Konspiration!

Den vänlige Leif Nordlander hade alls inte snott åt sig kyrkomötesprotokollet 2017. Kyrkomöteschefen Warmland hade tydligen beslutat ,att protokollet skulle gå till gruppledaren fast instruktionen varit att jag skulle ta vara på det tryckta protokollet. Nu blir det så. Nordlander ska stränga sig an. Snälla människor har gett konstruktiva förslag om arkivfrågan. Så går det till när Guds gode Ande driver oss att konspirera. Och det kristna livet är med nödvändighet en sådan konspiration. Vi andas ihop, con spirare


Nu ligger alla kyrkomötesmotionerna ute och då kan man tillgodogöra sig den visdom som där spirar. https://www.svenskakyrkan.se/filer/587615/Motion%202022%20001-085.pdf

Jag repeterar inte Jesper Eneroths motion, som nu fått nummer 83. Eneroths motionskompisar får vi dock syn på: Niklas Larsson, C, Marjut Ervasti, V och Margareta Karlsson ÖKA. Underskrifterna torde borga för att motionen bifalls. Vi kallar detta om inte demokrati så i varje fall parlamentarism. En kyrkoherde markerade att hans pensionsdatum ligger så nära att saken inte riktigt kunde drabba honom – ”men det hade varit annorlunda för 20 år sedan”. Jag, som skrev boken En annan Kyrka, kunde bara hålla med. Tänk om vi blir avsatta för ett åsiktsbrott, som de nya härskarna infört, så att vi inte kan minnestecknas när vi är avdöda eftersom vi inte längre får vara präster i deras kyrkosystem. Centerpartisten Larsson fullgör dock sin plikt likmätigt med att hans parti, och inte minst föregångaren Bondeförbundet, var det parti som som organiserade flest tidelagsentusiaster. Jan Guillou påpekade förhållandet först av alla. Det är inte så överraskande. Lagen om tillgång och efterfrågan ni vet. Nu är det samkönat som gäller…

Alternativ för Sverige har fått in Lennart Matikainen och Axel W Karlsson i mötet. Matikainen vill att ställningstagandet för FN:s Agenda 2030 ska omprövas. Svenska kyrkan har ett omfattande program i frågan. https://www.svenskakyrkan.se/hallbarutveckling

Jag kan inte förstå att dessa 17 mål förankrats i de gudstjänstfirande församlingarna. De har skrivits kanslimässigt uppifrån. Betyder detta att några få makthavare, Klaus Schwab, ordförande för World Economic Forum och FN:s generalsekreterare António Guterres, gjort upp om ett partnerskap, som innebär att makten över våra liv flyttas från oss? Naomi Klein skrev att ”alla möjliga farliga idéer ryms i detta program”. Klein menar, uppfattar jag, att de nya idéerna är lika mycket ”Davos” som de tidigare, dvs en ekonomisk elit skriver agendan för oss allihop. Då är jag benägen att hålla med Matikainen. Saken borde analyseras rejält. Vem fick upp Svenska kyrkan på Agenda 2030-banan? Nummer och namn!

Nu blir det inte så. Alternativ för Sverige ska behandlas som något katten släpat in, liksom Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna när det begav sig. Systemet fungerar så. Kritiska frågor ska vi hålla ifrån oss så länge det bara går. När det inte går längre, svänger vi snabbt. Kärnkraftfrågan eller NATO är typexempel på att det som sades november 2021 gällde som sanning tills en häpnadsväckande omsvängning måste till. Världsfursten gläder sig åt spektaklet. Han gillar lurendrejeri, skojeri och fräcka lögner.

Men jag kanske skulle hjälpa utskottet att få till en text? Så här:

”Utskottet sätter värde på att ett granskningsarbete kommer till när det gäller beslut som fattats, särskilt beslut som alla inte riktigt fattat omfattningen av. Det kan gälla frågor som den om Kyrkans ämbete och den om Kyrkans äktenskapssyn, men också Agenda 2030. Den frågan rymmer många komplikationer. Utskottet delar däremot inte motionärens syn att Kyrkan alltid ska värna de utsatta och hålla sig objektiv. Kyrkans uppgift är att vara subjektiv, och subjektet är Herren själv. Att människor blir utsatta är en sak. Utskottet har sig bekant, att en tredjedel av jordens befolkning ska dödas (Upp 9:15,18).Trots denna katastrof omvänder sig inte människorna från sitt mördande eller sin trolldom  eller sin otukt eller sina stölder (Upp 9:21). Utskottet kan bara beklaga detta förhållande. Kyrkans uppgift är dock att mana till omvändelse, eftersom tiden är ond. (Ef 5:16)

Utskottet menar, att talet om konspiration både måste vidgas och fördjupas. Kyrkan är utifrån Guds Ord övertygad om att det finns en ond andemakt, som sedan världens början gör sitt allra bästa för att bedra mänskligheten. Utskottet bedömer, att denna onda andemakt hittills tycks ha haft framgång i sitt värv och kan häpna över att människor inte kan genomskåda det onda spelet. Det handlar enligt utskottet om en listig sammansvärjning. Denna ondska kommer att tillta,  eftersom den onda makten, Lögnfursten, vet att hans tid är kort (Upp 12:12). Raseriet blir stort av precis det skälet. Detta är logiskt.  Saken gäller alltid en ondska som är en andemakt, inte varelser av kött eller blod (Ef 6:12). Mot ondskans andekrafter i himlarymderna är Kyrkan, också Svenska kyrkan, kallad till motstånd (Ef 6:13), konstaterar utskottet.

Utskottet har också getts information att en bok av den ryske filosofen Vladimir Solovjev, Tre samtal, (Artos 1993, först på svenska 1918) kan ge viktiga perspektiv på hur en konspiration kan gå till i en tid där det resoneras förnuftigt om Antikrist. Såvitt utskottet är bekant, kan boken fortfarande köpas från förlaget. 

Detsamma gäller N.P. Wetterlunds skrifter. Det är skriftlärda mystiker – också mystiker i vårt land och vår Kyrka – som kan ge perspektiv. Det finns en kommitté som ger ut Wetterlunds skrifter. Utskottet har sig bekant att kommittén nås på tel 0250-311 45. Där kan Wetterlunds skrifter beställas till uppseendeväckande facilt pris.

Utskottet vill därför förorda, att Svenska kyrkans församlingar tränas till apokalyptiska insikter genom bibelstudier, andlig läsning och fortlöpande samtal. Hur det än är, är frälsningen nu närmare än när vi kom till tro. Det är då vi ska ta på oss ljusets rustning (Rm 13: 11-12) och öva oss i upplysningsverksamhet om Djävulskap samt om frälsningen från Djävulskapet och allt detta på bred och djup front. Församlingens livsform är konspirationen i denna mening, att vi andas tillsammans och andas ut tillsammans. Den här världen är dödsmärkt, men Kristus har övervunnit världen (Jh 16:33) och vår tro har övervunnit världen just av den anledningen, något utskottet särskilt vill påpeka. ((1 Jh 5:4)

Med detta menar utskottet att motionen ska anses besvarad.”

Nu har ni sett ett utskottsutkast. Ni kan spara det och jämföra med den text utskottet självt får ihop, det kan bli riktigt lärorikt.