Dumheter anno 1969

Jag ska inte klaga, men när jag låg på lasarett i somras, flyttades sovrummet och därmed böcker och papper på ett för mig rätt förvirrande sätt. Jag tränar mig – både vad gäller tålamod och styrka – och försöker få någon slags ordning på allt igen. Det har den fördelen med sig att jag hittar … Läs mer

Utblickar norrifrån

Det är ett väldigt springande och ringande i anledning av stiftsstyrelsens i Härnösand agerande. Den rimliga gissningen är att socialdemokraterna gjorde bedömningen, att Eva frivilligt skulle gå efter Stiftsstyrelsens markering. Dvs hon skulle göra som Antje sagt henne: bestämma sig för hur många årslöner hon skulle kräva och sedan stiga av. En lösning som när … Läs mer

Svettningar i klimateriet

Nog finns det skäl att svettas i klimateriet. Stackars Emrén avfärdades i mejl till mig därför att han i en annan fråga tänker tokigt, frågan om nattvardselementen. Nu hör jag till den lilla skara som inte tillber eller dyrkar dr Allan Emrén – men ska han inte avfärdas med rimliga argument i vilken fråga han … Läs mer

FLASH! Pannkaksbaket i Härnösand FLASH!

Pannkaksbaket i Härnösand är uppskjutet till den 13 november. Hade motsvarande problem handlat om en komminister, hade domkapitlet hanterat saken med en besvärjelse och därefter ajöss till komministern. Det är den ordning vi har – även om det kanske inte är den ordning som avsågs när Kyrkoordningen antogs. Men det är alltså skillnad när saken handlar … Läs mer

Klimateriet igen

Minskningen av flyg mm under pandemimånaderna mars-juni visar att nedstängningarna inte haft någon märkbar inverkan på luftens halt av koldioxid, skrev dr Allan Emrén i Dagen (6 aug) Hans slutsats är att de ökande mängderna koldioxid ”har naturliga orsaker utanför människans kontroll” och att det kastas bort miljarder till något misslyckat, dvs att rädda klimatet … Läs mer