Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Interdikt på Öland

På onsdagen, Dymmelonsdagen, fattades tydligen beslutet att ställa in alla gudstjänster Skärtorsdag, Långfredag, Påsknatt, Påskdag och Annandag Påsk på hela Öland. Beskedet är glasklart. Vi ställer in. Det gäller kommande söndag också av hemsidorna att döma. ”Smittspridningsläget”, hette det. Att gudstjänster ställts in när danskarna härjat på ön, det förstår jag. Men kanske inte på hela ön, dvs i samtliga församlingar? Denna nyhet återfanns inte i Barometern eller Ölandsbladet i tisdags. Det tyckte jag var än märkligare än själva beslutet. Hade det inte varit journalistiskt intressant att kolla upp vilka som fattade besluten och på vilket sakunderlag besluten fattades? Vad…

Extraslända: Ynkligt och ömkligt i Antjeborg

”Ynkligt” och ”ömkligt” är de två begrepp jag fäktats med sedan Antje förklarade det där med hat och hot. Min enkla tanke var den, att biskopar först av alla förs för att avrättas som martyrer och då måste de stå fast. ”I tron som män!”, som det heter.  Hur kom hoten och hatet till uttryck? Det gick att se på Antjes besked om twitterpaus. Hon hade fått läsa att ”Vår Ärkebiskop saknar förankring i Kristendomen”, att ”Kärringen är galen” kombinerat med en, något oklar, uppmaning i versaler: ”SKICKA DETTA JÄVLA  AS TILL ALLAHS RIKE”. Någon fann för gott att meddela…

Inlägg när katten kräktes…

Visbydeklarationen för fred och rättvisa i Mellanöstern antogs av sex folkrörelseorganisationer: Diakonia. Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset och Kristna Fredsrörelsen samt Svenska kyrkan i Almedalen år 2006. Brita Olinder skrev så en motion till kyrkomötet (nr 2006:17). Svenska kyrkans kyrkostyrelse skulle ställa resurser till förfogande för att stödja fredsarbetet bland israeler och palestinier, men också för ett fördjupat teologiskt studium av situationen samt bekräfta Visbydeklarationen. Ekumenikutskottet föreslog avslag på motionen, men fann det befogat att Svenska kyrkan står bakom deklarationen. Hade inte Svenska kyrkan gjort just detta i Almedalen? Hade rosévinsdimmorna fördolt saken? Kyrkomötet skulle sålunda bekräfta deklarationens krav. Utskottet…

Flash! Twitter-paus Flash!

Jag läste Antje på twitter i afton. Antje Jackelén @BiskopAntje Tar twitterpaus. Berörs illa av att mina tweets används för att sprida hot och hat samt lögn om tro,  @svenskakyrkan  & samhället. Ni som gör det kan känna er som vinnare för stunden. Men: den sanna vinnarsidan är alltid sanningens och kärlekens sida. Växla över till den! Åke Bonnier @BiskopBonnier Kära +Antje, twitterflödet bekräftar mycket av osanningar och påhopp Du nu avstår ifrån. Tack för Din tydliga röst – hoppets, kärlekens, sanningens  och omsorgens röst! Må den fortsätta att ljuda på andra vis! Fullt stöd också  från mig i Ditt…

Transformerad påsk

Fröken Brita Hjertstedt var min första söndagsskollärare i Tranås. Hon anförtrodde söndagsskolgossens ömma moder hur den lille gossen allvarligt såg på henne – som om han frågade ”tror du detta?” när det var söndagsskola. Jag vill gärna tro att det var så, och jag vill gärna tänka, att jag fortsatt tänker så, att vi bör pröva vad som är sant och vad som är falskt.  I denna intellektuella grundhållning (barnets!) läste jag alltså Antjes långfredagstext i Sveriges malligaste morgontidning. Den gjorde, kan man säga, min långfredag formfulländad. Jag läste för att se vad som fanns i framställningen – och vad som verkligen…

Långfredagskvällspladder

Sitt gärna här vid min bädd en stund och gör mig sällskap. Ställ lampstället här. Jag tog med det hem i kväll. Jag är trött. De senaste åren har allt tagit så väldigt mycket längre tid. Jag brukade snabbt uppfatta vad som hände, se vad som skedde i det som syntes ske och kunde strukturera. Nu är det mesta ogripbart för mig. Ingen finns kvar, som skärper mitt tänkande. Mina vänner är döda, mina gamla ovänner också. De ena som de andra var bra för mitt tänkande. När min fru dog, var vi fyra kvar i församlingen. Nu är jag…

Jeremia 51:17

Inför den 1 april är nog denna slogan/fråga ett kvalificerat aprilskämt med oss allihop. Kyrkan är Herrens, Kristi Kyrka. Vad Kyrkan ska göra, har Han gett besked om. Nu kan Han nog bli lite lack, det är som om Han inte funnes och som om Hans vilja var okänd. Ter sig Verkligheten verkligen sådan från de högra kyrkliga nivåerna, Antjeborg och stiftskanslier? Har ingen biskop, ingen enda, hörts protestera. April, april? Jag är en enkel docent. Om jag i tidningen skulle se en annons med texten ”Vad vill du göra med Dag Sandahls hus eller bil eller båt – skulle jag…

Kritiska studier

Kritiska studier är nödvändiga. Vi går inte på vilka patentare som helst. Allra minst när dessa uttrycker världens väsende, det som numera heter ”politiskt korrekta” hållningar. Det finns ett kristet främlingskap i denna värld och detta främlingskap är grundläggande. Så hör vi också ihop med några av västerlandets stora och fria tänkare. Jag nämner inga namn just nu. Men det är inte så, att hedningar har försteg när det gäller att tänka. Det är mitt tänkvärda budskap. Kyrkan byggde universiteten i Västerlandet! Jag funderar över korstågen, som de flesta tycks vara emot. Jag är för egen del för korståg. Det…

Tre nedslag

Det är olagligt att stänga folk ute från gudstjänster. Kyrkorna kan öppnas omedelbart. Regeringen har brutit mot lagen genom att tvinga kyrkorna stänga ner. Det är tydligen en mänsklig rättighet att få fira gudstjänst, pandemi eller inte! Ni vill ha en referens? Så gärna: https://www.thetimes.co.uk/article/covid-in-scotland-church-ban-on-christians-unlawful-judge-rules-5cwhrttbp Det är väl att ta i om jag påpekar att i Kalifornien och New York har jurister sagt något liknande. Inte i Sverige. Vi har ingen författningsdomstol och i Sverige är tydligen de höga juristerna fullt sysselsatta på kökssoffan. I Tuulikkis memoarer var det på röda soffan. Hur som haver, begreppet ”soffliggare” får en ny…

I haveritider

(Servern havererade när jag skulle publicera detta, men här är den i alla fall.) Som de minnesgoda kommer ihåg, blev jag utkastad från sajten Prästkollega på Fejjan. Jag har aldrig fått någon förklaring till själva utkastandet, fast jag frågat. När jag var med, iakttog jag den moraliska förpliktelse att inte läcka vad som skrivs på en sådan sajt. Utkastad kan jag förstås utan några som helst hämningar ta emot informationer om vad som skrivs och kommentera dem. Inte minst när min egen själsliga status sakkunnigt skulle kommenteras. En komminister visste hur det var, som ni minns. Jag anmälde det uppenbara…

Pan-Demi Monde

Nej, sländan blir på svenska, men jag kunde inte neka mig en träffande rubrik för vad jag tänker be-skriva. Församlingsherden Gina Lindroos i Eskilstuna skickade meddelande med hög prioritet till personalen. Saken tycks ha angått ett tjog anställda. ”Idag har jag beslutat att stänga S:t Pauli kyrka på grund av att jag inte kan säkerställa att vi kan följa rekommendationer och restriktioner för att förhindra smittspridning. Detta gäller från och med imorgon kl. 8.00 12 mars till och med 31 mars. Under tiden kommer vi att arbeta med att förtydliga handlingsplaner och riktlinjer. Alla medarbetares taggar kommer att stängas av…

Funder-sam

Maran rider mig inte, men jag tänker rätt mycket för det. Tuulikkis memoarer bär frukt på ett fruktansvärt sätt. Vad är det för ett system som inte kan skydda oss mot ren och skär galenskap? Hur många psykopater, narcissister och allmänt karriärkåta Guds Ords Tjänare förser oss detta system med? Att det är funktionellt ateistiskt, fungerar som om Gud inte fanns, det förstår vi. Vad jag, arme, inte förstår, är vad detta i längden gör med oss och vår salighet? Helt utan konsekvenser kan väl inte detta system för lyckosamma lycksökare vara mot oss, ingen av oss? När jag sorterat…

Sanning och konsekvens

Min bror skrattade: ”Det blir alltså ingen container!” Nej, jag sorterar papper, men slänger inte så mycket. Jag hittar en del. En känd teolog ville göra mig några påpekanden. Året var 1987. antalet teologistuderande har sjunkit drastiskt det senaste året, vilket på sikt kan bli ett stort problem inte bara för universiteten, utan för kyrkan och kristenlivet i Sverige. b) den fromhetstradition som procentuellt sett minskat mest torde vara den högkyrkliga, sannolikt somen följd av kyrkomötena 1979 och 1982 samt Svenska kyrkans biskopars uttalanden i fråga om prästvigningsförrättningar. I vissa av våra grupper här i Lund finns nästan inga högkyrkliga…

Sånt ni nog inte vill veta!

Domprosten tar en tallrik filmjöl och slänger den i väggen utan att torka upp efter sig. Händelsen är remarkabel. Kan det vara någon av domprostarna GA Danell, Carl Strandberg, PO Sjögren eller Lars Österlin? Kanske domprosten Håkan E Wilhelmsson eller Hakon Långström? Inte Hans-Olof Hansson väl? På goda grunder tror jag ingen av domprostarna om att ha slängt en tallrik filmjölk i väggen. I varje fall inte utan att torka upp efter sig. Besked om den verkliga händelsen, själva fildelningen, har jag fått av dåvarande domprosten själv. Av trycket! Jag har läst Tuulikki Koivunen Bylunds memoarer Äta livet med stor…

En titt i nya adelskalendern

När jag förra veckan läste Mona Sahlins bok Maktlös slog – med en släggas kraft – den tanken mig, att det är den upphöjda, men rätt korkade, adeln som ånyo talar. Som på frihetstiden. Bondeståndet och prästeståndet kunde dåförtiden stå emot. Kan de nu? Problemet i vår tid är att adeln delas in i lite olika klasser med diverse uppgörelser sinsemellan, men det är politiker och journalister och kändisar i en säregen symbios som utgör den härskande klassen. De är få. De bor i Stockholm, De umgås. De håller varandra om ryggen eller, lika möjligt, hugger varandra i ryggen. Hade detta varit…

På sitt sätt sett

Jag är stolt över rubriken ”På sitt sätt sett”. Nu handlar det om begrepp och begreppsförvirring. Skönandar dyker upp och gör anspråk på begreppet ”högkyrklighet”. De är högkyrkliga och för kv*nnl*g* pr*st*r – och någon är just en sådan. De tycks för enkönade vigslar också. Finare är de förstås. Men de trollar med truten, som Mäster i Varberg skulle sagt. Och när ord ändrar betydelse, anar jag Lögnens fader och hans verk.  Naturligtvis undrar jag över varför det ska vara så viktigt att vara högkyrkliig, det som en gång i tiden först var löjligt och sedan blev farligt. Alltid var det…

8 mars. Vi firar kvinnodag!

Att den internationella kvinnodagen hölls högt i det forna Sovjetunionen, ska vi kanske nämna. Eller inte. En gång inföll denna stora dag på den 2 söndagen i Fastan (eller vad det var). Biskop Bertil Gärtner hade lockats att predika någonstans långt borta. Stor veklagan uppstod och fick medialt genomslag. Det var en provokation att han (professorn mm i Nya testamentets exegetik, som inte i religiös eller någon annan mening trodde 1958 års riksdagsbeslut vara i överensstämmelse med apostolisk ordning,) skulle framträda just denna dag, hette det, ty det var Internationella kvinnodagen! Biskopen svarade att han tänkte att det var 2…

Till min socialdemokratiska dotter, om jag hade någon

Min kära dotter! Fråga dina vänner i Church of England vad de tycker, när det statsbärande partiet som parti ställer upp i ett kyrkoval i en från staten formellt fri kyrka. Låtsas inte om att du är socialdemokrat och att det är detta parti saken gäller. Var noga med att besvara alla frågor du får, för de du talar med kommer först att tro, att du har svårt för språket, det engelska alltså. Undrar de om det är Victor Orbans Ungern du talar om eller Hitlers Tredje rike, glider du undan den konkreta frågan och fokuserar på principen. Då kommer…

Bliv en man?

Det kommer från flera håll nu. Min vän, chefen för avdelningen för mentalvården på Hälsodepartementet i Nordirland, ser ett markant ökat tryck på psykvården och fruktar en höst med närmast katastrofalt tryck på psyk- och mentalvård. Den lockdown som genomförts i många länder har fått till följd, att många unga dör – inte en mängd äldre som i de rikare länderna alltså. Antalet levnadsår som går förlorade tycks fler på grund av lockdown än på grund av Covid-19. Vad gör vi om det visar sig att boten är värre än soten? Och vem kan göra något? Den bibliska insikten är…