Fromma för fossil

Jag ser ett tema hos profeterna som handlar om galenskapen. ”Ingen tänker sig för, har vett och förstånd” att göra en kritisk analys så att de kan skilja mellan en vedklabb och en gudabild (”vidrig avgud”), fast de borde fatta. Men galenskaparna faller på knä inför det där trästycket. Vad gör Gud? Sätter orakelprästernas tecken … Läs mer

Ljuset kommer från Växjö?

Malin Lauber (S), kommunalråd i Växjö, kommer till försvar för Modéus II. Ni kanske har förträngt att borgmästaren Bo Frank (M) sagt sig skola lämna stiftsfullmäktige eftersom Modéus II är alltför politisk i sin gärning.  Om folket i Växjö menar jag nog ungefär detsamma som biskop Tegnér, vars glögg jag druckit och vars köpcentrum jag … Läs mer

Två ljus i advent: Modéus I och II

Modéus I och II stiger fram i veckan som två sannskyldiga adventsljus i mörkret och denna Luciadag ska det för festligheternas bättre avhållande nog uppmärksammas också om sländ-pensumet därmed något överskrids.  Modéus I har ihop med Erik Lysén publicerat sig i Barometern/OT. Det är en insändare som styr bort från att Lucia var en av … Läs mer

Aletheophobia

Aletheophobia är ordet för dagen. Det är rena grekiskan men begripligt. Läs långsamt. Alétheia betyder sanning (det som inte kan döljas) och phobia är förstås fobi. Rädslan för sanningen alltså. Och sanningen kan skrämma, inte minst Makten.  I min kamp mot aletheophobia vill jag slå ett slag för den gnostiska altartavlan i S:t Pauli. Jag … Läs mer

Jag bringar insikter

Jag bekänner. Jag har överklagat att handlingarna före Frasses besök i Lund och det ekumeniska möte som var kring detta påvebesök (eller hur saken ska uttryckas) bara lämnas ut maskade. Det som är av verkligt intresse är inte hälsningar och försäkran om förböner utan allt däremellan – och det får vi inte se. Inte närmare fyra … Läs mer