Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Ignorantia och ren dumhet

Jag skulle rätteligen skriva om Erik Eckerdals arbete om Svenska kyrkan. Han är Poskare och skriver för sin nomineringsgrupp, men i den gamla goda Posk-traditionen, den med vidare syftning. Denna gamla tradition var generös, inklusiv, svenskkyrklig. Den blev senare mer exkluderande, taktiserande på ett icke-svenskkyrkligt sätt. Det problem Poskarna aldrig varsnade, när de alltid stod mittast, var att hela skeppet flyttat sig och att de mittast stående plötsligt och utan att märka det stod någon annanstans. När man gjorde sig av med den kyrkliga barlasten tycktes Posk-skutan segla snabbare också.  Erik Eckerdal beskriver ett stycke folkkyrklighet. Han gör det med…

Vi traskar och tröskar på!

Det drar ihop sig. Pilgrimer vandrar genom stiftet, får jag veta. Stiftets klimatstrateg kommer att gå med några dagar. I tjänsten, förmodar jag. Detsamma gäller Modéus II:  ”Pilgrimsvandringen går in i Gränna och Växjö stift den 23 juli och går sedan söderut genom den västra delen av stiftet. Vandringen passerar bland annat Skärstad-Ölmstad, Jönköping, Norrahammar, Månsarp, Byarum-Bondstorp, Skillingaryd, Nydala-Fryele, Värnamo, Forshedabygden, Dörarp, Berga, Ljungby, Södra Ljunga, Traryd och Markaryd. Vandringen lämnar stiftet den 8 augusti. Biskop Fredrik Modéus kommer att ansluta till pilgrimsvandringen under en dag den 7 augusti. Han kommer då att vandra från Traryds församlingshem till Strömsnäsbruk, följa…

Ekorrn satt i granen

Låt oss sjunga!  Ekorr’n satt i granen Skulle skala kottar Fick han höra barnen Då fick han så bråttom Hoppa han på tallegren Stötte han sitt lilla ben Och den långa ludna svansen Den folkliga uppfattningen är numera, att det lilla djuret skadade benet när han hoppade på den där tallgrenen. Jag har sett bilder på en bandagerad ekorre till och med. Men den folkliga uppfattningen är en missuppfattning, sannolikt förmedlad genom det svenska skolväsendet. Vad ekorren i granen gör, när han hör barnen, är att han stöter, dvs stampar, med sitt ben och viftar på svansen för att varna….

Hon ljuger om att du duger!

Varbergs-Posten kommer på onsdagar. De nådeshungrande ser fram emot vad Svenska kyrkan då levererar av publik själavård. Denna vård om syndares själsliv hanteras i praktiken av kommunikatörer i Svenska kyrkan. För egen del får jag vara tacksam för denna onsdagsdepression. Torsdagsdepressionen saknades i min postlåda och kom först som Fredagsdepression. Den avgörande förändringen från förr till nu kanske ska beskrivas? Förr stod förkunnaren under tillsyn av domkapitlet och kunde anmälas för falsk lära, dvs något som inte var kristen tro så som den uppenbarats. Visserligen kunde domkapitlen tolerera mycket, men instansen fanns och förkunnaren stod alltid till sist under en…

Enfald

Synonymer till begreppet enfald är “dumhet, inskränkthet, oförstånd, okunnighet, stollighet, godtrogenhet, naivitet, lättrogenhet; enkelhet, oskuld, menlöshet“. Jag säger inte emot, men jag saknar det för enfald grundläggande: perspektivet är ett, ett enda och enahanda. Så är det i denna i synd fallna värld. Kyrkan skulle här kunna vara en betydande motkraft. Evangeliet är ett, men evangelisterna är fyra. Så fungerar det som inte är enfald och blir skapande ord, dvs kreativa ord. Väckelser fungerar inte kyrkligt på detta sätt. De blir enfaldiga. I kyrkohistorien ser vi det, men där kan det lyckligtvis vara så, att den kyrkliga strukturen är stabil….

Regimkritiker är jag vorden

Ni tror att jag mödar mig med grekiska och latin mest varje dag? Man kan får det intrycket i varje fall. Inte mig emot. Jag funderade nämligen över vilken regim vi lever under och vilken regi vi tar. Vem tog makten över våra tankar? Hur vet jag att det jag vet också är det som är sant? Eller är det bara en kraftfull och verkningsfull illusion, styrd av honom vars namn som inte får nämnas och påståenden upprepade av många förståsigpåare? Jag finner det minst sagt komplicerat när mina pengar går åt till att anställa kommunikatörer i kommun, region och…

Egéneto och Kvalet, avsnitt två

Egéneto är det ur Bibel 2000 bortcensurerade ordet. Jag har inte riktigt funderat igenom detta tidigare. Så är jag inte exeget heller. I 1917 års översättning heter det på dåtidens svenska att någonting hände. ”Och det hände sig vid den tiden”. Klassisk läsning minns somliga av oss. Den rök av hänsyn till läsaren. Jag har hamnat i tvivelsmål.  Lukas vill rapportera hur det var, noga med klockslag och noga med sitt ”egéneto”. Minns man företalet, själva introduktionen, den antike historieskrivarens forsknings- och redovisningsprogram, (Lk 1:1-4) är det nog en mening med hans ordval. Jag undrar om vi inte skulle översätta…

Nedslag i demonologin

Demonologi är läran om Djävulen. Stor bokstav – inte som en hedersbetygelse utan därför att ”Djävulen” är ett egennamn. Visst kan man tala om ”ondskan”, men nog talar Kyrkan om något som är värre än något principiellt. Det är personligt.  Detta personliga onda utgör en personlig förolämpning av oss allihop, förstås, men först och främst en förolämpning mot Fadern. Det är upproret mot Fadern Djävulen iscensatt och lyckats – lyckas – väl med. Jag roar mig med att påminna om det stora nederlaget, när Djävulen som är listig men dum, tänkte sig att han kunde komma åt Sonen. Det var då Döden förlorade…

Klimaterietöcknet

Nu samlas landsortstidningar i en större koncern – Gota Media och Bonniers. Vi får i princip samma tidning i en mängd editioner, Borås Tidning och Skånska Dagbladet, Smålandsposten och Barometern liksom Kristianstadsbladet. Smålänningen ska också in under paraplyet – andra tidningar att förtiga. Lokala nyheter kommer att bestå. Inbrott, där båtmotorer, mopeder, röjsågar och motorsågar stjäls, blir lokala nyheter. Kulturen står över sådant. Ledarsidorna blir också lokala även om det finns utrymme att spilla över visheterna till flera. Ska samma budskap ut, tarvas inte så många röster. Eftersom jag är kulturell, noterar jag att allt färre röster skriver om nyutkomna böcker. I…

Den sorgliga oförmågan

Det kristna språket ger oss insikter och nyanser, slår det mig. Vi kan i Litanian be att vi ska bevaras från ond, bråd död. Det ber vi eftersom ond bråd död hör till villkoren i denna arma värld. Just därför är vi kanske idoga i högmässan som en Livets motståndsrörelse? I socknen finns en plats där Livets ord möter oss, Livets bröd och Välsignelsens kalk räcks oss. Här har vi odödlighetens läkemedel och till denna odödlighet har vi kallats genom dopet. Det gör att vi får perspektiv på Liv och död. Ond, bråd död eller det stilla dödens bud – ur…

Kvalet, avsnitt ett

Förkortningen av ordet ”kyrkoval” blir för enkelhets skull ”Kval” och eftersom jag tror, att kvalet kommer att bestå, fortsatt vara kväljande, bygger jag sländorna avsnittsvis. Jag tror ni förstår. Men förstår ni den grundläggande hållningen?  Det finns en storhet i kyrkolivet som alltid ska misstänkliggöras och utsättas för omvärldens förakt. Det är de människor som bygger upp kyrkolivet genom att troget vara gudstjänstfirare och väldigt ofta gör stora insatser. De bakar till församlingens evenemang eller försäljningar. De syr och sömmar. Allt annat osagt så är de med sin blotta vänliga närvaro, de som ger Kyrkan ett ansikte. Lik förbannat är…

Sänglägesläsning

Somligt ska man läsa liggande i sängen. Då slår man sig inte om man håller på att svimma av vad man får till sig. Ett sjätte sinne larmar när det är tid för sängläge, men – det säger jag med eftertryck – förliten eder icke till känslolivet. Känslorna kan leda fel. Läste jag alltså fortsatt om samerna i sängläge? Obetingat. Inte samer i sängläge, men jag!! Det var mest det där med att ”Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition och att synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition…

Keijserligt

Strukturutskottet  i Växjö stift har jobbat på och Erik Keijser har skrivit ihop en rapport: De ekonomiska enheternas utveckling i ekonomiskt och pastoralt hänseende. Rapporten har, om jag fattat rätt, inte skickats ut, men idoga präster har beställt den. Eftersom jag i min yrkesmässiga karriär nu hamnat rätt högt upp på dyngestan (stolt som en tupp!) har jag läst rapporten i tjänsten. Eller inte? Den här sortens lägesbeskrivningar har jag studerat sen sommaren 1966. Jag har under årens lopp återgett vilken framtid som avtecknat sig. När jag gjorde det, blev dom arga på mig, främst prästänkorna vill jag minnas. Fast…

Visa i Värnamo eller Värnamo blir en visa?

Ska de yngsta kyrkorna i Värnamo stängas? ”Värnamo!”, utbrister ni. Ja, den stad som tedde sig som fromhetens stamort på jorden. Det sades, att om prästens mage kurrade när han (för det var en han) stod i predikstolen, mottogs  också detta som ett andligt budskap. Dåförtiden yngre präster jobbade på och Mariakyrkan och Johanneskyrkan byggdes. Det skedde inte helt utan konflikter. När konsekrationsringning prövades en sommar, gick kyrkoherden till biskopen och klagade sin nöd. Biskop Sven Lindgård kallade prästerna till uppsträckning.  I Kalmar kunde de pigga prästerna skriva ett uppmuntrande kväde om saken:  ”Nu så plingar vi med klockan vår…

Lalein

Ni kommer väl inte ihåg gamla gräl om ämbetsfrågan? Det förekom sådana medan frågan fortfarande var en fråga. Sedan blev den en icke-fråga och den stora tystnaden rullade in. Debatten i SKT, Svensk Kyrkotidning, var tillrättalagd på så vis att invändningsinsändarna lades på hög. De andra publicerades. Professor Albert Wifstrand förväntades ta itu med docenten Bertil Gärtner. Det kunde tyckas imponerande år 1958, se SKT 1958, s 462-463 och s 525. Men det är nu vi sitter med facit å hand. Bibelsyn och bibelbruk, som var slutrapport från Biskopsmötets bibelkommission (Gleerups Lund 1970), gjorde sammanhanget klart. Hebreiskans dibber är den…

Åtta kyrkliga åtaganden i “samefrågan” och 40 miljoner kronor

Svenska kyrkan är också samisk, säger tyska medborgaren Antje Jackelén. Men den är skånsk, småländsk, götisk (väster och öster) samt gotländsk också. Samt en hel del därtill. Men det samiska ska kosta 40 miljoner nu. Försoningsarbete får kosta. Visserligen är det alltid ett liv och ett kiv på Sametinget, men det förhållandet bottnar tydligen ”i motsättningar som kyrkans politik har skapat mellan olika samiska grupper”. Sylvia Sparrock i Lindmark och Sundström (red), Samerna och Svenska kyrkan, Gidlunds Förlag 2017, s 182)  Men har Svenska kyrkan haft en fastlagd politik – eller är det staten som haft och Svenska kyrkan passivt betraktat…

I en tid som denna

Midsommarafton! Kanske några av oss inser att midsommaren kan vara farlig. Det beror på att vi som barn läste Farlig Midsommar av Tove Jansson. Midsommar 1955 fick min bror och jag boken av Morsan. Boken blev alltså folkpensionärsbok redan förra året. Say no more! Var bokens ärende att förmedla en insikt om upptänkliga och opupptänkliga farligheter, som gjort att somliga av oss kan se och förstå faror varhelst vi möter dem? Eller konstigt nog aldrig fatta, fast vi läst Farlig Midsommar? Jag var hyfsat späd när jag började läsa de religionssociologiska undersökningarna, mest kyrkosociologin om Svenska kyrkan. Biskop Bo Giertz…

Uppenbart

Jag har varit på Postcovid-19-behandling. Det var  en i allo stor och glad erfarenhet. Man blir behandlad som det Ädelmarsvin man är, kan jag säga. Och jag noterade, att somlig medicinsk kunskap från klosterväsendet fortfarande fungerar. Det sa jag inte till personalen, men noterade. Alltså har jag missat Löfven och cirkusen. Jag vill ha extraval efter vad som timat. Det är ändå jag som i en demokrati styr och ställer! Någon däremot? Då är det demokrati. ”Votering är begärd och skall verkställas” är det vackraste som kan sägas på politisk svenska. ”Löfven, nu begär jag votering!” Och saknar Bengt Göransson,…

Hej å hå inför kyrkovalet!

Svenska kyrkans kyrkoval engagerar politiska partier, som om partierna inte borde ha annat för sig i tider som dessa. Men vanvettet sträcker sig vidare. Öppen kyrka, ÖKA, kom till som en medveten utbrytning från POSK, en utbrytning oskickligt iscensatt av docenten Brita. De snälla POSK-arna fattade inte vad en ”partisprängning” innebär. Brita Olinder fick fortfarande tillhöra POSK:s kyrkomötesgrupp, men inte vara med när det kommande kyrkovalet skulle planeras, det val där ÖKA ställde upp för första gången. Vad har hänt därefter? ÖKA har varit underlag för socialdemokratisk kyrkopolitik, det är nog det vänligaste som går att säga. Nu har dock…

Eländesforskning

Eländesforskning är forskning inte bara om enskilda eländen utan om eländenas sammanhang. De har ett sådant. Jag kan besväras av flugor, de utgör en irriterande företeelse. Men jag blir inte så irriterad att jag bara ägnar mig åt enskilda flugor. Jag funderar väl så mycket över Flugornas herre. Han finns. Hur eländet hör samman med Eländets furste, det är eländesforskningens uppgift. I Människor och tro talade Antje, nu 66 år gammal. Avgång står inte på hennes agenda, förstod jag av programmet. Hon är alltså den första folkpensionären på ärkebiskopsstolen. Hon talade om dilemmat med hat, hot och lögner om tron,…