Växjö domkapitel tänker till om problemet

Runtom i landet sitter det begåvade, pålästa, reflekterande präster. De förvaltar en del dygder de hämtat från universitetens grundläggande fakultet: den teologiska. De har också teologisk bildning, inte bara religionsvetenskaplig utbildning. Nåja, det finns andra präster också. De kännetecknas därav, att när de öppnar matintagen så besannas Herrens ord om vad som går ut ur … Läs mer

Om det som är lite ynkligt

Tjugondedag jul – en dag att minnas, kan man tycka. Den högtidlighålls inte så vidare värst. Det finns sådana, också kristna, som kastar ut julen långt dessförinnan. De klagar på barr på golvet och förmår inte inse tjusningen av att just den 13 januari barrsanera och se upplagt barr i stora högar eller strängar. De flesta … Läs mer

Massa Damnationis?

Jag är inte överens, inte nu heller. Det talades om att det demokratiska ifrågasattes/skändades av dem som tog sig in i Kapitolium. Var det verkligen så? Själva såg de sig som folkets talespersoner och begärde att få bli hörda. Någon förklarade sig beredd att dö för den sakens skull. Och nog hörde dessa människor till … Läs mer

Bastiljen stormad…

”Ingen stoppar folkets flodvåg”, skanderade jag, när jag såg händelserna vid Capitolium. Men så kom jag på att jag nog hade fel – för det var fel folk som stormade uppför trapporna. Red-necks-typer, sådana som skanderat ”traitor” på flyget, där de gjort kongressmannen Mitt Romney sällskap. Jag förstod också att den överhet som är av … Läs mer

Tvärviggeri

Vilka är de mest sköra? Tydligen de som levt 91 eller 95 år och hamnat å hemmet. De ska skyddas med vaccin. Eftersom de blivit internerade är kanske deras utsatthet inte alldeles ohanterlig? De har visserligen spriten inlåst i ett annat rum om vi ska tro den gamle mannen, men sådant kanske går att lösa? … Läs mer