Leverans av relevans

Jag säger nä, jag säger nä, jag säger nähä. Jag skrev förvirrat i den tidigare sländan. Rickard Sandler översatte Kapitalet, inte Sandels. Generalen Sandels, som blev fältmarskalk, Sveriges siste, gjordes misskänd av Runeberg: 

Sandels han satt i Pardala by, 

Åt frukost i allsköns ro. 

”I dag, ett slaget, blir striden ny, 

Det skall gälla vid Virta bro. 

  • Herr pastor, jag låtit kalla er hit. 
  • Var god, foreller en bit!

Men Sandels var mer än en hjälte vid bordet. Han var militärt duglig men också duglig i andra allmänna värv. Hur viktigt och fint detta än var, översatte inte Johan August Sandels Karl Marx bok Kapitalet. Sandler gjorde. Sedan kom Ivan Bohmans översättning och där ska nog hustrun Ruth också ha ett erkännande. Hans insats möttes av skitviktiga och illasinnade kommentarer från sådana som föraktade en autodidakt. Deras namn har vi glömt. Bohmans lever. Vad lär vi oss av detta? Kanske att relevans aldrig är det som uppfattas vara relevant. De skallande hemligheterna träder fram i tystnad, skulle Ignatios kanske sagt. Han sa det också. Om julens mysterium. (Ignatios brev till efesierna, 19:1)

Det inte bara skrias ”relevant”, det föreställs också. Det är som vanligt något konstigt med elektriciteten, men nu än konstigare. Till synes vanvettiga politiska beslut har åstadkommit övervinster, som hämtas ur din och min plånbok. Visserligen var det väl våra föräldrar och deras föräldrar som avstod konsumtionsutrymme när Sverige elektrifierades, men detta ska inte komma oss till godo. I stället ska vi ha det lite kallare hemma och kyrkorummen – kyrkorummen?! Dessutom ska en gigantisk förmögenhetsomflyttning verkställas… Nakna kom vi till världen, nakna ska vi lämna den.

Kyrkoherden i Halland förklarar: För det första behöver vi hålla balans i kyrkans budget. För det andra vill vi ta det solidariska ansvaret för samhällets gemensamma energisparande som leder till sänkt energipris. För det tredje anser vi att kyrkan ska vara ett föredöme och visa att det går att spara på skapelsens resurser. https://www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/nyheter/vi-stanger-tre-kyrkor-for-att-spara-el

Vad är då Föredömets Kyrka? Knappast en apostolisk. Minns apostlarnas tydligt redovisade tillkortakommanden, Petrus, Tomas och Paulus som exempel. Och apostlarna tänkte aldrig att det går att spara på skapelsens resurser. Då hade ingenting utvecklats. Just genom att bruka resurserna,, skapas nya. Den som så snålt, skördar snålt. Hade apostlarna fått höra om klimatnödläget, hade de påmint om förbundstecknet. Skaparens ska inte låta jorden förödas förrän det är tid för en ny himmel och en ny jord. Dessutom ska vi passa oss för ångesten som går över världen. Den är i grund ogudaktig.

Varför spara på el som vore denna el en del av skapelsens resurser? Elektricitet utvinner människan ur sådant som är skapelsegivet; vatten, uran, sol och vind men också det fossila. Det är rätt sinnrikt. Olja i marken gjorde marken omöjlig att odla. Så kom den välsignade explosionsmotorn och det värdelösa blev värdefullt. En kristen kan se det gudomliga omvändelsemönstret här. Varför skulle fossil energi inte användas? För att den fördärvar jorden? Au contraire Jorden blir tack vare koldioxid grönare och ger större skördar. Varför sägs så lite om detta? 

Tillbaka till kyrk-elen. Ska vi återgå till de aldrig uppvärma kyrkorummen? Så var det under århundraden. Sedan kom stora vedeldade kaminer in i kyrkorummen för att i min tid avlösas av element med flänsar under kyrkbänkarna. Rumpvärme och doften av bränt damm. Frågor på det? För att rumporna inte skulle grillas, stängde kyrkvaktmästaren av värmen någonstans före predikan. Då utbröt ett knatter från de svalnande elementen, som gav ett fint ackompanjemang till prästens predikan. Frågor på det? Sedna blev det bättre. Vi kunde fira gudstjänst utan att ha ytterkläderna på. Nu ska vi spara på skapelsens resurser och huttra på.

Jag köper inte resonemanget. Jag menar att det är fullt rimligt med billig el i Sverige ungefär som det var. Vi har visat att det gick. Varför skulle det inte gå nu? Här finns en del att förklara för en kritiskt analyserande skara lyssnare. Jag tror dom bluffar och så finns det gott om kyrkoherdar och kyrkligt förtroendevalda som låter lura sig.

Relevansen då? Standardsvaret från Antjeborg lyder: ”Svenska kyrkan är relevant och en viktig

del i samhället och behöver egentligen bara göra sitt arbete synligt, tillgängligt och visa hur man kan engagera sig. Men den finns en pusselbit till. Svenska kyrkan behöver tro på sin egen framtid. Förmedla en bild av en kyrka som kommer att bestå och fortsatt vara en del av samhället att räkna med – även om förutsättningarna ser annorlunda ut.” Jag läste Korsväg, nr 3/2022 s 59. Finns att läsa på nätet också: https://issuu.com/goteborgsstift/docs/korsva_g_2022_3

Intressant nog återfann jag inte namnet Jesus någonstans i artikeln. Däremot ett tal om alla ungdomar som vet så lite om det kyrkliga livet, men likväl uppfattas vilja bidra till ett bättre samhälle och engagera sig. Det var väl denna generation som i skolvalet röstade SD? Jag kunde också i artikeln se att Systembolagets anseende värderades till 83, Svenska kyrkans till 30.

Min första tanke, själva misstanken, är den, att de relevanta i själva verket är irrelevanta. Reflexer av sin tid. Inget mer. Inget annat. Därför bör vi alltid tala om den förbannade relevansen. Jesus kom inte till denna värld för att bli relevant. Den som tror det, ser i Frälsarens gestalt en ömklig misslyckad. Somliga av oss ser Honom som något annat.

Diakonen Paul Forssander i Nässjö utlöste en twitterstorm av vittnesbörd på Twitter från sådana som antingen tidigare gått ur Svenska kyrkan eller efter Forssanders inlägg bestämt sig för detta. Vad skrev Forssander: ”Ein Folk, ein Reich, ein Ulf… och så börjar vandringen till ghetto, interneringsläger, rensning och till slut förintelse” 

Ingen av de upprörda tycks ha blivit uppbragta av felstavningen. Folk” heter det inte.”Volk” heter det. Adjunkt Andersson hade blivit upprörd på riktigt. Tro mig, Forssander är relevant, från Antjeborg försvarades hans yttranderätt. Han är emellertid emot mig också. Ni förstår! Diakonvigd av Modéus I och nu under tillsyn av Modéus II… Say no more. Bitte, sagen Sie Nichts mehr. Ne rien! Eller Taites toi!” Svenska kyrkan har problem!