Från mitt gamla hemstift

När det lackar mot jul kan vi få lyckan att läsa djupsinnigheter i hälsningar från stiftschefer landet runt. Jag fördjupade mig, helt kort naturligtvis, i de tankar som Marika ville delge mig från mitt gamla hemstift. Marika Markovits är till allt annat adelsdam. Snart blir hon nog också hedersdoktor vid Linköpings universitet. Vad annat är … Läs mer

Om själva anständigheten

Biskop Nikolaos från Myra är dagens firningsämne. Han stod på de fattigas sida, var en sådan som inte stod ut med orätten. Han var förstås inte turk utan grek. Grekland och Lykien fanns – och där fanns biskopen. Inte Turkiet. Man kan nog inte säga att biskopen tog bladet från munnen. Han gjorde sina välgärningar … Läs mer

Pessimism

Tiden är som den är, alltså som den i alla tider efter syndafallet är: galen, ur led, vriden, förvänd – det är inget annat att vänta. Jag ber att få hänvisa till premiärlöjtnanten. Eduard von Hartmann. Hans titel ska kanske skrivas ut på tyska av respekt för våra tysktalande vänner, dvs precis som den stod … Läs mer

Extra: Adventsslända!

Adventstiden gillar jag. Inte bara detta uppbyggliga att få lägga psalmboksbandet först i psalmbokens evangeliebok på nytt. På a’t igen! Känslan beskrev Kyrklig samlings nye ordförande prosten Anders Reinholdsson: https://kyrkligsamling.se/wp-content/uploads/2023/11/Kyrklig-samling-ordf_brev-20231128.pdfHan skriver ”kära vänner”. Sådant brukar bekymra mig, för jag undrar om det verkligen är mig talaren inkluderar. Kyrkomöte som exempel. I det här fallet är … Läs mer

I haveriernas tid

Det är i haverier sanningen kommer fram. Utpressningsattacken stimulerar många att säga ”vad var det jag sa!” (observera utropstecknet…) – men deras muttrande hördes inte så mycket, när de noterade vad de uppfattade vara en riskabel stordrift. Försiktighet är en dygd och kritik ska mumlas fram på ett sätt som tycks säkert för sägaren, om man … Läs mer