Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Pesten – på riktigt riktigt.

Raseriet fortsätter, men jag tänkte för stunden vidga perspektiven så här: Gott folk – och du också! Pesten är här. Nu gäller det att skydda sig. Det har folk i alla tider vetat, och främst bland dem dina anmödrar och anfäder. Annars hade du alls inte funnits. Deras kunskaper är nog värda att ta på allvar. De visste att kolla manualen för att förstå pestens art och pestens härjningar. De kunde dra de riktigt långa och signifikanta linjerna. De hade också ett av de flesta i vår kulturkrets fullt begripligt ord för pesten, den som hade sönder så mycket. De kallade…

Flash! Översåtarna destruerar julen! Flash!

En flash när det är en månad kvar till julafton och  det varit pressbriefing med kulturministern, miljöpartisten Amanda Lind. Hon sa att vi ska stanna hemma i år och avstå från att delta i gudstjänster i kyrkan. Överheten har talat! Den kyrkliga också – för pastor Alm och Antje satt med digitalt och utgör väl denna treenighetens ”vi”. Alm fick till det: ”Det som måste fortsätta är det diakonala.” Vad liturgi egentligen handlar om, folkets tjänst, vet nog inte Alm. Det är kanske mer gudstjänsten än diakonin som håller världen vid liv? Antja drog mantrat om att vi inte ställt…

Jag är inte med.

Det är bara att konstatera: Jag är inte med. Det beror på en mängd faktorer, de som utgör förutsättningar för kunskap. Jag vet skyldigheten att inte dra sig undan. Ungefär som det var med professor Lauritz Weibull (1873-1960). Om honom gäller: ”Sina stridspositioner intog han i djupt medvetande om att andarnas kamp är en nödvändig förutsättning för en levande vetenskap.” (Ingvar Andersson Underrättelser, Svensk Historisk Tidskrift 1961, s 66) Handlar det om andarnas kamp är ingen annan hållning möjlig. Men gör det det nu? Det gör det alltid! Antje är ute och missionerar genom att säga att ”riterna” är viktiga…

Blixt och dunder-slända inför regeringsbeslutet

Det måste bli en blixt och dunder-slända före det regeringsbeslut som fattas i dag. Jag kunde förvirrat redan i går för i det förslag som regeringskansliet skickat på remiss är det klart att sittande publik betyder 300 personer om man kan ha minst en meter mellan de sittande. Och detta innebär inte att medverkande ska räknas in. En del präster jublar, andra mulnar. Vad har allt bråk handlat om och alla inställda/omställda/undanställda gudstjänster gått ut på? Vi läser alltså förordningen 2020:114, 1 § 2 st. ”Begravningsceremonier” ska möjligtvis idag undantas i regeringsbeslutet. Vad är en begravningsceremoni? Om Kalla och ett…

Kring det smånna

Det “smånna” är sådant som är litet. Det smånna kan man med fördel fundera över. Åsa Ingårda, C, som lämnat en särskild mening i Kyrkostyrelsen, träder nu fram som Kyrkostyrelsens begåvning. Prestigeförlusten för Kyrkostyrelsen får de andra dela på. Kyrkomötet ville nämligen inte utan föregående kollningar centralisera – om man verkligen kan sägas centralisera om en verksamhet placeras i – Uddevalla! Förlaget var illa genomtänkt, kyrkomötet insåg det. Nu ska det bli nya tag. Kyrkostyrelsen försökte vissla och se oberörd ut, förstår jag. Nice try. Hans-Olof Andrén, Mattias Rosenquist och Linda Isberg, POSK, hamnade rätt i frågan om förbud mot att…

Världsmakten

Jag har full förståelse om ni inte har den prästmötesavhandling domprosten J.N. Rexius skrev; Världsmakten och Guds rike (Joh. Lundéns Tryckeri, Göteborg 1915), riktigt aktuell för er. Ännu!  Josef Natanael (1852-1929) betecknades som den schartauansk traditionens ”förnämsta och ädlaste representant i nyare tid”. Oftast predikade Rexius för fyllda och överfyllda kyrkor. När hans röst på äldre dar inte bar, kom färre åhörare. Annars gällde det att vara ute en halvtimme före gudstjänsten om man skulle få plats. Hur vet jag allt detta? Göteborgs stifts herdaminne band 1, s 68-74, hopknåpat av min högt värderade vän Anders Jarlert. (Tre Böcker Förlag,…

Antje och Eva samt lite ÖK och KA

”Ständigt denna Antje”, skulle Ture Sventon kunna utbrista.  Det hölls digital domkapitelskonferens med en mängd deltagare från Svenska kyrkans rättsvård. Hur eller hur måste domkapitlen ändå uppfattas som detta. Domkapitelskonferensen är till för att lyfta gemensamma problem, men också ge perspektiv på hur livet ter sig när det ses från Antjeborgs horisont. I det gamla normala möttes kapitularerna i Uppsala. Nu var allt digitalt. Det kunde tänkas inte bli så omtumlande. Men det blev det nog. Antje höll ett anförande. I det tog hon upp Överklagandenämndens beslut i anledning av den avkragade EFS-prästen i Luleå stift. Överklagandenämnden underkände domkapitlets hantering…

Flash! I tider som dessa Flash!

Den franska revolutionen innebar kamp mot den kristna tron. Eden till folket skulle sväras – annars gällde inte bara att man i god ordning blev dekapiterad genom dr Joseph Guillotines uppfinning (som var i bruk till 1981…) utan också kunde bli ihjälslagen så där utan vidare. Septrembisering kallades denna den första massiva kristendomsmassakern i Europa efter 300-talets början (då när t ex Lucia avrättades) i september 1792. Men det kristendomsfientliga har varit en betydande underström och om den har gällt en de flestas oförmåga att tala om den.  Nå, nu ska det inte få firas gudstjänster i Jönköpings län och vi…

Ingenting kul

”Jul, jul, ingenting kul”, heter det – och något i den stilen kan det bli år 2020. Må vara att påskfirandet blev destruerat på grund av pandemin. Det drabbade kyrkfolket. Men om julen ska drabbas av kyrkliga inskränkningar, riskeras själva folkligheten, dvs de rester av kyrkoliv som finns kvar i en familj, som har ett noga uppsatt schema för julens firande och där ingår till exempel julbönen med hela familjen. Om det inte fungerar i år, finns risken att också denna vana bryts. Det kan jag förstås strunta i. Jag är ansvarslös pensionär. Likväl funderar jag på vad jag skulle gjort…

Två och två, det ena svarar mot det andra

”Anställd som biskop”, hette det när arbetsrätten för biskopar diskuterades för 25 år sedan. Och så är det. Denna insikt återställer somligt, som vi lärt i Kommunistiska Manifestet. Prästen blir sist av alla en lönearbetare. ”Allt fast förflyktigas”, som bekant. Och sist, helt konsekvent, bland prästerna går biskopen och blir sist av alla avslöjad just som lönearbetare. ”Anställd som biskop”. Nu tror ni att jag gått i i garderoben och kollat metrarna med utredningsmaterial om kyrka-stat. Nästan. Det var på sin tid 6600 sidor och blev väl närmare 8000. Jag nöjde mig med att ta fram kyrkomötesprotokoll. Stiftsstyrelsen i Härnösand…

Alternativ

Alternativ för Sverige, AfS, ställer upp i kyrkovalet om partiet får ihop en halv miljon för valrörelsen. Namnet var tydligen ett problem eftersom Borgerligt alternativ är en lista. Det var dock ett konstigt beslut av Kyrkostyrelsen. Alternativ är alltid just alternativ – överallt, i alla tider, i alla sammanhang –  och är det ett alternativ måste rimligtvis detta tydligt få anges. Självfallet har dock inte det politiska partiet Alternativ för Sverige i kyrkomötet att göra. Det är ett politiskt parti med en politisk agenda. Det finns fler sådana. De använder utomordentligt gärna Svenska kyrkan som ideologisk arena för sin egen politiska…

Om egendomligheter i tillvaron

Jag tror mig ha förstått att av europeiska länder har svenska medier utmärkt sig genom sin idoga rapportering från presidentvalet i USA. Hur det kom sig att Sveriges journalister började mena att vi skulle vara den femtioförsta delstaten i Amerikas Förenta Stater finner jag vara en intressant egendomlighet. Nästan lika intressant som statstelevisionens utdragna valbevakning av ett val, som inte resulterat i något bestämt. Jag fann det hela löjeväckande. Finns det inte någon journalistisk självkänsla kvar i landet?  En annan egendomlighet var jag med om igår. Det skulle influensavaccineras på Vårdcentralen, men jag blev rädd. Jag såg folk kallas in…

PPSK

Det ska rätteligen komma sländor måndag, onsdag och fredag. Nu blev det lite många. Jag skyller på allt vad som händer – och kommer att hända. Stilla dagar i Härnösand blir till arbetsamma. Eva är tillbaka i tjänst efter sex veckors sjukskrivning. Det kan bli lite råddigt eftersom konflikten inte är löst. Men Eva är på’at. Hon säger att sjukskrivningstiden ”har stärkt mig och gett mig en del av arbetsglädjen tillbaka”. Hon ”mår också fysiskt mycket bättre efter dessa veckors vila och återhämtning.” Det betyder väl att stiftsstriden kan fortsätta – om nu inte stiftsstyrelsen förlorat modet. Men lite uppiggande för styrelsen…

Bakfram och rättfram

Just den 4 november år 1520 kom Martin Luthers bok Om en kristen människas frihet ut. Men var det den 4 november efter den julianska eller efter den gregorianska kalendern? Jag vet inte. Men Antje skrev en understreckare. https://www.svd.se/en-liten-skrift-om-att-tillata-sig-att-vara-alskad Jag läste i papperstidningen tidigt i måndags morse. Sedan dess har jag levt i häpnad. Inte bara den kloka häpnaden inför skapelsens skönhet och Guds fortgående goda verk utan häpnaden inför det bakvända. Vi, som tror att Gud är på riktigt och med dr Luther tänker att Gud verkligen är vår käre himmelske Fader och Skaparen, måste nog dra efter andan….

Om förflyttningar och flytningar

Städningsarbetet fortsätter. Det är ett väl beprövat sätt att lugna nerverna efter lördagens tv-orgie i Liljeholmsreliositet, en säregen polyteistisk tillställning i den mediala sorgens tecken. För somliga var orgien en lisa för själen. För andra, de mer masochistiskt anlagda, var den en ivrigt emotsedd pina/pinsamhet. Det finns ”ju värre, desto bättre”-människor, sådana som är nöjda bara när de kan vara lite missnöjda. Alltså buss på städning bland lägg och klipp, ty städning och inte bara husandakt lugnar själen.  I Svensk Kyrkotidning ser jag att Martin Lind begått sig. Året är 1969. Lind beskriver – med Lund som utgångspunkt – hur den…

Nationell och sorglig civilreligion

Det är inte lätt att begränsa sländeriet i tider som dessa. Jag är inte ensam om att ha det problemet. Dr Judi Sture skrev: ”I’ve been trying to avoid bishop-bashing over the last few months of Covid, but there is only so much a person can stand before having to vent frustration again. Once more we find the Boys In Mitres  speaking out on all the topics that they are attracted to, rather than the topics that they should address.” I vårt sammanhang gäller det förstås också sådana i mitror oavsett kön… Antjes projekt ”En värld av grannar” har fått…

Jan Myrdal 1927-2020

Det får bli en dagslända till när nu Jan Myrdal denna fredag dött.  Jag fick på förmiddagen frågan från Kabul hur jag kände inför detta att Jan dött och kunde svara, att det var ledsamt men inte oväntat. Jag talade med Jan i onsdags och fick en förnimmelse, att vi nog inte skulle kunna ta det där fikat eller den där lunchen vi talat om men skjutit upp på grund av Covid-19. ”Det skulle inte se bra ut i litteraturhistorien om det skrivs att du dött med Covid-19 som du fått av präster”, sa jag. Det betyder att vår traditionella…

I stället för en elegi på en lantkyrkogård

”Historiskt har vi skilt mellan att minnas helgonens liv – på alla helgons dag – och att minnas våra närståendes liv – på alla själars dag. Men rent teologiskt är det ingen skillnad: Vi är alla heliga, tack vare Jesus kärlek till oss.” https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona Vad betyder det där begreppet ”rent teologiskt”? Det är tämligen oklart. Antje lägger också ut texten.  https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona Fast inte ett ord, inte ett enda, om Jesus. Det hon inte säger, säger allt. Hade jag inte varit så from som jag är, hade jag inte nöjt mig med att bli uppbragt. Men när jag hör just det…

Vett att vara moloken

Tack vare en analytisk begåvning i Antjeborg fick jag en siffra jag sökt, siffran för antalet huvudgudstjänster i Svenska kyrkan 1999 resp 2019. Här är sammanställningen efter att procenträknandet vidtagit av en erfaren räknenisse, en s k procentare: Stift 1999 2019 Förändr. Uppsala 9391 6963 −26 % Strängnäs 6925 4847 −30 % Växjö 14407 9185 −36 % Stockholm 8184 5167 −37 % Lund 17117 10581 −38 % Göteborg 20151 11781 −42 % Skara 10920 6346 −42 % Härnösand 6633 3854 −42 % Västerås 6938 3781 −46 % Karlstad 7275 3959 −46 % Linköping 9462 5102 −46 % Luleå 9276 4336 −53 % Visby 2633 1203 −54 % Hela Sverige 129312 77005 −40 % Biskoparna,…

Dumheter anno 1969

Jag ska inte klaga, men när jag låg på lasarett i somras, flyttades sovrummet och därmed böcker och papper på ett för mig rätt förvirrande sätt. Jag tränar mig – både vad gäller tålamod och styrka – och försöker få någon slags ordning på allt igen. Det har den fördelen med sig att jag hittar ett och annat och kan vandra i minnena. Att Bengt Holmberg vann biskopsvalet år 1991 i Göteborg, men Lars Eckerdal utnämndes, det minns många. Det var då det ljögs ihop om alla hatiska brev statsrådet Wallström fått. Jag begärde ut dem och läste. Bluffen synad….