När kyrkopolitrukerna står på vakt…

Cecilia Svärd skrev ledartext i Svenska Dagbladet den 10 juni och drog upp rågångarna. ”Det borde inte vara kontroversiellt att anse att bara de som är kristna bör rösta i kyrkovalet. Vad har man i kyrkan att göra, om man inte bekänner sig till den tro som utgör kyrkan? Vad skall kyrkan vara, om inte … Läs mer

Extraslända att hetsas upp av

Tord Nordblom, Frimodig kyrka, fick med sig några medreservanter, och här är en välskriven text som fler än de närmast sörjande, dvs protokolläsarna, ska få kännedom om. Menar jag. Det motiverade en extraslända. Och det kan sägas finnas drygt 47 000 anledningar till den… Undertecknad reserverar sig mot Församlingsutskottets förslag till beslut angående Kyrkostyrelsens planerade … Läs mer

F’låt, f’låt – ?

I tidningen Barometern 9 juni nåddes jag av nyheten, att My från Emmaboda lämnat Stagneliusskolan – det vill säga tagit studenten. Den nybakade studenten presenterades med några fakta om vad hon gör. ”Social, omtänksam, mycket energi” löd omdömet, när hon skulle ge tre ord om sig själv. Bra, tänkte jag. ”Lyssnar på: Blandat.” Sen kom det: … Läs mer

Greidergrejen

Göran Greider har utlöst stor munterhet i Frimodig kyrkas led. Han höjde ett varningens finger för Frimodig kyrka, en konservativ kraft som inte bör få inflytande. Som exempel nämner han att Jesus dyker upp så fort man kommer in på deras hemsida. Roligt eller oroligt? Jag ogillar det återkommande dogmatiska talet om att förhindra inflytande. … Läs mer

Universell kärlek

Kanske har vi fått en nyckelreplik för den nya kyrkliga självförståelsen genom allas vår Francén i Borensberg, en replik att upprepa ofta? ”I rollen som kyrkorådets ordförande är det min plikt att fånga upp just din längtan efter universell kärlek, ge dig möjlighet att uttrycka den på ditt eget unika sätt genom den helt unika … Läs mer