Pesten – på riktigt riktigt.

Raseriet fortsätter, men jag tänkte för stunden vidga perspektiven så här: Gott folk – och du också! Pesten är här. Nu gäller det att skydda sig. Det har folk i alla tider vetat, och främst bland dem dina anmödrar och anfäder. Annars hade du alls inte funnits. Deras kunskaper är nog värda att ta på allvar. … Läs mer

Flash! Översåtarna destruerar julen! Flash!

En flash när det är en månad kvar till julafton och  det varit pressbriefing med kulturministern, miljöpartisten Amanda Lind. Hon sa att vi ska stanna hemma i år och avstå från att delta i gudstjänster i kyrkan. Överheten har talat! Den kyrkliga också – för pastor Alm och Antje satt med digitalt och utgör väl … Läs mer

Jag är inte med.

Det är bara att konstatera: Jag är inte med. Det beror på en mängd faktorer, de som utgör förutsättningar för kunskap. Jag vet skyldigheten att inte dra sig undan. Ungefär som det var med professor Lauritz Weibull (1873-1960). Om honom gäller: ”Sina stridspositioner intog han i djupt medvetande om att andarnas kamp är en nödvändig … Läs mer

Blixt och dunder-slända inför regeringsbeslutet

Det måste bli en blixt och dunder-slända före det regeringsbeslut som fattas i dag. Jag kunde förvirrat redan i går för i det förslag som regeringskansliet skickat på remiss är det klart att sittande publik betyder 300 personer om man kan ha minst en meter mellan de sittande. Och detta innebär inte att medverkande ska … Läs mer

Kring det smånna

Det “smånna” är sådant som är litet. Det smånna kan man med fördel fundera över. Åsa Ingårda, C, som lämnat en särskild mening i Kyrkostyrelsen, träder nu fram som Kyrkostyrelsens begåvning. Prestigeförlusten för Kyrkostyrelsen får de andra dela på. Kyrkomötet ville nämligen inte utan föregående kollningar centralisera – om man verkligen kan sägas centralisera om … Läs mer