Omtumlande boknyhet och Konferens därtill

Kyrklig samlings styrelse gladde sig. Boken var klar och bokprojektet /forskningen/inventeringen hade till stor del finansierats av Kyrkostyrelsen. Planering för Konferensen (med stort K) kunde vidta. Ingenting av detta var egentligen konstigt. Det konstiga var att detta fullständigt normala sätt att hantera kontroversfrågor varit kyrkopolitiskt omöjligt. Därmed hade mycken tid och kraft gått förlorad. Tillnyktringen … Läs mer

Återuppfinnaren!

I Svensk Pastoraltidskrift (SPT) fortsätter Modéus I återuppfinna den lutherska församlingen. (SPT nr 4/2024) Eftersom tidskriften kom till som en ”invändare”, när Svensk Kyrkotidning (SKT) hade en policy där oönskade/känsliga ämnen (läs: ämbetsfrågan!) inte skulle behandlas och insända bidrag till denna för prästerna gemensamma tidskrift lades på hög, var den redaktionella hållningen. Metoden i SPT … Läs mer

Extraslända: Gunnar Weman 1932-2024

Gunnar Weman (25 febr 1932-24 febr 2024) höll jag av, men inte alltid med. Han hörde till dem som var medvetna om Svenska kyrkans anomalier; statskyrkosystem, dop utan medlemskap, folkkyrka nermald i rutiner och med brist på församlingar som kunde locka till tro och efterföljelse till exempel. Vi tänkte lika om Kyrkans ämbete. Gunnar modifierade … Läs mer

Surkristendom!

Ulf Wickbom uppskattar jag. Han skriver krönikor och bor på norra Öland när han tycker att vädret är mer passande än nu. Vid sämre väder bor han i Stockholm. Det hindrar honom inte från att i Barometern/OT publicera sig om kulturlivet i huvudstaden, senast, tamtamtam, på Söder. Där lyssnade han på Björn Wiman, som uttrycker … Läs mer

Framåt i det svenskkyrkliga!

Till det totalitära hör förstås, det vet alla som läst Orwells 1984, nyspråket. Domprosten Eek beskriver från festmåltiden vid den alltid politiskt korrekta Södertörns Högskola. Han och frun hade inbjudits till högtidssammankomst (oklart varför, menar jag, Kyrkan har i lärdomshistorisk mening haft föga med högskolor att göra men mycket med universiteten …) Nå, Eek och … Läs mer