Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: [email protected].

Verklighet kontra verklighetsbeskrivning

Verklighet och verklighetsbeskrivning är inte detsamma. Jag borde nog läsa om Tåbb med Manifestet för Tåbb är typexempel på en som grips av idéer som förklarar den verklighet han lever i. Han får ord för sådant han redan vet och känner igen och han är klok nog att inse när verklighetsbeskrivningen och verkligheten kolliderar. Det är som biskopen Elis Malmeström sa till de unga teologerna: ”Ni läser väl Manifestet, pojkar, annars begriper man ingenting!” Tåbb begriper. Och vi läste. Problemet uppstår när idéer blir ideologi. Då är inte syftet att lösa upp – analysera – sammanhangen utan att fixera dem utifrån…

Ö i Ä

Roland Östlund är denna lördag precis 93 år och 1 vecka gammal. Han blev oppmålter i Smålandskomposten och P4 Kronoberg följde upp i torsdags. Han har samlat ungefär tio humanister i Älmhult och bildar ett politiskt parti: Humanistdemokraterna.  Dessa tio håller styvt på Charles Darwin. Östlund vill också utropa en ateismens dag, 1december, på Stortorget i Älmhult. Har Modéus II något att säga nu? Eller kontraktsprosten och kyrkoherden Lejon i Älmhult, han som har ett särskilt ansvar för den östlundska själen? Själv blir jag bara uppiggad av ateisterna. En enda ateistisk festdag mot 364 kristna dagar, dagar fyllda av martyrers…

Nairobinytt men gammalt?

Torsdagsdepression igen. Men stod något i tidningen om att Antje med ett gäng flugit till Nairobi? Inte ett ord. Sådana insikter får man bara här! Däremot uppfattade jag en slags surmulenhet i tidningen över att hon och de andra biskoparna inte var med på den festival som tydligen inledde en 30-årig utbildningssatsning i Svenska kyrkan; själva prestigeprojektet. Är det just ett sådant, illustreras vad Antje prioriterar och prioriterar bort. De surmulna halvsagda blir i sammanhanget klart informationsbärande just därför att det är oklart utsagt. Det finns kulturella präster, som inspirerade av Antjes flygresa till konferensen i Nairobi – andra konferenser…

Antje flyger i luften

Jag hade inte tänkt nämna Antje på ett tag mer än, förstås, försöka reda ut det där hon anklagade Patrik Pettersson för, att fara med ”elakt skvaller”. Eftersom det skulle kunna tänkas att det är jag som varit upphovsman till detta och Patrik därmed fått obehag för min skull, vill jag ha fram det som visar hur det förhåller sig. ”Wie es eigentlich gewesen ist”, skulle Ranke säga. Det finns, som alla förstår, annat i Svenska kyrkan än Antjes insatser mot klimatet att skriva om. Den här veckan skulle hon väl ändå inte ut och flyga, tänkte jag. Ack vad…

Med andra ord: en andlig kris

Antje hade ett debattinlägg i statstelevisionens digitala utbud, såg jag. Jag tror jag minns hyfsat väl vad hon hade att anföra. Jag noterar att detta var vad jag fick höra tack vare att SVT skattefinansieras: ”Klimatkrisens lösning hindras så länge vi ser på människor och natur enbart ur ekonomins och teknologins synvinkel.  Klimatkrisen förvärras så länge vi gör en dygd av livsstilar som bygger på girighet.  Med andra ord: klimatkrisen är också en andlig och existentiell kris.  Den har att göra med vad vi innerst inne tror på, om vi kan ha ett hopp, var det livnär sig från. Hur…

Maktsystem

Ibland har jag blivit glad över de dystra texterna och replikerna. Jag tänker då inte (i första hand) på mina egna bon mots. Men det finns i Svenska kyrkan en kritikertradition, dvs personer som bedrivit kyrko- och kulturkritik på temat ”det här håller inte (länge till)”.  Ungkyrkorörelsen var kyrkoglad och därför till dels kyrkokritisk. Vi talar 1910-tal och framöver. I tidskriften Vår Lösen återfinns biskop J A Eklund, som i flera böcker trätt fram som andelivets agitator, för att låna Johan Sundeens träffsäkra beskrivning i avhandlingen om Eklund. Kyrkokritiken i Vår Lösen borde närläsas – eftersom de som traskade trapporna…

Peterson och Pettersson

Jan Myrdal, boken från Myrdalseminariet Den vanartige Jan Myrdal kom förresten i går, har talat för bildandet av ”Pettersönernas förbund” med konstaterandet att i släktleden tillbaka finns det alltid en Pettersson. Eller i finare fall en Petersson. Eller ännu finare en Peterson.  Från Aaron Rosen, berömd konstvetare i New York fick jag en inbjudan till högtidligheten när Birgitta och Ralph Petersons konstdonation överlämnas. Det blir den 19 november om förmiddagen på Henry Luce III Center for Arts and Religion vid Wesley Theological Seminary. Självklart finns skulpturer och målningar av Louise Nevelson, Todd Siler, Marc Chagall, Georges Roualut och George Braque…

Falkenbergskombinatet

Kyrkorådet i Falkenbergskombinatet har fått en skrivelse från fjorton pigga pensionerade präster. Skrivelsen finns utlagd på kyrkligdokumentation.nu så den kan detaljstuderas. Själva ansatspunkten skulle kunna skrämma hästar i sken. Hästmetaforerna är ju populära i det kyrkliga nuförtiden… Lägesbeskrivning: 32 kyrkor – men bara i fem av dem firas någon form av gudstjänst varje söndag. 17 prästtjänster; ”inklusive kyrkoherden”, som det heter med en brutalt avslöjande formulering. 6 av prästtjänsterna är vakanta, därtill är en tjänstledig till och med augusti månad nästa år. ”Mycket glest besökta”, heter det, utom vad gäller kyrkorna i Väst /dvs främst själva staden Falkenberg, om jag fattar…

Antje i stallet och på travbanan

”Elakt skvaller” var Antjes anklagelse om att jag påpekat att vi huttrade för ett år sedan på utomhusmässan. Stackars Patrik Pettersson blev inblandad i uppståndelsen. Nå, för en kristen är uppståndelsen själva livsluften, men ni förstår tanken likväl. Hur kommer travbana och hästar in denna 6 november? Torstensson kavalleri vid Lützen tänker somliga. Men värre än så! Det tre vet, vet världen. Nu sägs utan omsvep att Antje ljuger som en häst travar. Man kunde läsa det på Facebook. Här har jag anonymiserat sagespersonernas namn och jag vet inte varför jag gjort det. De är folk av det slag som…

Mer Schmutz?

Jakob Wirén fick på Kyrkliga Ting tre precisa arbetsuppgifter av Patrik Pettersson nämligen att klargöra vad han påstått. Länk finns i förra sländan. På vilket sätt kan Wirén ge besked om att 1. min kyrkosyn var undermålig 2. vad som var påhitt och 3. vad som var rasism i det blogginlägg jag totat ihop.  Docenten Wirén har avgett svar på twitter, som återfinns i en tråd hos Patrik Pettersson. Han svarar knappast. Han tycks dock ta avstånd från mina resonemang, inte sina, utifrån kategorin ”ge sig på ärkebiskopens familj och spekulera och misskreditera på grund av utländsk bakgrund”. Det är…

Matsch – Schmutz

Stackars Patrik Pettersson råkade illa ut och fick skäll av Antjes teologiske sekreterare, docenten Jakob Wirén. Inte värre dock än att brottarlöftet från Viskafors tog ett rejält grepp om Wirén, virade runt honom, levererade en nacksving och slängde honom i matten. Det gick så elegant till att Wirén inte uppfattat vad som hänt. Han tackar! Må vara att Jakob Wirén är docent i systematisk teologi, men den som gått systematiskt tillväga är Patrik Pettersson. Föga återstår av Wiréns inlägg. https://kyrkligating.blogspot.com/2019/11/569-kyrkosyn-pahitt-och-rasism.html Jag skriver nu främst därför att jag känner att Patrik för min skull råkat i hög onåd men kanske, möjligtvis,…

Elakt skvaller?

Viskafors hopp vad gäller brottning, komminister Patrik Pettersson i Oscars församling, la på twitter ut en hänvisning till vårt huttrande på Malmö Arena för ett år sedan. Antje hörde av sig. ”Det är en osanning som måste rättas.” Vad måste rättas? Vi huttrade. Nej, det måste rättas att hon skulle ha med detta att göra. Frasse själv hade bestämt hur det skulle vara. Gick det till så här? Frasse samlade i Vatikanen några förtrogna och sa: ”Vi ska inte vara inomhus på den där mässan utan utomhus. I diset och kylan ska vi skärpa våra sinnen. Montesquieu och klimatläran ni…

Kvinnor – vardagsfruntimren –kränks!

Det var ett etiskt dilemma. Inte att Växjö Stiftskalender 2019/2020 i förrgår kunde hämtas i postlådan; en dag med bok eller böcker i lådan är ingen förlorad dag. Men jag läste Hans Boeryd och var tvungen att fatta ett beslut. Inte beslutet att hålla inne kritiken mot en tankeslapp och allmänt usel artikel, dvs sedvanligt kristlig av det slag som uppskattas i trakten kring Jönköping, men beslutet om  vilken dag jag skulle skriva. Alla Helgons Dag eller Alla själars?  Analysen av det hjärndöda talar för det sistnämnda, men det skulle kunna uppfattas som lätt elakt. Alla helgon som ogillar texten,…

Biskop Nygren varnade, säg inget annat!

Biskop Anders Nygren varnade. ”Skriv inte på upprop eller gemensamma texter!” Han visste att det lätt blir konstigt, oftast för mycket, och därför oförsvarliga texter. I en efterföljande debatt är risken stor att halvtaskiga formuleringar inte kan försvaras – och så står man där. För att inte tala om oförsvarliga sakfel, förstås. Torsdagsdepressionen orsakade vad den brukar. Runan över professor Per Erik Persson, PEP, har dragits runt i olika tidningar. Där nämnde nu Martin Lind och Antje Jackelén boken Kyrkans ämbete som Kristus-representation med omdömet: ”Då blev boken en träffsäker kritik av aktuella argument mot kvinnors prästvigning.” Blev den? Jag ber…

Se upp inför helgen!

Allt kan inte rymmas i en enda slända och det är mycket nu. Mer än jag skulle vilja. Det är väl lika bra att börja med att titta bakåt. Antje och Den Ranghögste ska ju fira, håll i er, att det är tre (3) år sedan vi firade något med imperativ och Frasse på plats. Dagen efter stod vi i Malmö och huttrade. Antje ville ju inte släppa in de romerska katolikerna i värmen utan mässan måste hållas utomhus. Detta ska vi tydligen glömma. Egentligen var det en oförskämdhet mot Frasse och hans trosfränder och bakom kulisserna till det ekumeniska…

Antje, Antje och Antje

Det är verkligen inte lätt att orientera sig i samtiden och jag tröstas vid denna insikt av konstaterandet att de som lever i samtiden vet minst om den av alla.  Inte bara så att biskopen i Visby, Thomas Pettersson, varit på debatt i Almedalsbiblioteket med Humanisternas Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa. Det måste ha varit något mer i hästväg än om apostlahästar.  Pettersson hävdade att missionsbefallningen inte skulle förstås som en uppmaning att omvända icke-kristna till den kristna tron utan snarare ”förstås så, att kärleksbudet, som rymmer tolerans och just kärlek, blir det centrala.” Detta kanske var den…

Gud tror på mig –?!

Det är söndag. ”19 söndagen efter Trefaldighet – en söndag att minnas” kunde predikans ämne lyda. Kring Varberg kunde söndagens rubrik lämpligen vara Otrons kraft eller Vantrobs styrka. Om man nu finner anledning ta sig till kyrkan. På landet är det ju klimatnödläge och med tanke på de nya avstånden till den närmast belägna kyrkan med högmässa, kan det finns skäl att fundera. Har man sedan den gamla övertygelsen att det måste till” lite bröd, lite vin och lite präst” och sedan har goda skäl att undra om någondera förefinnes, kanske man stannar hemma. Hör man alltså därtill hemma i Varbergstrakten…

Påffuan

”Påffuan” är det ursvenska ord som syftar på påven. Ungefär kanske som Gustaf Vasas besked att han inte var ”en lotter och kättare” (hur nu kung Gösta stavade ”och”…). Lutheran och kättare alltså. Men begreppet Påffuan skulle med fördel kunna kallas fram ur glömskan för att åsyfta Antje, som obekymrad av klimatnödläget (om det nu verkligen är ett sådant…) far världen runt med aeroplan för att göra, ja , det vet vi väl inte riktigt.  Påffuan var i South Dacota i stället för att döpa prinsen. Och nu har Påffuan med entourage varit på turné i Braslien och Colombia. Aldrig…

Filifjonkan måste handla enligt sin egen vanskliga bestämmelse

Några upprörs över att Wanja Lundby Wedin tar till den aktivistpolitiska handlingsmodellen och ska ändra när den lagfästa ordningen går själva INTRESSET emot. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/lundby-wedin-svenska-kyrkan-tappar-i-trovardighet Den alternativa modellen, att ta utslaget i Överklagandenämnden på allvar och ompröva grundhållningen, finns inte på kartan. Uupprörs inte. Wanja är en vänlig person. Kommer ni inte ihåg Filifjonkan? Snusmumriken visste att filifjonkor ”måste handla enligt sin art och sin egen vanskliga bestämmelse”. (Tove Jansson. Sent i november, nu i ny utgåva, Förlaget, Helsingfors 2018 s 8). Att allting blir bakvänt för en filifjonka (aa s 72) behöver vi inte fördjupa oss i just nu. Om…

BOHICA

Jag påmindes om ordet BOHICA. Det kan användas när det övliga bulshit-pratet levereras och floskelmaskinen gått igång. Bend Over Here It Comes Again. Ni tycker att det är för tidigt att vara så lustig denna fredag (men lördag är det ju!), men i det främmande land där jag är, är det inte riktigt lika tidigt som för er. Man kan säga att jag är tidigt ute, men att det trots detta är rätt tid. Det brukar vara så. För mig –men kanske inte för alla? Det finns de som uppfattar att jag tjatar ämbetsfrågan. Dess tid är förbi. Det tror…

1 2 7