Skuld, skam, manligt, kvinnligt, en fråga i tiden

Avkristningen drabbar hårt, de svagaste hårdast. Det tror jag några biskopar har sagt, men det var för några eller många decennier sedan och uppfattades mest som tal i egen sak. Nu kan vi se kulturförsämringen med egna ögon och höra den med egna öron. Jag avslöjar inga hemligheter. Vi har gått ifrån den gamla skuldkulturen … Läs mer

Fördjupning i fördumningens tid

Ölandsbladet, jag säger bara det. 11 april fick vi veta att ”Biskopen tar tid för fördjupning och skrivande”. 16 april kom en helsida med Modéus II. Han skrev från påsken i Taizé. Det torde vara 50 år sedan min bror firade påsk just där, slog det mig. Vad vill Modéus II skriva till oss? Detta: … Läs mer

Dnr ÖN 2024-0009

Jag frågade Juridiska fakulteten i Lund när Överklagandenämnden skickat över Domkapitlets i Strängnäs svar på min begäran att få ta del av vad som finns på ett USB-minne och som varit underlag för domkapitlets beslut att sätta åt – men inte av – en präst. Det judiska svaret löd: ”Konstigt att hänvisa till stiftets bristande möjligheter att … Läs mer

+, +, ++ och (+) mm

Jag tänkte att jag i denna krigstid borde läsa på och greppade Max Hastings bok Catastrophe (William Collins paperback, London 2014). Boken handlar om hur Europa drar ut i krig år 1914. Vi vet lite mer om dragen i stort. Då, år 1914 när kriget just utbrutit, satt t ex Marcel Proust och försökte förstå … Läs mer

Kollega

Kollega betyder bokstavligen ”den jag läser tillsammans med”. Psaltaren först och främst (tidebönen) men också den som läser böcker ihop med mig. Då måste jag slå ett slag för min studentprästkollega, vi har båda varit det, professor Romano Guardini (1885-1968) och jag (1948-). Han i Berlin och München. Jag mer modest. Jag har dock besökt … Läs mer