Påskinblickar 2024

Vi har uppenbarligen fått ett ”vi här uppe – ni där nere”-perspektiv på Svenska kyrkan. Såvitt jag kan förstå rekryteras till de högre sfärerna nu högre chefstjänstemän, som kan driva en civil organisation – med allt vad det kräver – oberoende av om organisationen är just ”organisation” eller Kyrka. De har gjort karriär och kröner karriären med … Läs mer

Lite lurendrejeri och kanske inte så litet heller!

Annandag Påsk och än mer 1 april. Hur går det med lurandet? Jag håller mig till Jan Myrdal och vi båda skulle väl säga, att numera är det 1 april mest varje dag. ”En så dum och okunnig generation som den Sverige nu har har inte funnits i landet på hundrafemtio år. Och den är … Läs mer

Sällsamt stillsamt

Ett antal ex av boken Kvinnor i biskopsämbetet har hittats, meddelar Yngve Kalin, som städat under sängen eller något i den stilen. Du får boken hem till din postlåda på följande sätt: Skicka ett SMS till 070-6259797 och ange ditt namn och din adress och swisha sen 100 kr till  123 181 84 75 så … Läs mer

Religionsfilosofism

Jag kan men ska inte släppa det jag lärt mig om ignorantian. Ignoratia är ett flerbottnat ord. Okunskap förstås men också, menar jag, viljan till okunskap. Man håller sig okunnig och ovetande eftersom allt blir enklare så. Ignorantian straffar sig. Jag är inte alldeles okunnig om hur krigen startas och hur folk häpnar över att … Läs mer

Jag håhå-ar

Vi kan väl börja i Skara som fått sin första ni vet vad på tusen år. 1014 bildades stiftet. 1010 år blir det väl då. Thurgot och Brynolf skulle inte känna igen en biskop när de ser Ulrica Fritzson – hur skrudad hon är blir. De skulle inte känna igen trons innehåll heller kanske? Och hur … Läs mer