Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Skamlösheter och skändligheter

”Rösta för en kyrka som välkomnar alla människor”, skrev Centerpartiet i Västernorrland på Instagram. Det följde en trosbekännelse med budskapet:”Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för  gemenskap. Rösta för en öppen folkkyrka, tillgänglig för alla. Rösta på Centerpartiet.” Detta är självfallet ett helt skamlöst budskap. Det har ingenting, säger ingenting, med Kyrkans tro, liv eller bekännelse att göra. Budskapet är därtill en sublim oförskämdhet inte bara mot kyrkoarbetare, som dagligdags stått upp för en…

När kyrkopolitrukerna står på vakt…

Cecilia Svärd skrev ledartext i Svenska Dagbladet den 10 juni och drog upp rågångarna. ”Det borde inte vara kontroversiellt att anse att bara de som är kristna bör rösta i kyrkovalet. Vad har man i kyrkan att göra, om man inte bekänner sig till den tro som utgör kyrkan? Vad skall kyrkan vara, om inte en plats för kristna?” https://www.svd.se/ledare Det problem som alls inte är litet är detta: Den som är döpt och vill inträda i Svenska kyrkan kan utan vidare spisning träda in. Lite annorlunda kanske det är för den som inte är döpt. Förr skulle ”allvarliga religiös…

Extraslända att hetsas upp av

Tord Nordblom, Frimodig kyrka, fick med sig några medreservanter, och här är en välskriven text som fler än de närmast sörjande, dvs protokolläsarna, ska få kännedom om. Menar jag. Det motiverade en extraslända. Och det kan sägas finnas drygt 47 000 anledningar till den… Undertecknad reserverar sig mot Församlingsutskottets förslag till beslut angående Kyrkostyrelsens planerade åtgärder i samband med Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket och yrkar att nedanstående text i stället bör bli Stiftsstyrelsens remissyttrande. Remissvar angående förslag från kyrkostyrelsen om åtaganden i samband med Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket. Kyrkostyrelsens arbete med en officiell ursäkt…

F’låt, f’låt – ?

I tidningen Barometern 9 juni nåddes jag av nyheten, att My från Emmaboda lämnat Stagneliusskolan – det vill säga tagit studenten. Den nybakade studenten presenterades med några fakta om vad hon gör. ”Social, omtänksam, mycket energi” löd omdömet, när hon skulle ge tre ord om sig själv. Bra, tänkte jag. ”Lyssnar på: Blandat.” Sen kom det: ”Läser: Nä, jag gillar inte böcker.” Vad skulle jag säga nu? Jag var i beråd och vände mig till en luttrad gymnasielärare som sa: ”En 98-procentare alltså.” Så här tänkte alltså 98% av studenterna, förstod jag. Läraren kanske tog i. Men hur mycket? Var det…

Greidergrejen

Göran Greider har utlöst stor munterhet i Frimodig kyrkas led. Han höjde ett varningens finger för Frimodig kyrka, en konservativ kraft som inte bör få inflytande. Som exempel nämner han att Jesus dyker upp så fort man kommer in på deras hemsida. Roligt eller oroligt? Jag ogillar det återkommande dogmatiska talet om att förhindra inflytande. Min egen hållning är i teorin en annan. Man ska lyssna och ta debatterna. Och så ska man tänka efter, för motsidan har alltid någon liten poäng. Det är mitt ansvar att ta vara på den poängen.  Nu tänker jag att Göran Greider inte ska…

Universell kärlek

Kanske har vi fått en nyckelreplik för den nya kyrkliga självförståelsen genom allas vår Francén i Borensberg, en replik att upprepa ofta? ”I rollen som kyrkorådets ordförande är det min plikt att fånga upp just din längtan efter universell kärlek, ge dig möjlighet att uttrycka den på ditt eget unika sätt genom den helt unika människa du är.” Uppenbarelsen, Kyrkans själva grej, är väck. Det är en sak. Värre är att den inte tycks saknad. Vad ersätts den av? Universell kärlek. Universell kärlek är väl ledmotivet för kyrkoherde Möller i Värnamo, som skrev ett inlägg att en av ”mina afghanpojkar”…

Tolka tidens tecken…

Nog kunde det tänkas att jag vid läsningen av dagens Torsdagsdepression inte skulle bli fullt så deppig som vanligt, när nu Eek ger sig på kommunikatörerna i Antjeborg och Västra Aros, men det kan inte hjälpas att jag blir sorgsen, när jag tänker på det samtida kyrkliga eländet. Så här illa skulle det alltså gå. https://www.kyrkanstidning.se/ledare/ledare-kommunikativa-haverier-i-svenska-kyrkan-maste-fa-ett-slut Det hjälps inte att 200 anställda i ett här namnlöst pastorat berömmer varandra för alla insatser under pandemin. Det vets att så går snacket – men det är till för att dölja verkligheten. Karlstads stift redovisar ett gudstjänstminus på 42%. Hur mycket har lönekostnaderna då…

Den progressiva tron som ständigt utvecklas

Ibland måste vi hejda oss och gå tillbaka. Gör bildningen oss till bättre människor? Vi frågade  ”men någon sade att vi endast fick vassare verktyg för vår elakhet.” Jag läser Lillemor Högerås nya diktsamling Soldjupen (Solvändans Förlag).  Dikten Cultura animi mynnar ut i en bekännelse om det gemensamma samtalet, det som plockar upp tanketrådar, prövar och omprövar. Det finns mycket i Lillemors bok jag gillar. Hon är rätt skarp  – och lika rolig som skarp. Hon är mystiker därtill. Läs henne!  Är det alltså hennes fel, att jag återvänder till en text, som jag är helt oenig med. Den presenterar min…

“Hat och hot” som tolkningsnyckel – eller: som det kan bli!

Jag förstår min egen upprördhet. Mors Dag nalkades, Antje är utsatt för hat och hot, vi sitter i vår skrämmande tystnad och får hantera livet som det går och så utsätts Antje för ett frontalangrepp:  Tysk jättekran snart på plats vid Uppsala domkyrka. Men inte ska väl Antjes näsa vid betraktande anses som jättestor? Och tyska har ju upphört att vara, hon är lika svensk som vi andra. Men ska hon utsättas för hat och hot kanske sakligheten inte är bärande princip. När jag kollade storyn en gång till, handlade den inte om Antjes jättestora tyska näsa. Men med en…

Winston år 1945 – och nu?

Höll verkligen Winston Churchill ett olyckligt valtal i BBC den 4 juni 1945 när han pläderade för den fria debatten, ”free, sharp, or violently-worded expressions of public discontent”. Om inte detta tillåts, måste regeringen ”fall back on some form of Gestapo, no doubt very humanely directed in the first instance”. Förståsigpåarna menar, att Churchill föll tillbaka till en krigsretorik, som folk i fredstid inte ville ha längre. Alltså förlorade han parlamentsvalet. Men tänk om Churchill varsnade något som faktiskt blir villkor för oss? Jag läste alltså Richard Toye, The Roar of the Lion, Oxford University Press 2015, s 199. Jag…

Vidunderligt

Transbrevet, författat i Västerås har tydligen blivit tramsbrevet. ”Stiftsledningen” – vad nu detta begrepp innefattar – ber om ursäkt för att det uppstod otydlighet om vem som är avsändaren ”och det har skapat undran och kritiska ifrågasättanden.” Ska man nu vara noga, och det ska man, var det nog inte otydligheten som var problemet utan själva tydligheten. ”Stiftsledningen vill betona att Svenska kyrkan är öppen för alla och att det skav som kan uppstå av olika åsikter behöver hanteras med omsorg om varandra.” Vad ska man tänka nu? Jag tänker at det är rätt självklart att en kyrka utan tydlig bekännelse blir…

Mer förståelsefirande dagen efter

Idag är det Annandag Pingst eller kanske ”dagen efter själva den glada förståelsedagen”, men helgen fortgår förstås. Inte mig emot.  I Växjö samlas denna dag ett gäng präster för att fira eller ihågkomma eller besinna (jag vet inte så noga) att de varit präster i 50 år – och somliga styvt det. Alla är bemärkta prästmän i Växjö stift och annorstädes. Tre är teologie doktorer. Modéus II ska fira mässa och högtidlighålla händelsen. Det är kvalificerat hyckleri från Modei II sida.  Modéus II hade, givet deras övertygelse för vid pass 50 år sedan, i dagsläget inte prästvigt en enda av dem….

Glad Förståelsehelg!

Det kom över mig. De trofasta läsarna måste önskas GLAD FÖRSTÅELSEHELG. Pingsten handlar nämligen, fick jag lära mig av trion Åke Bonnier, Karin Wiborn och Anders Göranzon (en sällspord treenighet – på min ära), ”om hur människor kan förstå varandra”. Det var en rolig dragning, som avkristnar pingsten på ett finurligt sätt. Nu var jag inne i tänket sedan tidigare. Bonniers insats i Torsdagsdepressionen beredde väg för min förståelse. Dessförinnan hade jag sett kyrkosekreteraren tala för vaccination. Jag blev överförtjust. Nu är vi tillbaka i den kyrkohistoriska handboken och upplysningstidens predikningar,  som ägnades ”vaccinet och potätera”. Historien utspelar sig tvåfaldigt….

Dårskapens vägar

Jag kan ge referensen först. Referens till svenskakyrkan.se Det ska bli seminarium, alltså. Men jag vet vad det hela handlar om, för jag har till skillnad från många andra i Göteborgs och Västerås stift (som ordnar seminariet) läst Hanna Strømmen och Ulrich Schmiedel. De har totat ihop boken The Claim to Christianity. Responding to the Far Right, SCM Press 2020.  Det är ”händelserna i USA, parallellerna till svenskkyrklig kontext samt hotfulla kampanjer i kyrkans miljöer” som föranleder en fortbildningsinsats för både anställda och förtroendevalda i kyrkan. I tider som dessa det ett online-seminarium under tre timmar. Kan Ivar Arpi ringa…

En kyrka värd namnet, del 3

Kanske Modéus II blir ledsen när hans bok En kyrka värd namnet läses skrutinöst, har det antytts till mig  – fast i frågeform. Ska på sådana kommentarer svaras, att det är docenters mödosamma kall i livet att läsa text, och just detta har skett. Då hör det också till de akademiska plikterna att ständigt förbättra – så den kastade handsken får plockas upp. När Modéus II skriver En kyrka värd namnet, II kan här en outline härmed erbjudas. ”Outline” betyder ”nönna tankar”. Första kapitlet handlar om Jesus. Eftersom det är Herrens Kyrka måste namnet den ska vara värd, vara just Jesus…

Personligt brev till dig som är kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*

Uppropet inspirerade. Det började som ett Personligt brev till dig som är trans och kom från Västerås stift. Pigg idé. Många undertecknade. 943 var det. Såvitt jag kunde se var det 769 kvinnor men bara 174 män. Det säger en del. Inspirerad grep jag mig verket an fast det inte är ordinarie sländardag. https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/personligt-brev-till-dig-som-ar-trans Jag skriver till dig från en kyrka som också är kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*. En kyrka består av människor. Människor är olika. Hos oss finns konfirmander, anställda, kyrkvärdar, förtroendevalda, ideella och andra församlingsmedlemmar som definierar sig som kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*. Kyrkan består alltså också av. kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*.. Därför skulle kyrkan kunna beskrivas…

Bekännelsekyrka eller bekännarekyrka

Denna Norges stora dag tänkte jag skriva inför det svenska kyrkovalet. Jag hoppas ingen norrbagge blir ledsen. Kanske risken är liten. Norrmännen brukade glädja sig över att det kyrkligt sett var värre i Sverige. Nu är de kanske ikapp? Men så mycket är klart, de har inte kommunalkamrersstuderande Jesper Eneroth. Det har vi. Han är faktiskt väldigt mycket mer än en kommunalkamrer i vardande. För egen del kan jag stoltsera med att jag gillade honom redan innan han blev ett namn på den kyrkopolitiska himlen, faktiskt innan de flesta av er ens visste att han fanns. Jesper är en sympatisk…

“Ingen jävla kyrkokör”, sa Stig-Björn om S

Stig-Björn Ljunggren är min vän sedan han sommarvikarierade som ledarskribent i en dåförtiden i Kalmar utkommande dagstidning. Nu har han sagt det, och han gjorde det i självaste bilderburken: ”Socialdemokraterna är ett maktparti. Det är själva poängen med det partiet. Det är ingen jävla kyrkokör! Gillar man sånt ska man ägna sig åt andra saker.”  Jesper Bengtsson, förlåt att jag tjatar vad alla andra tycks tjata om nu, men här var jag först att redovisa resonemangen och dra konsekvenserna av dem, markerade själva avgrunden mellan den socialdemokratiska kyrkopolitiken och Kyrkans vanliga sätt att läsa den Heliga Skrift. ”Nu vänder Mor…

I ofrom form

Ni tror att en villolärare är illasinnad. Alls inte. Villloläraren är vänlig och vanlig. Den lilla ”utmaningen”, som problem numera ska benämnas, är att vi allihop (kanske med något enda undantag) är fostrade till samma vanliga vänlighet och inte till att bli kritiska predikolyssnarkonsumenter eller lika kritiska läsare. Vi ska, programmatiskt, vara nöjda. Vi ska inte registrera det som sägs utan tacka och ta emot.  När det gäller villoläror gäller vad min gudmor sa. ”Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.” Detta gällde alltså tjuvnadsbrott. När det handlade om villoläror var hon inte så kritisk, så var…

En kyrka värd namnet, del 2

I grunden är Modéus II, trots mobbingen i skolan (hur det nu var med den), tacksam för sin kristna uppväxt. Han firade gudstjänst i den kyrka (då kapell) där jag döptes. Detta i frälsningshistorien så viktiga faktum nämner han alls inte i boken En kyrka värd namnet. Hade inte en sådan upplysning gjort boken, säg, stunsigare? (s 9) På denna sida får vi dock veta att han städat ut något i tron. Man skulle gärna få veta vad. En renstädad tro – är det inte i egentlig, dvs teologisk, mening ett rent helvete? Varför blir jag så likgiltig inför de vackra…