Historiskt

Ur Kyrklig samlings handlingar

Ur informationsbladet 1962 – 1998

 • Två föredrag om troheten
  Föredrag av Gustav Adolf Danell och Carl Strandberg vid KS riksmöte i Skara 1965 (nr 6 1965)
 • Bibelns syn och bibelsyn
  Föredrag av Bo Giertz vid KS riksmöte i Visby 1970 (nr 4-5 1970)
 • En ny stiftschef och hans åsikter. En sammanställning av tidningsurklipp med kommentarer när Ingemar Ström 1971 av regeringen utnämndes till biskop i Stockholm. På förslaget stod mångårige biskopen i Sydafrika Helge Fosseus och biskopen i Härnösand Arne Palmqvist. Regeringen funderade inte många veckor efter valet. Utnämningen av Ström betraktas av många som ett avgörande steg i omvandlingen av Svenska kyrkan. (nr 2-3 1971)
 • Vi har fått rätt – tyvärr
  Bo Giertz inför kyrkomötet 1979 om den så kallade samvetsklausulens framtid som skydd för minoritetens hemortsrätt i kyrkan. (nr 2-3 1978)
 • Hur ska det gå med Kyrkan?
  Föredrag av Bo Giertz vid riksmötet i Söderköping 1979 (nr 5-6 1979)
 • Gör såsom Abraham gjorde
  Föredrag av Bo Giertz vid riksmötet i Göteborg 1980 (nr 4 1980)
 • Kyrkomötet avskaffade sig
  En sammanfattning av debatten och tidningskommentarerna när beslut fattades 1982 att det gamla kyrkomötet skulle gå i graven och ersättas av en helt ny beslutande församling. (nr 1 1982)
 • En enda Herre
  Föredrag av Bo Giertz vid riksmötet i Göteborg 1982 (nr 4 1982)
 • Kristus är Herre
  Föredrag av Bertil Gärtner vid riksmötet i Göteborg 1982 (nr 5-6 1982)
 • Angående hanterandet av motsättningar i ämbetsfrågan
  Motion av Dag Sandahl till kyrkomötet 1987. Företräderare för minoriteten har vid upprepade tillfällen sökt samförståndslösningar. Motionen från 1987 är ett exempel på detta. (nr 2 1987)
 • Våga vara kyrka
  Föredrag av Dag Sandahl vid KS riksmöte i Kalmar 1987 (nr 4 1987)
 • Amputation eller trohet
  Anförande av Berit Simonsson vid en samling i Göteborgs domkyrka 1988 som KS inbjöd till. (nr 4 1988)
 • Om bekännelse
  Artikel av Erik Petrén (nr 3 1992)
 • Min frälsare lever – jag vet att han lever
  Artikel av Daniel Nordblom (nr 1 1994)
 • Intervju med biskop Bo Giertz inför dennes 90-årsdag för KS informationsblad 1995 (nr 2 1995)
 • Trohet mot bekännelsen
  Artiklar av Sven Oskar Berglund (nr 5-6 1995 och 1 1996)

Övrigt

Kyrklig samlings upprop till stöd för Dag Sandahl 2004