Extraslända: Söndagskrig

Lite överraskad blev jag allt. Det ska bli bön för freden i Uppsala domkyrka. Det kan gyckas välmotiverat

 – När ett stort krig har brutit ut behöver vi samlas”, säger Kristin Windolf, präst i domkyrkan, och fortsätter:

Nu skulle kanske vän av ordning vilja genmäla, att Kyrkans poäng är att vi behöver samlas hos Jesus varje söndag om vi inte är som de tidigkristna i små städer och byar, som bad gemensamt morgon och kväll. Men varför? Med den betydelsefull reservation får vi veta det också:

– Vi kanske inte tror att vi kan göra något. Men våra frågor och vår oro får vi dela med varandra och med Gud. På söndag kväll gör vi det med bön och musik, i dikt och med bild.

Så vad är bön? Uppenbarligen terapi. Jag kunde tänka mig att Gud skulle få en tankeställare när vi kom och sa hur det är, att vi på grund av våra hjärtans hårdhet och allmän mänsklig idioti har hamnat i ett utsatt läge och nu ber  att Gud tar hand om det vi ställt till med. Vår oro är självförvållad. Det verkar bibliskt det hela: ”Även präster och profeter irrar omkring i landet, rådlösa.” (Jer 14:18). Då blir den bön som skulle kunna ändra allt en bön att Herren, vår Gud, inte ska förskjuta oss: Överge oss inte. Ditt namn är utropat över oss och vi kallas kristna därför att vi är döpta (se Jer 14:9)

Varför kan de kristliga inte hålla ihop med Judit, säga att de händelser Gud bestämt träder fram och säger: ”Här är vi!” (Judit 9:6). Detta är det s.k. Läget som vi har att gilla. Som Judit alltså, en ensam hebreisk kvinna; ”här ligger Holofernes på marken, och hans huvud är borta!” Judit 14:18

Har vi inte i den Heliga Skrift den undervisning och de instruktioner som skulle betyda att vi inte håller på att dela oro så mycket som vi delar trons dristighet och tänker att våldet skapar något flyktigt. Om det nu inte är så, att tiden har krympt så mycket att den håller på att ta slut (1 Kor 7:29. Det är också möjligt. Då är det väl litanian som gäller och ropet: ”Maranata!”

Hur det går i Ukraina? Jag skulle inte vilja åka in med bepansrat fordon om jag visste att Rb 57 finns i grannskapet. Över fordonet kommer roboten, slår ner uppifrån och slår ut fordonet och besättningen, som enklast samlas ihop med en slickepott. Nu blev det sagt. Nämnde jag att Saab tillverkat vapnet och att vi svenskar kan vara stolta…? Ryssarna tycks tycka illa om oss för det vapnet skull.