Klerkernas förräderi

Sanningen om klerkernas förräderi är gammal men ständigt sann och sann på nytt. Klerker – det var de universitetsutbildade prästerna, de som sedan blev de ledande statstjänstemännen och i vår tid de vid massmedierna anställda tjänarna. Kontorist eller tjänsteman hette på min tid i folkskolans engelskundervisning Clerk – och det är latinets clericus. Vilket skulle bevisas. … Läs mer

Vad rätt du tänkt – fast det var fel!

Borde inte en förnuftig diskussion följa på Jimmie Åkessons tal på SD:s landsdagar? Om talet retade upp Erdogan och betyder att NATO-inträdet försenas, kan det förstås bekymra. Men håller vi inte yttrandefriheten högre än att Erdogan inte ska bli missnöjd? Och om han och många andra blir missnöjda med att Åkesson ska stänga eller riva … Läs mer

Tankar i tanklöshetens tid

Det finns sådant som tanklösheten glömmer. Sv ps 389:2 knyter jag an till. I massans tid med massans samhälle och massmedier är den kollektiva tanklösheten mer besvärande än i det gamla inskränkta bondesamhället. Där kunde tanklösheten vara monumental – men begränsad till byn. Blev det mesta alltför dumt kunde de som ville tänka antingen säga … Läs mer

I kyrkolivet

Det så kallade kyrkomötet pågår. Är någon intresserad av manligt/kvinnligt i debatterna, dvs manliga och kvinnliga val av debatter, positioner i debatterna mm mm, finns här stoff. Var argumenteras i sak med humor? Vem argumenterar med känsla? Jag tycker debatten om tvångsvegetarisk kost blir belysande. Den belyser också hur det reformerta tar plats i vårt … Läs mer

Ahlgrens pilar

Ni tror att jag tänker avhåna det smånna teologlivet, dvs det småsinta livet i den lilla världen, den där förbrukade ärkebiskopar återanvänds under mottot: ”Om jag berömmer dig, berömmer du mig och så blir vi båda berömda”. Nå, KG Hammar skrev en mer användbar doktorsavhandling än Antje, men Antje uppbär väl fler hedersdoktorat? Hammar har … Läs mer