Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: [email protected].

Domssöndagskul

Domssöndagen och tid för lite piggt men kristligt dömande. Först tar vi oss an den trevliga tidskriften SJ-Nytt från år 1957, läsning som var särskilt intressant för Ludvikaborna. Lokförare Sigfrid Ringsjö från Ludvika intervjuas nämligen. Han var i SJ-tjänst till för sex år sedan. ”Nu gör han ingenting o. till detta ingenting hör bl. a. att vara ledamot av kyrkomötet.” Pappa var också lokförare och bröderna Ringsjö är alla järnvägsmän. ”Min far var missionsförbundare så han spårade ur litet, haha.” Skojfrisk man, Ringsjö. Han hade glatt sig över den hedrande och framträdande plats i Johanna Anderssons avhandling han har. Sigfrid…

Kört kan man veta

På område efter område visar sig implosionen. KyrkA:s arbetsutskott har polisanmälts för förtal. Styrelsen har kallats till extra sammanträde för förbundet befinner sig i kris och lider stor skada. Avgångskrav formuleras mot kyrkfackets toppar medan medarbetaren ”är och har varit föremål för arbetslednings- och rättsliga åtgärder”. Så illa är det. En hoper präster är moraliskt indignerade. En vinflarra bråkar de om. Inte om en Biff Rydberg. En syndare som jag tar det betydligt lugnare. Jag tror att detta lugn också det har en upphetsande inverkan. På somliga. Själv är jag mer bekymrad över att Mix Megapol kl 16 i går…

Implosion

”Implodera mera!” är nog det slagord som beskriver en räcka händelser, som på ett djupare plan hör samman och beskriver sammanbrottet. Implosion alltså. Jag behöver inte ha så många synpunkter på nyheten att ”prästernas och biskoparnas fackbas köpte sprit, dyrt vin och väskor för medlemspengar. Det är Vibeke Hammarström på KyrkA som hamnat i blåsväder. Naturligtvis blir det ”kyrkans fackförbund”, med en liten enkel dragning. ”Fint” på sportspråk. Remarkabelt nog var det en uppsättning präster, som manade till försiktighet. Aftonbladet kanske inte hade på fötterna? Det hade nog tidningen, och det finns en möjlig tanke att den anställde som nu…

Biskopsavträde – i Falkenbergskombinatet och annorstädes

Falkenbergskombinatet levererar. Högmässa fick avsluta biskopens visitation, men ingen biskop fanns med i den högmässan. Den hade anförtrotts kontraktsprosten Ivarsson. Han skulle elda massorna inför en okänd framtid. Han gjorde det på ett sätt som en erfaren stridsdomare från det marina vapenslaget har nöje av, ungefär på samma sätt som statsmanen Löfven hanterar frågor om kriminalitet bland utlandsfödda och klankulturer. Så vad sa kontraktsprosten Ivarsson på uppdrag av stiftschefen, The Rapwoman? Han gladde gudstjänstfirarna med att förvaltningssidan kompetenshöjts. Fastigheter, personal och ekonomi upplevas tas om hand på ett bra sätt. Större spetskompetens med fler kollegor och större möjligheter. Detta förstår…

Episkopalstupiditet, ett ord att lägga på minne

Tröttheten slog till. Modéus II har begått sig i anledning av Internationella mansdagen, som var i går. Nu får vi veta att på söndag ger vi kollekt till kvinnojourerna, ROKS och Unizon. Jag sökte en tidigare handläggare på en länsstyrelse, som hade modet att stoppa anslag just till ROKS eftersom det var mycket prat för hög tariff men föga som uträttades. Jag tror det var en klok bedömning. ROKS var ju också det där med att ”män är djur”. Min trötthet kan motiveras inte bara av det tankemässigt slafsiga i den text Modéus II breder ut sig i utan också…

Hemliga handlingar

Inför reformationsjubiléet den 31 okt 2016 i Lund, som LVF och Vatikanen gemensamt inbjöd till, uppkom tanken att påven skulle möta sin hjord. Självfallet blev det bekymmersamt. En påve är mer än aldrig så många jubilerande lutheraner. Mycket påve betyder mycket mindre reformationsjubileum, en händelse som en majoritet bland de romerska katolikerna nog inte fattar varför man ska högtidlighålla. Den romersk-katolska ignorantian när det gäller den romersk-katolske munken Martin Luther är rätt massiv. Nu kallades detta att vi skulle stå och huttra en novemberdag i Malmö för ”elakt skvaller” och den som spridit detta på twitter var komminister Patrik Pettersson….

Verklighet kontra verklighetsbeskrivning

Verklighet och verklighetsbeskrivning är inte detsamma. Jag borde nog läsa om Tåbb med Manifestet för Tåbb är typexempel på en som grips av idéer som förklarar den verklighet han lever i. Han får ord för sådant han redan vet och känner igen och han är klok nog att inse när verklighetsbeskrivningen och verkligheten kolliderar. Det är som biskopen Elis Malmeström sa till de unga teologerna: ”Ni läser väl Manifestet, pojkar, annars begriper man ingenting!” Tåbb begriper. Och vi läste. Problemet uppstår när idéer blir ideologi. Då är inte syftet att lösa upp – analysera – sammanhangen utan att fixera dem utifrån…

Ö i Ä

Roland Östlund är denna lördag precis 93 år och 1 vecka gammal. Han blev oppmålter i Smålandskomposten och P4 Kronoberg följde upp i torsdags. Han har samlat ungefär tio humanister i Älmhult och bildar ett politiskt parti: Humanistdemokraterna.  Dessa tio håller styvt på Charles Darwin. Östlund vill också utropa en ateismens dag, 1december, på Stortorget i Älmhult. Har Modéus II något att säga nu? Eller kontraktsprosten och kyrkoherden Lejon i Älmhult, han som har ett särskilt ansvar för den östlundska själen? Själv blir jag bara uppiggad av ateisterna. En enda ateistisk festdag mot 364 kristna dagar, dagar fyllda av martyrers…

Nairobinytt men gammalt?

Torsdagsdepression igen. Men stod något i tidningen om att Antje med ett gäng flugit till Nairobi? Inte ett ord. Sådana insikter får man bara här! Däremot uppfattade jag en slags surmulenhet i tidningen över att hon och de andra biskoparna inte var med på den festival som tydligen inledde en 30-årig utbildningssatsning i Svenska kyrkan; själva prestigeprojektet. Är det just ett sådant, illustreras vad Antje prioriterar och prioriterar bort. De surmulna halvsagda blir i sammanhanget klart informationsbärande just därför att det är oklart utsagt. Det finns kulturella präster, som inspirerade av Antjes flygresa till konferensen i Nairobi – andra konferenser…

Antje flyger i luften

Jag hade inte tänkt nämna Antje på ett tag mer än, förstås, försöka reda ut det där hon anklagade Patrik Pettersson för, att fara med ”elakt skvaller”. Eftersom det skulle kunna tänkas att det är jag som varit upphovsman till detta och Patrik därmed fått obehag för min skull, vill jag ha fram det som visar hur det förhåller sig. ”Wie es eigentlich gewesen ist”, skulle Ranke säga. Det finns, som alla förstår, annat i Svenska kyrkan än Antjes insatser mot klimatet att skriva om. Den här veckan skulle hon väl ändå inte ut och flyga, tänkte jag. Ack vad…

Med andra ord: en andlig kris

Antje hade ett debattinlägg i statstelevisionens digitala utbud, såg jag. Jag tror jag minns hyfsat väl vad hon hade att anföra. Jag noterar att detta var vad jag fick höra tack vare att SVT skattefinansieras: ”Klimatkrisens lösning hindras så länge vi ser på människor och natur enbart ur ekonomins och teknologins synvinkel.  Klimatkrisen förvärras så länge vi gör en dygd av livsstilar som bygger på girighet.  Med andra ord: klimatkrisen är också en andlig och existentiell kris.  Den har att göra med vad vi innerst inne tror på, om vi kan ha ett hopp, var det livnär sig från. Hur…

Maktsystem

Ibland har jag blivit glad över de dystra texterna och replikerna. Jag tänker då inte (i första hand) på mina egna bon mots. Men det finns i Svenska kyrkan en kritikertradition, dvs personer som bedrivit kyrko- och kulturkritik på temat ”det här håller inte (länge till)”.  Ungkyrkorörelsen var kyrkoglad och därför till dels kyrkokritisk. Vi talar 1910-tal och framöver. I tidskriften Vår Lösen återfinns biskop J A Eklund, som i flera böcker trätt fram som andelivets agitator, för att låna Johan Sundeens träffsäkra beskrivning i avhandlingen om Eklund. Kyrkokritiken i Vår Lösen borde närläsas – eftersom de som traskade trapporna…

Peterson och Pettersson

Jan Myrdal, boken från Myrdalseminariet Den vanartige Jan Myrdal kom förresten i går, har talat för bildandet av ”Pettersönernas förbund” med konstaterandet att i släktleden tillbaka finns det alltid en Pettersson. Eller i finare fall en Petersson. Eller ännu finare en Peterson.  Från Aaron Rosen, berömd konstvetare i New York fick jag en inbjudan till högtidligheten när Birgitta och Ralph Petersons konstdonation överlämnas. Det blir den 19 november om förmiddagen på Henry Luce III Center for Arts and Religion vid Wesley Theological Seminary. Självklart finns skulpturer och målningar av Louise Nevelson, Todd Siler, Marc Chagall, Georges Roualut och George Braque…

Falkenbergskombinatet

Kyrkorådet i Falkenbergskombinatet har fått en skrivelse från fjorton pigga pensionerade präster. Skrivelsen finns utlagd på kyrkligdokumentation.nu så den kan detaljstuderas. Själva ansatspunkten skulle kunna skrämma hästar i sken. Hästmetaforerna är ju populära i det kyrkliga nuförtiden… Lägesbeskrivning: 32 kyrkor – men bara i fem av dem firas någon form av gudstjänst varje söndag. 17 prästtjänster; ”inklusive kyrkoherden”, som det heter med en brutalt avslöjande formulering. 6 av prästtjänsterna är vakanta, därtill är en tjänstledig till och med augusti månad nästa år. ”Mycket glest besökta”, heter det, utom vad gäller kyrkorna i Väst /dvs främst själva staden Falkenberg, om jag fattar…

Antje i stallet och på travbanan

”Elakt skvaller” var Antjes anklagelse om att jag påpekat att vi huttrade för ett år sedan på utomhusmässan. Stackars Patrik Pettersson blev inblandad i uppståndelsen. Nå, för en kristen är uppståndelsen själva livsluften, men ni förstår tanken likväl. Hur kommer travbana och hästar in denna 6 november? Torstensson kavalleri vid Lützen tänker somliga. Men värre än så! Det tre vet, vet världen. Nu sägs utan omsvep att Antje ljuger som en häst travar. Man kunde läsa det på Facebook. Här har jag anonymiserat sagespersonernas namn och jag vet inte varför jag gjort det. De är folk av det slag som…

Mer Schmutz?

Jakob Wirén fick på Kyrkliga Ting tre precisa arbetsuppgifter av Patrik Pettersson nämligen att klargöra vad han påstått. Länk finns i förra sländan. På vilket sätt kan Wirén ge besked om att 1. min kyrkosyn var undermålig 2. vad som var påhitt och 3. vad som var rasism i det blogginlägg jag totat ihop.  Docenten Wirén har avgett svar på twitter, som återfinns i en tråd hos Patrik Pettersson. Han svarar knappast. Han tycks dock ta avstånd från mina resonemang, inte sina, utifrån kategorin ”ge sig på ärkebiskopens familj och spekulera och misskreditera på grund av utländsk bakgrund”. Det är…

Matsch – Schmutz

Stackars Patrik Pettersson råkade illa ut och fick skäll av Antjes teologiske sekreterare, docenten Jakob Wirén. Inte värre dock än att brottarlöftet från Viskafors tog ett rejält grepp om Wirén, virade runt honom, levererade en nacksving och slängde honom i matten. Det gick så elegant till att Wirén inte uppfattat vad som hänt. Han tackar! Må vara att Jakob Wirén är docent i systematisk teologi, men den som gått systematiskt tillväga är Patrik Pettersson. Föga återstår av Wiréns inlägg. https://kyrkligating.blogspot.com/2019/11/569-kyrkosyn-pahitt-och-rasism.html Jag skriver nu främst därför att jag känner att Patrik för min skull råkat i hög onåd men kanske, möjligtvis,…

Elakt skvaller?

Viskafors hopp vad gäller brottning, komminister Patrik Pettersson i Oscars församling, la på twitter ut en hänvisning till vårt huttrande på Malmö Arena för ett år sedan. Antje hörde av sig. ”Det är en osanning som måste rättas.” Vad måste rättas? Vi huttrade. Nej, det måste rättas att hon skulle ha med detta att göra. Frasse själv hade bestämt hur det skulle vara. Gick det till så här? Frasse samlade i Vatikanen några förtrogna och sa: ”Vi ska inte vara inomhus på den där mässan utan utomhus. I diset och kylan ska vi skärpa våra sinnen. Montesquieu och klimatläran ni…

Kvinnor – vardagsfruntimren –kränks!

Det var ett etiskt dilemma. Inte att Växjö Stiftskalender 2019/2020 i förrgår kunde hämtas i postlådan; en dag med bok eller böcker i lådan är ingen förlorad dag. Men jag läste Hans Boeryd och var tvungen att fatta ett beslut. Inte beslutet att hålla inne kritiken mot en tankeslapp och allmänt usel artikel, dvs sedvanligt kristlig av det slag som uppskattas i trakten kring Jönköping, men beslutet om  vilken dag jag skulle skriva. Alla Helgons Dag eller Alla själars?  Analysen av det hjärndöda talar för det sistnämnda, men det skulle kunna uppfattas som lätt elakt. Alla helgon som ogillar texten,…

Biskop Nygren varnade, säg inget annat!

Biskop Anders Nygren varnade. ”Skriv inte på upprop eller gemensamma texter!” Han visste att det lätt blir konstigt, oftast för mycket, och därför oförsvarliga texter. I en efterföljande debatt är risken stor att halvtaskiga formuleringar inte kan försvaras – och så står man där. För att inte tala om oförsvarliga sakfel, förstås. Torsdagsdepressionen orsakade vad den brukar. Runan över professor Per Erik Persson, PEP, har dragits runt i olika tidningar. Där nämnde nu Martin Lind och Antje Jackelén boken Kyrkans ämbete som Kristus-representation med omdömet: ”Då blev boken en träffsäker kritik av aktuella argument mot kvinnors prästvigning.” Blev den? Jag ber…