Fler mysterier att lösa!

Jag tyckte jag var tvungen få kompletterande sakinformation och sände följande rader till Ansvarsnämnden:

På Domssöndagen finns det skäl att fundera över frågor som kan/kommer att ställas. Själv kom jag på att Ansvarsnämndens totala mörkande av de anmälningar jag frågat om innebär, att vi inte ens får veta datum för anmälningarna och när det gäller den av flera undertecknad inte får veta vilka som skrivit under. Inte heller, bortsett från allmän kyrklig skvalleraktighet att något skrivits till Ansvarsnämnden, i vilken egenskap anmälningar ingetts.. Är det kyrkoherdar som i tjänsten anmält stiftschefen eller är det privatpersoner som på privat initiativ inkommit med klagomål (eller vad det nu är). 

Vi vet nämligen inte alls vad anmälarna begär. Det verkar märkligt att också detta ska mörkas. 

Denna Domssöndag när vi mediterar över att böcker skola upplåtas, vill jag därför begära att få veta när de båda anmälningarna kom in till Ansvarsnämnden, vilka som undertecknat, eventuell rubricering och vad som i skrivelserna begärs, en att-sats eller liknande. 

Jag uppfattar inte denna min förfrågan som att jag på minsta sätt överklagar Ansvarsnämndens beslut. Jag begär förtydliganden av det slag som är vanliga när rättsfall presenteras för allmänheten när fall ska utredas. 

Med Domssöndagshälsningar!

Dag Sandahl