Klimat-KG med flera gröna khmerer

Klimatalliansen är ett nätverk som ställer upp i riksdagsvalet. Gudrun Schyman toppar listan med KG Hammar som nummer två. KG företräder Kristna Fredsrörelsen. Det där med socialdemokratin är tydligen överspelat. Lika överspelat som Gudruns bolsjevism. Om vi hade problem med Schyman redan i FIB/K-avdelningen på Kungsholmen och problem med KG som ärkebiskop, han lyckades sabba alla seriösa teologiska diskussioner med Rom, finns det mycket att se fram emot. ”Ju värre, desto bättre”, som Lenin och GA Danell sa.

Har ni någonsin hört Gudrun och KG förklara klimatet för er eller framstår de som prominenta företrädare i den stora uppställning som H.C. Andersen berättar om i Kejsarens nya kläder? De har köpt konceptet om klimatkatastrof. Det har inte jag. Jag litar mer på min intuition som säger att Greta fablar när hon påstår, att hon sett osynlig koldioxid strömma ut från jorden (koldioxid är en livets gas och hamnar i haven först och främst, tror jag). Min intuition säger mig också att agronomen Rockström inte är att lita på. Ska jag misstro intuitionen när den bevisligen supporterat anfäder och anmödrar under långliga tider så pass att livet kunnat gå vidare. Till detta kommer Bengt Lidforss förstås. Han skrev för 120 år sedan om den värme som skulle komma och vara av godo. Till detta: vart tog varningarna om den nya istiden, som jag kunde läsa om i yngre år, vägen? Här finns en del att göra reda i. Kanske kan Gudrun och KG göra det på ett pedagogiskt sätt? I stort är jag emot nyfnoskigheten eftersom den inte ens är ny utan uråldrig!

Klimatalliansens program kan väl sammanfattas som ”global planekonomi”. Var det inte effekterna av en sådan vi bevittnade i veckan när folket avsatte Sri Lanks president – för att inte tala om jordbrukarprotesterna i Nederländerna? ”Ingen stoppar folkens flodvåg”, som det heter. 

Klimatalliansen proklamerar: ”Vi är många. Vi är redo att ta över.” Nu blir nog riksdagspartierna nervösa. Vad ska KG vara efter maktövertagandet? Talman som Göring, som på sin tid också var redo att ta över när parlamentarikerna misslyckats med att hantera tidens stora frågor? Annars kunde man tänka sig att förebilden borde vara Italien med en stor marsch mot Rom, i det här fallet en marsch mot Mariatorget på söder i Stockholm. Gudrun har nog pejl på folkfronters sätt att arbeta även om hon uppfattas ha ställt till det på Kungsholmen när det begav sig.

Några drag i Klimatalliansens program stör mer än det mesta. Det är hetsigheten, mycket måste ske ”NU”. ”Klimatkatastrofen är mänsklighetens svåraste utmaning.” Det tror jag inte. Den svåraste utmaningen är att tillvaron på många sätt befinner sig i Djävulens våld och måste räddas undan den eviga döden. Det borde KG ha en hum om. Orättfärdighetens tid ställs mot rättfärdighetens tid nu, heter det i Brevet till Diognetos (9). Då är nuet inte grund för att hetsa de arma människorna utan för att beskriva vad Gud gör för oss. Det är, kan man säga, skillnad på nu och nu! Där fick jag till det – för vilken gång i ordningen? Och till det rättfärdiga i vår tid hör att ställa frågor om sant och falskt och se till att tillvarons komplexitet inte förfalskas till något svart-vitt. 

KG kommer dragande med späkelser. Här ska till en arm livsstil till för att jorden inte snabbt ska slå tillbaka. Borta är den bibliska tanken att människan i sitt förvaltarskap ska lägga jorden under sig. Borta är också den bibliska tanken att jorden slits ut som en klädnad och att det är det ska vara så. Vi lever i ett provisorium som just nu är en nådatid. Det betyder inte att det är fritt fram att våldföra sig på jorden – men några alternativa perspektiv får vi allt. Inte KG! Det beror på att KG är sentimental i allt vad han tar sig före. Det förklarar att han har lika lätt för att bli arg som för att börja gråta. Ilskan och tårarna är hans styrmedel. 

Ni tror att jag inte tycker om KG? Jag tycker mycket om KG! Men hans politiska omdöme har jag aldrig beundrat, om man säger så. Och hurdan är hans klimatteologi? I Klimatalliansens manifest finns inte så många teologiska spår… Men redo att ta över är de. Och förbudssamhället som dessa de gröna khmererna ser som nödvändigt går att förstå i detalj. Flyga får vi inte utan betydande restriktioner, t ex. Fossildrivna bilar kan ni glömma. Det beror inte på att Gudrun och KG är illvilliga, det är de inte. De drivs av välviljan. Och den sammanfattas så: 

”Det är dags att göra något nu. Det går inte längre att skjuta frågan om klimatförändringarna framför oss. Det är ett globalt existentiellt hot. Gör vi inte det kommer klimatfrågan bli överordnad ändå och då kommer det att få än större konsekvenser. Inför ett existentiellt hot måste vi agera samlat och lägga höger-vänsterskalan åt sidan. Klimatalliansen behandlar frågan om klimatförändringarna för vad det är: en kris som håller på att övergå i katastrof.”

Tänker man så, finns det ingen anledning att lägga fingrarna emellan. För egen del låter jag mig inte skrämmas så enkelt. Jag vill veta. Lennart Bengtsson, Ingemar Nordin, Elsa Widding och de andra polarna på Klimatupplysningen och Klimatsans motiverar mitt kunskapssökande. Inte minst när de kommer med påpekandet vart de gröna khmererna vill leda oss. För min del säger jag: Hellre materialister och sakramentalister än idealister!

Hur ska det gå med klimatet i valet? Massa och massmedier hör ihop och massmedier finns till för att domptera massan, det har jag förstått. Massan betalar dryga kostnader just för detta. Men någonstans finns en viskande röst som säger: ”Det finns sådant man kan lura i Sveriges docenter, men inte lura i dess bönder.” När jag ser och inser hur alla vill säga mig hur allt är, känner jag att mina dygder från nyhetsrapportering den 1 april varje måste komma till användning varje dag. Jag blir trött. Har justitieministerns fd fru blivit sverigedemokrat och uttrycker ministern sitt misshag över detta på sociala medier? Ligger Sverige på jumboplats när vi talar tillväxt? 1 april?

Det är här klarhet ska skapas – inte minst som jag anar att de gröna khmererna och deras eftersägare säger det som ska sägas, inte vad de själva kollat och sett stämmer. Vad säger de alltså om tillväxten? Professor Gustaf Wingren var emot den, det hade han lärt av en dansk teolog, Ole Jensen. Wingren var på sin tid en stor profet men det var mycket han alls inte förstod. Det är kanske ett Lundalyte? Så hur tänker KG om tillväxten? Är det bra at Sverige har en låg tillväxt?

De stora lögnsystemen har fört världen vilse förr. ”Säg vad ni vill om Führern, men det var en bra karl,” som folkskollärarinnan i Vaggeryd sa på 1950-talet i den tidens statliga skolundervisning. Det var på sin tid många tyskar som tänkte så. Varför ska vi då nu gå på att kommenderas till späkelse en gång till och vända klack på politiskt kommando av någon ny dr Goebbels?

Ska jag bara se människan som en del av naturen, så som klimatallianserna menar? Men så kan väl en kyrkokristen inte tänka? Människan är skapelse. Och det är naturen också, inte natur utan kreatur. Är det här vi på djupet är oense, oense om om Guds försyn helt enkelt? Det är en konstig fråga att ställa till en ärkebiskop, det medges. Men motiverad! Om detta vet Gudrun platt intet. Men KG? Vilken är människans uppgift i den skapelse som lik förbannat är dömd? Detta frågat, tar jag mig till miljöstationen med gamla tidningar, putäller och burkar med mera.