Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: [email protected].

Fromma för fossil

Jag ser ett tema hos profeterna som handlar om galenskapen. ”Ingen tänker sig för, har vett och förstånd” att göra en kritisk analys så att de kan skilja mellan en vedklabb och en gudabild (”vidrig avgud”), fast de borde fatta. Men galenskaparna faller på knä inför det där trästycket. Vad gör Gud? Sätter orakelprästernas tecken ur spel och gör spåmännen till narrar.  Jag läste Jesaja kapitel 44, ett favvokapitel, ånyo i går. Och funderade över klimatalarmisterna. Jag tror att kombon Jesaja och dagens nyhetsförmedling både driver på min oro inför framtiden och hur barnbarnen ska få det (inte för att…

Ljuset kommer från Växjö?

Malin Lauber (S), kommunalråd i Växjö, kommer till försvar för Modéus II. Ni kanske har förträngt att borgmästaren Bo Frank (M) sagt sig skola lämna stiftsfullmäktige eftersom Modéus II är alltför politisk i sin gärning.  Om folket i Växjö menar jag nog ungefär detsamma som biskop Tegnér, vars glögg jag druckit och vars köpcentrum jag besökt. Dessutom har jag sett och hört en lätt onykter student den 2 maj 1967 hålla det obligatoriska talet till Tegnérstatyn. Det var en från KS, vilket betyder Konservativ skolungdom. Han konserverades uppenbarligen i någon mängd alkohol. Detta var ett intressant men dock sidospår. Samt…

Två ljus i advent: Modéus I och II

Modéus I och II stiger fram i veckan som två sannskyldiga adventsljus i mörkret och denna Luciadag ska det för festligheternas bättre avhållande nog uppmärksammas också om sländ-pensumet därmed något överskrids.  Modéus I har ihop med Erik Lysén publicerat sig i Barometern/OT. Det är en insändare som styr bort från att Lucia var en av många martyrer, kvinnor som män, som avrättades för sin kristna tros skull. Alltså för att hon var en utmanande Kristus-bekännare. Hon är en av många. Hennes poäng där i Syrakusa år 304 var kanske mindre att hjon vägrade ge upp sin tro än att det…

Aletheophobia

Aletheophobia är ordet för dagen. Det är rena grekiskan men begripligt. Läs långsamt. Alétheia betyder sanning (det som inte kan döljas) och phobia är förstås fobi. Rädslan för sanningen alltså. Och sanningen kan skrämma, inte minst Makten.  I min kamp mot aletheophobia vill jag slå ett slag för den gnostiska altartavlan i S:t Pauli. Jag medger, att jag varit kritisk mot placeringen. Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Visserligen hade tavlan varit helt fel i ett klassiskt kyrkligt sammanhang, men hur vore det (prästerligt så att det förslår!) att vända på perspektiven? Denna gnostiska tavla borde…

Jag bringar insikter

Jag bekänner. Jag har överklagat att handlingarna före Frasses besök i Lund och det ekumeniska möte som var kring detta påvebesök (eller hur saken ska uttryckas) bara lämnas ut maskade. Det som är av verkligt intresse är inte hälsningar och försäkran om förböner utan allt däremellan – och det får vi inte se. Inte närmare fyra år senare och inte när det till och med firats 3-årsjubileum av begivenheten. Överklagandenämnden får fundera. Argumentet att inte lämna ut materialet utan utelämnande, min pigga formulering, är kostlig när man betänker att det är elektroniska brev som utväxlats mellan Uppsala och Stockholm. Det handlar…

Kyrkoliv i december

Första söndagen i Advent hade Modéus II bestämt att stiftskollekten skulle gå till kvinnojourerna. Nyss hörde jag Ekot rapportera, att många kvinnojourer står tomma. Kommunerna väljer att lotsa utsatta kvinnor till bolag som har dessa kvinnor som affärsidé. Det är intressant. När en man slår ”sin” kvinna, ökar bruttonationalprodukten, tillväxten. Men har Modéus II nu lurat sitt kyrkfolk på pengar, som aldrig kommer till den nytta de givmilda kollektbetalarna tänkte? Antagligen – givet att Ekot inte narras. Hur väl hade Modéus II förberett sitt beslut, eller togs det med ett finger i luften? Det hela känns lite snopet, men än mer…

SBÖS – en mer korrekt version

Sista stycket försvann och det ställde till det med tanke på rubriken… Nobeldagen med tid att tänka på temat hur många snillen som saknas. Detta är en tid när dårar kallas ädlingar. (Jes 32:5) Profeten antyder att det kommer en tid när dårar kallas dårar igen. De kyrkokristna har alltid en stor gemenskap att längta och förhålla sig samtidskritiskt ihop med. Men de andra? Mix Megapol har 100% julmusik från fredagen före Domssöndagen kl 16. Denna satsning tar slut, tror jag, på julafton. En annan kanal slog Megapol och började Söndagen före Domssöndagen. Det är alldeles förfärligt. Kastratsångare sjunger om…

SBÖS

Nobeldagen med tid att tänka på temat hur många snillen som saknas. Detta är en tid när dårar kallas ädlingar. (Jes 32:5) Profeten antyder att det kommer en tid när dårar kallas dårar igen. De kyrkokristna har alltid en stor gemenskap att längta och förhålla sig samtidskritiskt ihop med. Men de andra? Mix Megapol har 100% julmusik från fredagen före Domssöndagen kl 16. Denna satsning tar slut, tror jag, på julafton. En annan kanal slog Megapol och började Söndagen före Domssöndagen. Det är alldeles förfärligt. Kastratsångare sjunger om heligt och oheligt, stor och smått i en osalig blandning. Hela adventstiden…

Själsdödande

Högmässa i Rydaholm med det som hör en söndag i advent till: tändande av ljus nr 2 och ett bibelord, som lästes av en flicka i kören. Jag har hört många sådana läsningar och har kommit i den ålder då man bli sentimental, antar jag. Vad betyder det i våra liv att församlingen, människor i olika åldrar, blir platsen för framträdande? Jag antar att det skapar en viss frimodighet och därmed blir en resurs i livet. Fungerande liturgi förstås och förkunnelsen var oemotsäglig. Predikaren var samtidskritisk och människovänlig, mån om våra inre rum. Vi är skapade därför att Gud älskar…

Hemligt i Antjeborg, jättehemligt!

Ni behöver inte undra längre. Patrik Pettersson, som anklagades av Antje för att komma med ”elakt skvaller”, hade jag gärna satt dit genom att läsa dokumentationen från det som föregick påvebesöket och fått fram bevis för hur lågsinnad han egentligen är. Stackars Pettersson hade ju lyssnat på de misshagliga, de elaka skvallriga, menade Antje. Jag förstod att hon var upprörd. Allt som föregick besöket i Lund för mer än tre år sedan, kunde enkelt redas ut genom dokumenterad brevväxling. Sådan finns. Då skulle saken vara ur världen. Må vara att komminister Pettersson är en syndare, men då vet han att…

Motiverat missmod

Jag medger. Inte bara att jag blir alltmer alienerad i den tid som är men kanske mer cynisk än vad som är nyttigt för helgelsen. Det kan bero på att jag läser profeten Jesaja och fastnar, typiskt mänskligt, i skildringarna av övergrepp och glömmer att i detta elände föds efter löftet en Frälsare. Men vad ger ni mig för nyhetssammanfattningen i Svenska Dagbladet denna morgon? Detta är det land för vilket jag varit beredd att erlägga den högsta skatten av alla; blodskatten. Det militära systemet var så konstruerat för unga män och män upp i åldrarna just för detta skatteuttag….

Klimatlagen

Ångest är vår arvedel. Och då talar vi inte bara klimatångest. Denna värld är lagd under en annan furste än dess rätte Herre. När jag var något yngre, dvs 1960- och 70-tal, handlade diskussionerna om lag och evangelium. Lagen behövde inte särskilt förkunnas, för den hade människor redan klar för sig i sina hjärtan, hette det i Lund. Gustaf Wingren och Olof Sundby framstår nu som exponenter för en teologi i en tid när den kristna tron var på väg ut ur medvetandet, men inte hunnit ut ännu (om ni förstår vad jag menar). Riktigt vad de högkyrkliga fäderna anförde,…

Trans och hbtq. Intresseklubben noterar!

En kapsel med klipp från 1960- och 70-talen hittade jag å Lantegendomen. Det var ungdomar inte på glid utan goda unga kristna på sommarmöte på Kronoberg poch på stiftsungdomsting i Växjö. Jag fanns med på sommarmötet. Det måste ha varit när jag skulle vikariera som resesekreterare hösten 1970. Thommy Hägg, RIP, var mötespräst. Kerstin Nilsson, lika RIP, mötessekreterare. Åke Sturesson och Rita Leijon, RIP, samt Katharina Nordh. var också med på bilden. Egendomligt på sitt sätt att hälften av oss är döda nu. Och nästan lika egendomligt att se Åke på bild från transhearing i Uppsala. Han säger att han…

Nyttiga idioter, säger Bengtsson

Naturligtvis hade jag fel, men jag kan förklara varför. Fredrik Ivarsson i Varberg, XR-supportern, är inte doktor i någon mening. Jag fick för mig det. Orsaken är enkel. Det grandiost omdömeslösa låg på den nivån. Bara en disputerad kan komma på tanken att stödja Extinction Rebellon och för detta ädla ändamål besluta att personalens juluppmuntran ska bli detta. Jag hade fel. Han är inte doktor. Han kom på stolleprovet likväl. Hade jag varit förtroendevald, det heter så, i Varberg, hade en stor granskning nu inletts och snabbt, så att julglädjen inte helt skulle förtas. Adventstid är ju allvarstid. Om XR…

Klimathednamission i Varberg

Efterhand kommer mer precisa uppgifter från Varberg. Beredvillighetens skor tar mig tillbaka till skrivandet för ett enkelt påhak, Hednamission är något grundläggande och helt logiskt blir det klimathednamission i Varberg. Att Extinction Rebellion får en massa pengar, 27 000:-, förvånade tydligen rörelsen. Vid närmare eftertanke är dock både XR och Kyrkan för kärlek eller så, då kan man fatta. Fredrik Ivarsson ger också personalen en föreläsning av två XR-aktivister. Mission är inte bara pengar utan budskap, vi vet sedan gammalt. Med lite mer avgränsad arbetstid än de klassiska missionärerna höll sig med, kommer detta missionsföredrag att hållas på betald arbetstid…

Klimathedning

Det finns sådana som tror att jag är en klimatskeptiker. Det är jag inte alls. Jag vet att det finns något stort och viktigt som heter klimat. Jag börjar förstå hur det styrs också, nämligen av väder och vind och en del annat, och att jag noga taget mest måste orientera mig om detta. Det betyder att jag måste lyssna på motsidan, audiatur et altera pars, som det heter. Det har jag gjort av och till de senaste dagarna. Jag sparar tidningsartiklar som handlar om klimatet och jag läser böcker. Senast, dvs tidigt i morse, läste jag ut Tege Tornvall,…

Tillit

Ordet stavas ”tillit”. Vi hålls med politiska partier som tappat tilliten. Det kan betyda att de tappat tillliten till folket och därför måste välja sig ett nytt folk. Det kan också betyda att folket tappat tilliten, muttrar, knyter näven i fickan, proteströstar och mer blir det inte. Jag hör tillitsbristen uttalas av gymnasister, som avfärdar skolkamrater med att det är ”en som ska bli politiker” (och därför tycker det politiskt korrekta hur korkat detta än ter sig). Borta, långt borta, är den tid när politiska uppdrag var förtroendeuppdrag. Nu är de en födkrok. Hur det går till för att ta…

Sorgehusbesök på Östra Småland

Har varit på Östra Smålands redaktion för sista gången. Vemodigt. Men bitterhet präglade inte redaktionsmedlemmarna. De ska sluta med flaggan i topp, stolta över den murvel-anda som präglat redaktionen de senaste decennierna. Jag tror Janne G ska ha en betydande del av äran för detta men också redaktionsmedlemmar, som hade klart för sig vilka kollegor som var arbetsfähiga och ville ha in dem i den pigga arbetsgemenskapen. Att vara arbetsfähig är inte detsamma som att vara by-line-kåt. Journalistik är uppenbarligen för somliga ett säkert sätt att få synas och höras och därmed är de till. Riktiga journalister är reportrar, de…

Östra Småland/Nyheterna läggs ner på stört

Tidningen Östra Småland/Nyheterna kommer med sitt sista nummer i övermorgon. Besked lämnades under tidig förmiddag och blev offentligt kring kl 11. Jag har debatterat och skrivit recensioner i tidningen under långliga tider. För Barometern/OT var jag under ännu längre tider den som svarade för att det skulle komma in betraktelser varje vecka. I Kalmar Läns Tidning medverkade jag mer sporadiskt, det medges. Men det fanns alltså en tid när tre tidningar bevakade Kalmar. Nu återstår Barometern. Vad det kommer att betyda för den granskande journalistiken, ett signum för Östra Småland (som ett antal år bara hette Östran) vet jag inte….

Poetologer, politologer och oinofober

Doktor F föreslår begreppet ”poetologer” för att beskriva nyteologerna, de med religionsvetenskaplig men inte teologisk utbildning. Prästens uppgift definieras då som att sätta ord på livet och livserfarenheterna. Han är inte obegåvad, Dr F. Jag funderar verkligen och dagligen över orden. En utläggare sa ”känns” där jag skulle sagt ”är”. Något känns viktigt, angeläget, fint etc. Jag skiter nog i hur det känns. Jag vill mest veta hur något är. Jag menar, det kändes som hade jag ont i benet, men själva krämpan satt i ryggen, dvs det som egentligen var, var något annat än det som kändes. Jag tror…

1 2 9