Chrestologi eller christologi, fagert tal eller bekännelse?

Ni minns kanske tidningen Visions floskellista för pandemiåret 2020? Om inte, friskar jag gärna upp ert minne.

HÄR ÄR HELA TOPPLISTAN

1. Viktigt att vi är transparenta och alltid ligger i framkant.

2. Ställ inte in – ställ om.

3. Min dörr är alltid öppen.

4. Du behöver ta höjd för det här.

5. Vi behöver plocka de lågt hängande frukterna.

6. Vi kör tåget ­medan rälsen läggs.

På andra plats kom alltså den i alla kyrkliga sammanhang omhuldade floskeln om att inte ställa in. Detta ger mig anledning att träda upp till försvar för Modéus II. Det finns de som nu stimulerats att vara nedlåtande mot översåten och kalla honom Floskel-Figge. Det tycker jag är olämpligt. Han är Modéus II och inget annat, en sakbeskrivning. Några ville också efter att ha läst den lilla publikationen om Codex Ethicus (Växjö stift) kalla honom Fromlig-Figge. Det är också olämpligt. Trots allt. Vad föranleder en beteckning av detta slag? Beskedet han lämnat: ”Jag ber ständigt för er.”

I stiftet utbröt en diskussion om vad påståendet betyder. Vad är ”ständigt”? Alltid? Oavsett vad han håller på med, oavsett privata bestyr (inga detaljer!)? Har karln inte ett jobb att sköta? Om han varit en ökenfader, hade jag kanske gått på det hela, men inte säkert. Ökenfäderna klagar så ofta över sin brist på fromhet, som ni minns. Aposteln Paulus bad inte heller ständigt för sitt folk, han sysslade med en del annat, men när han ber, ber han ständigt återkommande) för dig eller er (2 Tim 1:3, 1 Thess 1:2). Skulle Modéus II ha fattat mer än aposteln Paulus? Det tror vi inte. Vi tror att det är skillnad på fromlighet och fromhet, det är det hela. Eller skillnad mellan chrestologi och christologi, dvs mellan fagert tal och tal om/läran om Kristus. Nu tror jag vi kommit på något viktigt för framtiden!

Sören Dalevi har varit i Sunne (vem har inte det?) Han talar om sådana som fått stor hjälp av ”Bibelns berättelser och myter”, som utgör ett magasin av erfarenheter. Den moraliskt/terapeutiska anvisningen blir denna: ”Att leva är det viktigaste av allt”. Av allt? I vilket magasin av erfarenheter påstås detta?

https://www.svtplay.se/video/29260606/helgmalsringning/helgmalsringning-avsnitt-48-5

Det är inte så viktigt om berättelsen är sann, ni vet ”oavsett sanning eller historicitet”. Den har missuppfattat som ställer frågan ”om det här är sant”.Tacksamheten slår till att Dalevi inte är läkare eller domare, må jag säga. Eller ens revisor!

Vi gör ett försök med hans tolkningsnyckel dock:

En liten kille kommer en eftermiddag in i cirkustältet och frågar cirkusdirektören om han kan få något jobb. ”Vad kan du?” Killen klättrar högst upp på stången, som bär upp tältet, och där uppe kastar han sig ut, flyger runt, flaxar under tälttaket, gör en loop, rullar runt och landar slutligen framför cirkusdirektören, som säger: ”En fågelimitation. Är det allt du kan?”

Oavsett om historien är sann eller inte (jag snodde den från MASH), kan den alltså ge mig någon mening? Är den sann, är den väl likväl mer, säg, omtumlande? Vitsen med bibelberättelser är rimligtvis mer än en vits och Kyrkans meningsbärande historia mer än en rolig historia?

I Nürnberg 1528 undervisades om den Heliga Skrift i sex punkter. Den första slog fast: Alla läror kommer antingen från Guds klara och sanna Ord eller från osäkra mänskliga meningar, tankar och egna påhitt. Är inte detta lite tänkvärt?

Dalevi är en för autentisk själavård oduglig idiot. Han borde alls inte vara biskop (om han nu är det). Inte stiftschef heller. Men han duger kanske i Karlstad, för värmlänningar är inte riktigt byxade för allvar. Då kanske det passar med den här sortens religionsvetenskapliga litteraturvetare, som vecklar ut texter och vecklar in dem i sig och sig i dem. Låter jag upprörd? 

17 år gammal ville jag pröva argumenten för den kristna tron på egen hand. Jag läste Ateistens handbok och tyckte att då skulle väl någon av evangelisterna få en chans också. Det blev Johannes. Och en dag på Storgatan i Växjö slogs jag som av en blixt: ”Detta är sant!” Dalevi ger jag inte mycket för. Han sitter i en kortärmad skjorta han köpt på Dressman. Det är inte det enda korta hos den mannen. Han blir inte anmäld till Ansvarsnämnden, fick jag höra. Det är han för obetydlig för att bli, uppfattade jag. Det Dalevi säger, hade inte gjort att jag intresserat mig för det som framställs som kristen tro. Tro mig. 

https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/biskop-soren

Från sockenbiblioteket kan boken Sann myt (Norstedts 1990 beställas fram. Jag skrev den…

Antje markerar nu mot partipolitiseringen av Svenska kyrkan. Nu? Jo, förklarar de insiktsfulla. Nu ställer Alternativ för Sverige upp och det ger Antje obehagliga vibbar till Alternativ für Deutschland. Har hon fattat att partipolitiken dominerat Svenska kyrkan och tog skamlöst över efter år 2000 med en annan agenda än Kyrkans tro och liv? De äro tusenden som vilja vara herrar i vår Herres hus. Varför har hon inte sagt något tidigare och varför ger hon inte Svenska Kyrkans Fria Synod ett erkännande, för synoden sa just detta! Men då, när det sades, uppfattades talet vara grälsjuk polemik mot Ärans kvinnor och män… Lite pinsamt är det väl ändå. Har de i Geneve något att tillägga?

Kommer till detta att alla människor har lika värde, en felaktig tanke – men likväl , är det väl underligt att biskoparna åsätter sig själva ett plus-värde? Man ser ju detta plus framför deras förnamn. Plusset betyder väl alltid ”lite mer”?

En favoritnunna skrev förresten apropå en god text (som jag förstås inte läst, jag får aldrig veta något…): ”Det är inte allmänt prat till en ansiktslös massa.” Detta är en mening många plus-människor kunde fundera över, de som alltid skriver till de ansiktslösa. Eller kanske inte fundera? Plussarna borde dock tycka om oss och älska Jesus, är detta inte miniminivån? Och han är Vägen, Sanningen och Livet. Jag undrar om de gör det?

Prosten Pehr sa: ”Kyrkans största problem har alltid varit dess biskopar.” Och ännu större för dem som tvekar om stiftschefen verkligen i Kyrkans mening är biskop. De kanske egentligen talar och handlar för samtidens MTD-religion och tror att detta är den tro som en gång för alla anförtrotts de heliga (Jud 1:3)? Jag är alltmer övertygad om att denna religion är långt ifrån kristen tro. Det är för mycket skönljugeri i deras tal, falskhet och förställning. Tänker jag.