Upplysning, det är det vi vilja?

Aposteln Paulus är en intellektuell som fortsatt stimulerar intellektet, som ni vet. Det där med att Gud ska ge ert inre öga ljus, försmår jag uppskatta( Ef 1:18). Det är så ont om upplysta människor i vår tid att bönen måste betraktas som välmotiverad. Resonemang och skeenden är till för att skäras upp, dissekeras och … Läs mer

Immanent kyrkojustis som vanvett

Prästen skulle befogenhetsprövas, det hade B pastorat begärt. Prästen påstods ha agerat olämpligt. Domkapitlet ansåg att saken gällde arbetsrätten och arbetsgivaren och prästen kom överens om att anställningen skulle avslutas den 25 mars 2021, men domkapitlet upprättade också ett tillsynsärende. Det blev utredningssamtal.  Domkapitelsjuristen samtalade med två tidigare konfirmander, som prästen haft. De ena har … Läs mer

Evenemangskyrkan

Jag slogs av själva logiken. Finns det inte ett gudsfolk i det lokala, måste vi anställa kyrkoarbetare. Dessa arbetar med evenemang för att locka människor, dvs publik. Evenemangskristendom sålunda.  En grundbult i denna avart av kristen tro är självfallet att den måste komma mycket buller åstad för att folk ska lägga märke till den. Emellertid … Läs mer

Den förbannade relevansen

Min förväntan att varje torsdag förses med en dos depression infrias ofta. Då tycker ni synd om mig? Gör inte det. Torsdagsdepressionen kan nämligen icke sällan utgöra en vederkvickelse, dvs vara en källa till munterhet över det stilla vanvettet. Det blir så för den som vet vad han tror. Och det vet jag. Det postmoderna … Läs mer

Frågan om perspektiv

Jag undrar över kulturskymningen. Var är de idoga analytikerna, de som kan trycka etablissemanget där det gör mest ont? Det handlar inte bara om NATO, där uppställningarna varit riktigt anslående. Är det verkligen så få som vet, att den svenska försvarsmakten är NATO-anpassad ner till minsta gradbeteckning? För att inte tala om vapensystem och kaliber … Läs mer