Kvalet, avsnitt sexton

Valdag. Och jag är glad att min gamle folkskollärare Nils Rubin inte är i livet. Han hade inte klarat en demokratisk valrörelse där folk som föga vet röstar och blir röstboskap. Framföst. Det var ju detta han varnade för. Demokrat8n förutsätter informerade röstande. Han drillade oss. För den som är fostrad så, utgör desinformationskampanjerna och det tillrättalagda ohyggliga problem – av det enkla skälet att vi är demokrater. 

Nå, Gud är all makts Gud och låter inte gäcka sig.

När diakonen Ann Ardin från Equmeniakyrkan, medlem i Svenska kyrkan av något outgrundligt skäl (vill hon inte vara med och via skattsedeln betala till sin egen lön i det gamla Missionsförbundet?) drar på, är det väl lögn rakt igenom? Jag satte dit ett frågetecken i tanke att den alerta läsarskaran kunde som ett söndagsnöje få kolla om det fanns någon sanning någonstans i hennes utgjutelse. Hon är ideologiskt styrd och jag känner igen hennes sort från TDR, det ni andra kallar DDR. 

https://www.expressen.se/kultur/ide/auktoritara-krafter-vill-forandra-svenska-kyrkan/

Ardin kommer kanske inte riktigt ”inifrån” Svenska kyrkan när hon är diakon i en annan kyrka, en reformert. Och Fredrik Sidenvall avfärdar hon. Han kom ”med samma hisnande högerextrema konspirationsteorier” som Aron Emilsson, men jag tror inte att han påstod att ”kristna socialdemokrater infiltrerat Svenska kyrkan för att sprida islam”. Vem mer hörde detta? 

Frimodig kyrka är för övrigt, som ni såg i hennes text ”det lilla ortodoxa partiet”. Jag fattar vilken bild hon vill måla. Den är orättfärdigt sanningslöst. Och föraktfullt. Nämnde jag att hon är diakon? I Equmeniakyrkan!!! Håll henne där. 

Ardins sammanfattning är brutalt lögnaktig. ”På söndag (läs Idag) står valet inte mellan politiska eller ’opolitiska’ kandidater. Valet handlar om vi överhuvudtaget ska ha en demokratisk folkkyrka som är öppen för dialog, kristet samhällsansvar och internationell solidaritet.” Ann Ardin är en personlig förolämpning mot de flesta av oss svenskkyrkliga. Hon är diakon i en frikyrka, jag upprepar gärna detta. Luther sa om den sortens folk: ”av en annan ande än vi.” Jag är lutheran i detta stycke och en del andra. Och så misstror jag själva lögnväsendet. Det förvånar mig inte, det hör till denna världens väsende. Jag tror det inte. Just därför.

I går kväll sjöng jag lite på psalmversen ”Nu är en fast bedrövlig tud”, 1937 års psalmbok nr 175. Till detta stimulerades jag efter att ha sett och hört Modéus II. Han framstod som en räddhågsen man. Han anpassade sig efter världens väsende och sa det han förväntades säga. Där tidigare biskopar haft ett krucifix i arbetsrummets nisch, hade Modéus II sitt doktorsbrev. Jag har inga synpunkter på det. Han får möblera sitt rum som han vill. Men vad sa han och varför? 

Jag tror att Antje mest men också Modéus II borde sagt till journalisterna att frågor om valet ska de besvara som står under val. ”Vi höjer oss över sådant.” Det gjorde de inte. De grottade ner sig. Vad jag tycker om det? Om jag skriver det, kan jag utlösa än fler motiveringar för dem som vill att Svenska kyrkan ska bekämpa mig. Jag är dock inte så skräckslagen inför extremhögern som andra. Det bror på att jag både är vacker och klok. Samt beläst och välorienterad i största allmänhet. Axel W Karlsson har dock det gemensamt med Antje, att deras mödrar var medborgare i Hitlers tusenårsrike. Båda har också blivit väl omhändertagna av Svenska kyrkan. Öppen för alla!

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z7Mv0w/prasterna-uteslots-pa-grund-av-rasism–nu-gor-de-comeback

Till allt detta kom att biskop John Shelby Spong är död (16 juni 1931-12 sept 2021). Så kan det gå också för de liberalaste. Spong fascinerade mig. Han upprätthöll hela det fromma mönstret, men det var tömt på autentiskt innehåll, dvs den traderade tron. Fascinerande. Han var biskop i Newark. Jag har varit där. I Newark alltså, inte i hans kristendomstolkning. Jag tror inte att man med Spong måste omdefiniera den kristna tro för att folk ska fatta att detta är något att sats på. Det räcker med att definiera den. Det är omdefinierarna enligt 1919 års läroplan och 1946 års skolutredning som tagit tron från folket. Ska det vara så svårt att se och förstå? Det värsta är att allt detta är fullt begripligt, avsett och förödande inte bara för tron utan också för vanligt hyggligt tvåkönat folk. Vad blev kvar? Det ser ni. Ett misslyckande och en folkkyrkosyn som helt omdefinierats från vad ungkyrkligheten tänkte (en kyrka för folket och en kyrka där folket tog ansvar för evangeliet, Billing resp Eklund) till att bli en kyrka där folket restlöst är subjekt och bestämmer vas Svenska kyrkan ska vara/göra/tycka/säga. Detta har gått utöver förväntan, kan jag mena. Och Själafienden håller nöjd med mig. 

I Moheda bjuds församlingen på korv idag. Jag betalar. Kristendom i praktiken, men inte så veganskt eller glutenfritt? Ska jag ta mig dit för att få en korv förutom församlingsblad för den ansenliga pengamängd jag förser pastoratet med utan att få något annat tillbaka än just församlingsblad. Och kanske korv. Den dyraste jag fått äta i hela mitt liv i så fall. Om jag gitter. 

Kyrkoherden är en gammal missionsförbundare och politisk/kyrkopolitisk borgare. jag säger inte mer. Han vill ha en folkligare kyrka. Det är lika dumt som när det krävdes ”mera jämlikhet” och folk trodde att det var fint. Men det var ett högst reducerat krav i jämförelse med det raka kravet på ”jämlikhet”. Det lär bra, men var något annat. Mina krav är enklare. En folklig kyrka och jämlikhet i absoluta termer. Så doktrinär är jag.