Våga Wagner!

”Denna bok skulle Du nog förstå”, skrev docenten vid Åbo Akademi, dr Christian Braw. Jag blev orolig. Vad handlade boken om? Knepiga matematiska problem? Modus irrealis i grekiskan? Jag läser Severin Solders grammatik om hur ”en icke uppfyllbar önskan” formuleras på grekiska. Ägnar sig Hartvig Wagner åt att förse mig med sådana matematiska eller språkliga … Läs mer

I polemisk iver

När jag hört berättelser från kyrkolivet efter min insändare som var en replik till Modéus II är jag benägen att föreslå ett förbud mot kyrkkaffet. Vill folk efter stärkande kyrkogång dricka kaffe kan kaffet inmundigas hemma eller hos någon granne/vän. Då står det privata fram tydligt. Vi hålls för oss själva. Gäster och främlingar är … Läs mer

Tillbaka i tiden

Jag går i barndom, dvs tillbaka till det år jag skulle fylla 1 och förresten fortfarande bodde i Jönköping. Jag kan inte minnas att Morsan satt på sängkanten och läste Svensk Tidskrift för mig, jag tror inte ens att tidskriften fanns hemma hos oss på Bergbackagatan i Bymarken, men andra måste ha läst som vi … Läs mer

Till tjänst för vem?

Dr Hanna Stenström återvänder jag gärna till. Inte för att hon i boken Vigd till tjänst lyckas orientera läsaren om den tidiga kristna kyrkans struktur. Det blir i stället en ”förhistoria till vigningstjänsternas utveckling” (aa s 33). Då kommer Junias/Junia in. Rm 16:7 blir en viktig text ”för dem som söker stöd i Nya testamentet … Läs mer

Lite religiös lyftning!

Modéus I har varit på Gotland. Han var inte ensam. Har jag fattat allt rätt, var det klägget som samlades i rosornas och rosévinets Visby. Modéus I tänkte sina stora tankar, precis som ärkebiskopar brukar göra. Han fick frågan från Dagens Industri om Kyrkans roll i samhället. Nu är alla plussare, ärkepluss inbegripen, professionella optimister: … Läs mer