Biskop på särskilt ställe, räkneövning och sorgespel

”Biskopar hör hemma bland folket. Även om de kan synas på oväntade ställen.” Riksbiskopen skrev på twitter och illustrerade med ett brunnslock för  – avlopp. Finessen (fniss!) var prytt med Lidköpings vapen, en biskop som sitter på tronen, eller hur man ska säga. S:t Nicolaus påstås det vara. Är det så oväntat att biskopar pryder … Läs mer

Flock eller gemenskap – instinkt eller medvetet val

”Människan är ju ett flockdjur…” Beskedet nådde mig genom en röst i radioapparaten. Detta var tydligen inget jag behövde bekymra mig om eller tänka över. Alltså gjorde jag det. Hästen är också ett flockdjur och kan störta iväg och hela flocken kan rusa rakt in i fördärvet. Det har jag hört talas om. Alla rusar … Läs mer

Upplysning, det är det vi vilja?

Aposteln Paulus är en intellektuell som fortsatt stimulerar intellektet, som ni vet. Det där med att Gud ska ge ert inre öga ljus, försmår jag uppskatta( Ef 1:18). Det är så ont om upplysta människor i vår tid att bönen måste betraktas som välmotiverad. Resonemang och skeenden är till för att skäras upp, dissekeras och … Läs mer

Immanent kyrkojustis som vanvett

Prästen skulle befogenhetsprövas, det hade B pastorat begärt. Prästen påstods ha agerat olämpligt. Domkapitlet ansåg att saken gällde arbetsrätten och arbetsgivaren och prästen kom överens om att anställningen skulle avslutas den 25 mars 2021, men domkapitlet upprättade också ett tillsynsärende. Det blev utredningssamtal.  Domkapitelsjuristen samtalade med två tidigare konfirmander, som prästen haft. De ena har … Läs mer

Evenemangskyrkan

Jag slogs av själva logiken. Finns det inte ett gudsfolk i det lokala, måste vi anställa kyrkoarbetare. Dessa arbetar med evenemang för att locka människor, dvs publik. Evenemangskristendom sålunda.  En grundbult i denna avart av kristen tro är självfallet att den måste komma mycket buller åstad för att folk ska lägga märke till den. Emellertid … Läs mer