EXTRA! Kvalet, ett kvalfullt avsnitt nr 15 om Örebro som skräckexempel

Ewa Sehlin-fallet har jag uppmärksammat. Det är kanske inget fall , i vart fall inte ännu. I dagsläget är det närmast ett fall framåt. För Ewa. Men nu behövs n extraslända.

Ni minns att hon brådstörtat ämnade kyrkoherdetjänsten i Örebor men har inte riktigt koll på detaljerna. Jag påmindes om att hon har ett tvåårsavtal och behåller kyrkohedrelönen dessa två år. När hon börjar i Torslanda Björlanda pastorat i november har hon alltså i 18 månader dubbla löner. Hur gick detta till?

Hör upp, gott folk, och lyssna! Beslutet fattades inte bara av socialdemokraten Timmy Leijen. I sitt följe hade han också en centerpartist och en posk-are. Annica Zetterholm  är centerpartisten som valts in som Borgerlig samling (regeringsamarbetet till trots. Att S och C håller ihop kan man fatta. Men var inte POSK mer att lita på? Var det för agerande i den här stilen vi bildade PPO som blev POSK? Jag rannsakar minnet, men där finns i detta avseende ingenting. Vi tänkte nog att POSK genom sin stabila och breda kyrklighet skulle stå över det dilettantmässiga. Hur kunde det då gå så illa i samförståndets Örebro? Jag fick förklaringen i två ord. Johan Unger. Då begrep jag.

Unger själv köptes ut från domprosttjänsten i Växjö. Summan hölls hemlig också för mig som betalat om inte hela summan så en del av den. Nu gick alltså välgärningen vidare? Så hade min gudfruktiga moster tänkt och varit förnöjd. Själv tänker jag på mitt ohelgade sätt: ”hur kan POSK låta sig företrädas av en sparkad domprost, som mest yrar runt? Är galenskap i Växjö klokskap i Örebro?”

I morgon är det kyrkoval. Hade jag förhandsröstat i Örebro och lagt min röst på någon av de tre aktuella nomineringsgrupperna hade jag stövlat till vallokalen och begärt att få mina röster tillbaka. Det finns sådant jag inte vill ge mitt stöd. 

Det var bra att jag fick något annat att tänka på. Själv lever jag ju under återkommande hot. Först pastoratsadjunkten med sitt hotfulla ”Frid tills vi möts!”, hälsningen i församlingsbladet. Till det kommer socialdemokraternas uttalade krav, att en sådan som jag ska bekämpas av kyrkan. Var pastorsadjunkten svalan som förebådar vad som komma skall? Jag övervägde att begära licens för pistol till självskydd och nämnde saken vid frukostbordet. Jag fick till svar att polisens tid inte skulle användas så,. Mitt svar att det nog var en civilpolis som fixade papperet avvisades. Nå, när ”kyrkan” kommit loss med sitt bekämpande kanske det tar mer av polisiär tid? Jag har under årens lopp sett en del filmer på temat. Också detta att regeringspartiets företrädare vill göra sig somliga kvitt. Jag sliter med frågan. 

Nu ser ni hur vi har det i Svenska kyrkan. Betydande ekonomiskt understöd till somliga, bekämpande av andra. Detta är Svenska kyrkan 2021. Och det är kyrkoval. De flesta vet inte vad de röstar för… I Örebro hade jag i vart fall stövlat till vallokalen och begärt mina röster tillbaka. Sedan hade jag frimodigt röstat rätt och räknat med att det skulle göra skillnad.