kiki Pettersson, Lilla Edet.
Stödföreningens styrelse består efter årsmötet den 28 augusti 2020 av Maud Lundin, Visby; Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Agneta Grunditz, Lund och Erik Kalin, Växjö.
(2020-08-28)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2020
Kyrklig samlings ordförande har skrivit brev till stödföreningens medlemmar med en förhoppning om fortsatt stöd. Läs brevet här.
(2020-02-27)


Oloph Bexell och Maud Lundin utsedda till hedersledamöter
Vid Samarbetsrådets överläggningar i Torestorp den 7 april 2019 utsågs Oloph Bexell, Uppsala och Maud Lundin, Visby till hedersledamöter. Under många år har de båda gjort betydande insatser i rådet och styrelsen för Kyrklig samling. Tidigare har tre personer utsetts till hedersledamöter genom åren nämligen Carl Strandberg, Erik Petrén och Dag Sandahl.
(2019-04-10)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2019.
Kyrklig samlings ordförande har skrivit ett nytt brev till stödföreningens medlemmar. Läs brevet här.
(2019-03-06)


Dag Sandahl hedersledamot

Styrelsen beslutade den 15 april 2018 i samband med bokreleasen av docent Dag Sandahls bok En annan Kyrka, att utse honom till hedersledamot. Genom sin bok har han på ett heltäckande och grundligt sätt skildrat Kyrklig samlings historia fram till våra dagar och det som ledde fram till dess bildande. Styrelsen vill på detta sätt uttrycka sin uppskattning och tacksamhet för hans forskningsarbete.
(2018-05-02)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2017.
Kyrklig samlings ordförande har skrivit ett nytt brev till stödföreningens medlemmar. Läs brevet här.
(2017-05-10)


Carl Strandberg och Erik Petrén har avlidit
Hedersledamöterna i Kyrklig samlings samarbetsråd Carl Strandberg, Strängnäs (1926-2013) och Erik Petrén, Gävle (1919-2013) har avlidit. När Kyrklig samling bildades 1958 blev båda ledamöter och de har genom åren spelat en ovärderlig roll i Kyrklig samlings arbete. Carl Strandberg blev Kyrklig samlings andre ordförande och Erik Petrén var under många år vice ordförande. Må de vila i frid till Uppståndelsens underbara morgon.
(2014-01-29)


Ditt stöd behövs!
Gåvor till Kyrklig samlings arbete mottages tacksamt. Medlemsavgiften i stödföreningen är 200 kr per år. Plusgiro: 559905-5  Swish: 123 181 84 75