Notiser

 

Vice ordföranden Lars Björkman går tillfälligt in som ordförande

Vid Samarbetsrådets överläggningar den 25 april 2022 avgick Yngve Kalin, på egen begäran, som ordförande efter 19 år. I tacksamhet över hans mångåriga arbete utsågs han till hedersledamot i Samarbetsrådet. I avvaktan på att en ny ordförande väljs ansvarar vice ordföranden Lars Björkman för ordförandeskapet .
För närvarande består Kyrklig samlings styrelse av följande personer:
Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Rolf Pettersson, Lilla Edet; Maud Lundin, Visby; Kjell Petersson, Hässelby; Anders Reinholdsson, Kinna; Dag Sandahl, Moheda; Magnus Skredsvik, Skene och Kikki Pettersson, Lilla Edet.
Stödföreningens styrelse består av Maud Lundin, Visby, ordförande Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Agneta Grunditz, Lund och Kikki Pettersson, Lilla Edet.
(2022-05-07)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2022
Läs brevet här


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2021
Läs brevet här
(2021-02-23)


Brev från Kyrklig samlings ordförande i adventstiden 2020
Läs brevet här
(2020-11-29)


Ledamöter i styrelserna
Efter Samarbetsrådets överläggningar den 7 april 2019 består Kyrklig samlings styrelse av följande personer:
Yngve Kalin, Hyssna, ordförande; Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Rolf Pettersson, Lilla Edet; Maud Lundin, Visby; Kjell Petersson, Hässelby; Björn Fyrlund, Varberg; Anders Reinholdsson, Kinna; Magnus Skredsvik, Skene och Kiki Pettersson, Lilla Edet.
Stödföreningens styrelse består efter årsmötet den 28 augusti 2020 av Maud Lundin, Visby; Lars Björkman, Svenljunga, vice ordförande; Hans Gustafsson, Stockholm, kassaförvaltare; Agneta Grunditz, Lund och Erik Kalin, Växjö.
(2020-08-28)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2020
Kyrklig samlings ordförande har skrivit brev till stödföreningens medlemmar med en förhoppning om fortsatt stöd. Läs brevet här.
(2020-02-27)


Oloph Bexell och Maud Lundin utsedda till hedersledamöter
Vid Samarbetsrådets överläggningar i Torestorp den 7 april 2019 utsågs Oloph Bexell, Uppsala och Maud Lundin, Visby till hedersledamöter. Under många år har de båda gjort betydande insatser i rådet och styrelsen för Kyrklig samling. Tidigare har tre personer utsetts till hedersledamöter genom åren nämligen Carl Strandberg, Erik Petrén och Dag Sandahl.
(2019-04-10)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2019.
Kyrklig samlings ordförande har skrivit ett nytt brev till stödföreningens medlemmar. Läs brevet här.
(2019-03-06)


Dag Sandahl hedersledamot

Styrelsen beslutade den 15 april 2018 i samband med bokreleasen av docent Dag Sandahls bok En annan Kyrka, att utse honom till hedersledamot. Genom sin bok har han på ett heltäckande och grundligt sätt skildrat Kyrklig samlings historia fram till våra dagar och det som ledde fram till dess bildande. Styrelsen vill på detta sätt uttrycka sin uppskattning och tacksamhet för hans forskningsarbete.
(2018-05-02)


Brev till Kyrklig samlings understödjare. Våren 2017.
Kyrklig samlings ordförande har skrivit ett nytt brev till stödföreningens medlemmar. Läs brevet här.
(2017-05-10)


Carl Strandberg och Erik Petrén har avlidit
Hedersledamöterna i Kyrklig samlings samarbetsråd Carl Strandberg, Strängnäs (1926-2013) och Erik Petrén, Gävle (1919-2013) har avlidit. När Kyrklig samling bildades 1958 blev båda ledamöter och de har genom åren spelat en ovärderlig roll i Kyrklig samlings arbete. Carl Strandberg blev Kyrklig samlings andre ordförande och Erik Petrén var under många år vice ordförande. Må de vila i frid till Uppståndelsens underbara morgon.
(2014-01-29)


Ditt stöd behövs!
Gåvor till Kyrklig samlings arbete mottages tacksamt. Medlemsavgiften i stödföreningen är 200 kr per år. Plusgiro: 559905-5  Swish: 123 181 84 75