Extraslända: Lördagskrig

Jag tänkte i morgonväkten att jag skulle hållas uppdaterad om kriget i Europa av statstelevisionen. Där pågick repriseringar. I TV4 var det nyhetsmorgon.Jag förstod nyhetsförmedlingens karaktär. Den styrde på reptilhjärnan med stimuli just för att locka fram mina känslor, dvs tycka synd om folk på flykt och familjer som splittrades vid gränsen. Det redovisdes också andrahandsuppgifter på antalet döda. 198. Det tror jag inte ett ögonblick. När jag hörde kommentatorn tala om ”krigsmaterial” var det inte soldatmaterial han talade om. Han hade uppenbarligen inte pejl på att han skulle sagt ”krigsmateriel”. Det var uppenbart så att han aldrig fått genomgå grundläggande militär utbildning under ledning av en sergeant eller en överfurir. Men en hoper av oss svenska medborgare och tv-konsumenter har och fattar vilken information som saknas.

Min enkla fråga: Varför delges vi inge militära lägeskartor? Vad går de ryska trupperna in med i Kyiv och hur utsatta blir dessa arma soldater vid strid i bebyggelse? Pansar är inte helt enkelt att hantera på gatustrider. Det svenska engångsvapnet pansarskott 86 från Saab-Bofors sägs Ukraina ha fått av de snälla engelsmännen. Något kan väl detta vapen åstadkomma om det tas till vid strid i bebyggelse? Borde inte någon redaktion hitta en pansarofficer som kan berätta?

Det kan förstås vara så eländigt att det bara är amatörer, som sitter på tv-redaktionerna. De fattar föga och inser som bäst att motstridiga uppgifter är i svang och då är det säkrast att ingenting säga. Så då sitter jag där. Glad är jag inte. Kommer staden Kyiv att få samma klang som namnet Stalingrad innan allt är färdigt? Och om Puttes stridskrafter kör fast – vad gör han då? Minns att den som försvarar har fördel av att vara på hemmaplan och fördel av att vara mer motiverad att slåss för sitt land.

Jag håller på Ukraina. Och för varje dag som går, är de ryska styrkorna värre ute. Putte har mer bråttom än vad som rapporteras, tror jag. Men visst, nu är det lördag och söndag, ett faktum som styr nyhetsrapporteringen i statstelevisionen till skillnad från två tidigare dagar när alla pogram flyttats för att vi skulle få klart för oss vad vi ska be för – eller hur de nu tänkte. 

Min stackars reptilhjärna far likväl lite illa av underhållning när kriget rasar i Europa. Det kan inte hjälpas. Det ska inte hjälpas. Men en lägeskarta kunde vara till lite tröst för den hjärna som jag tänker eftersinnande med. Rita in vapenslagen, styrkorna och situationerna.