När lögn och våld och idioti förmeras

På ICA Grytan i Moheda hörs rösten från ovan: ”Jag vill påminna om att du gärna får handla ensam.” Vad rösten säger innehåller ett tyst budskap, som jag omedelbart fattar. Jag ska handla ensam, inte ihop med en fru, en massa barn, en god vän. Handlandet har i den meningen mekaniserats. Jag ska in och … Läs mer

De lojalas elände

”Den trälsinnade är lojal”, skrev Jan Myrdal i Aftonbladet apropå Aftonbladet. LO, som ägde Aftonbladet, hade placerat en tjänsteman från LO som administrativ chefredaktör för Aftonbladet – men det var inte det riktigt allvarliga. Det riktigt allvarliga var det underliggande kravet på lojalitet. Journalisterna skulle veta sin plats. Ni kan läsa om detta i Jan … Läs mer

Mer vänskapligt än vetenskapligt – en akademabel extraslända

”Mer vänskapligt än vetenskapligt” kan väl Wejryds disputationsakt denna fredag betecknas som. Opponetnen hade inte i tillräcklig utsträckning tillgodogjort sig dagslände-inläggen, det kan konstateras. Men Per Hansson, ska han kallas seniorprofessor, ställde så grundläggande frågor ex auditorio, att han återtog sin gamla position hos mig. Rakt på sak frågade han om Wejryds levnadsbeskrivning och vilka … Läs mer

Historier och historieskrivningar

Naturligtvis kan det skrivas historiskt på olika nivåer. Jag har glatt mig åt två exempel på detta.  Den ena är Olof Edsingers Samförstånd eller klasskamp – väckelserörelsen i mötet med socialismen (Brytpunkt 2021), en skrift som dessutom presenterar vad den går ut på: Ett historiskt studium med fokus på strejkfrågan.  Den andra är Martin Jonols bok … Läs mer

Inför disputationen

I tre sländor har jag i vetenskapens namn försökt hjälpa den norske opponenten Kjell Nordstokke inför hans stora framträdande på fredag, när Anders Wejryds bok ska avhandlas. Respondenten ska få klara sig själv. Vad han har skrivit, har han ju skrivit. Men käck scoutaktighet manar mig att langa lite ammunition till Wejryd också.  Wejryd har … Läs mer