Resiliens hemmavid

Lägg märke till ett nytt ordspråk: Man saknar inte den Helige Ande förrän förkunnelsen är tom/ teologin är ett egenprojekt/ kyrkorummen konsekvent glesas ut/ världen är andelös vorden och vi får politiker av ett slag som passar för detta andelösa.  Ja, ni kan fortsätta – men ett ordspråk som kan vara variation på tema på detta … Läs mer

Resiliens i Åbo

Resiliensen igen! Tracy tas in i Koijs avhandling. Tracy från Chicago. Nej, inte Dick Tracy från Chicago utan David från Chicago. Man kan gilla Tracy. Han menar att traditionen bär på kraften till motstånd mot destruktiva och illa fungerande tolkningar. Det är just besked av detta slag kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn* älskar. Nu anar de morgonluft. Riktigt varför … Läs mer

Resiliens i Stockholm

Sabina Koij har vid Åbo Akademi lagt fram avhandlingen Resiliensteologi, som arbetats fram i samarbete med Teologiska Högskolan, belägen i en stockholmsförort. Avhandlingen kan man komma åt elektroniskt, men Sabina var vänlig och skickade den i bokform när jag tiggde. Detta är ”En studie av den kristna traditionens hållbara förändring”. Eftersom det är akademiskt, skulle … Läs mer

Rösten till mamman i badkaret: ”Du ska bli präst!” Eller domprost eller statsråd?

Komminister Jessica Fritzson intervjuades i Smålandskomposten (9/10). I reportaget Programledaren som blev präst (bakom betalvägg) fick vi ännu en berättelse om ”rösten” som hördes med beskedet: ”Du ska bli präst”. I Jessicas fall när hon låg i badkaret. Jag hör till vantrons människor och vägrar instinktivt att tro att kallelser går så till. Kallelser läggs … Läs mer

73, OBXL och grenholmskt elände därtill

I morgon fyller jag år. 73 år. Så gammal har jag aldrig varit tidigare. Jag kom till i misshugg och med nu rådande abortpolitik hade jag hamnat i rondskålen. Min mamma framfödde mig, inte utan viss entusiasm över den nya människan som fötts till jorden, så mycket har jag förstått. Vad jag inte förstår är … Läs mer