Fridsförbunden vacklar inte

Nu kanske tror att jag gillar att vara först med nyheter? Fel! Jag gillar inte. Jag fullkomligt älskar att vara först på bollen. För er skull, självfallet. Som ren läsarservice. Ni vet hur det hette i Kalmar: ”När Sandahl griper in, blir det resultat.” Det sas redan i FN. ”Leave it to Dag!” Jag har … Läs mer

“Kanaljerna”, så föll hans ord

Domprosten Hermansson är inte den förste domprost som går, men det intressanta med fallet Hermansson var att överenskommelsen fick bli offentlig. Det motiverade, tänkte jag, en fråga till Växjö pastorat om överenskommelsen med domprosten Johan Unger för snart sagt 15 år sedan. Den var då hemlig. Men kan den hemlighållas nu? Och kunde den då. … Läs mer

27 januari – en märkesdag

En minnesvärd dag är detta och jag ska minnas i Hallaryd i afton. Vi minnes både den ärorika Röda arméns befrielse av Auschwitz-Birkenau  för 75 år sedan (men glömmer allt det andra som följde efter befrielsen…) och vi påminns om att det denna dag är 40 år sedan Antje Jackelen, –eller hade hon fått med … Läs mer

Det går inte bra nu

Magnus Uggla stimulerade mig med sin låt Det går bra nu. Vi är endels-vänner och minvänskap vet han inte om, så jag kan inte be honom skriva en låt för Svenska kyrkan. Hade vi varit mer än endels-vänner, i detta fall vänner eller hjärtevänner lika (annars är hjärtevän finast!), hade jag bett honom skriva låten … Läs mer

Biskopsbekymret

Redan en månad sedan det var julafton. Jag säger bara det för att komma åt det grundläggande bekymret. Biskopsbekymret. Jag har nämnt att jag på auktion införskaffade 68 biskopsautografer. Mitt bud var det enda och det lägsta. Det kan inte bero på de äldsta biskopsautograferna J.A. Eklund eller Hj. Danell, inte heller på Ernst Lönegren … Läs mer