Dr Junge i Geneve skändar Sverige, svenskarna och Svenska kyrkan.

Antje beslut att inte twittra drar världen över skam och nesa över Sverige och över Svenska kyrkan. Martin Junge använder sitt pompösa ämbete för att markera mot vårt fina land, som han menar nu går det hatiska talets utförslöpa. Jag skrev tidigare hur bilden av Antje som en ny Salvador Allende i försvar av presidentpalatset i Santiago steg fram för min inre syn. Martin Junge vet vad han talar om. Eller vet han? 

Själv tänker jag på H.C. Andersen och Prinsessan på ärten. Antje har i ett itwitternlägg bland annat kallats ”kärring”. I dag hade jag i min fromma läsning kommit till 1 Johannesbrevet. ”Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er”, skriver Johannes (1 Jh 3:13). Antje och der Junge tycks båda häpna. Vad är det för fel? På dom! Det finns smällar en lärjunge får ta och en mängd bibelord på temat att vi ska vara glada över den sortens påhopp.

Martin Junge har tydligen klart för sig att det famösa remissvaret där språkkrav avvisas (i allas vårt kyrkliga namn) utlöste reaktioner. Svaret var illa hopkommet och ingenstädes förankrat. De som uppfattade överhetsfasoner, att lägga beslag på Svenska kyrkans goda namn för eget ädelt syfte, såg rätt. När Martin Junge nu backar upp tilltaget, drar han Lutherska Världsförbundets namn i smutsen och avslöjar, att det inte är mycket till lärjungaskap där i Geneve, ett som kan ta lite hat. Martin Luther hade varit förvånad. Han var på sin tid Tysklands mest hatade man.

Dr Junge skrev till kulturministern, tycks det, till talmannen och till kyrkomötets ordförande. Han skrev inte till polismyndigheten i Uppsala, som rätteligen handlägger frågor om hat och hot. I min upplysningsiver kan jag ge er några nyckelmeningar. Dismay betyder ”bestörtning” och shock är förstås chock. I sådan sinnesstämning skriver Junge:

”It is with growing concern that we in the LWF have been made aware of the continuing erosion of the public discourse in Sweden, with hate speech and demonization of the other becoming increasingly common. History shows that where hate speech prevails, violence will follow as a consequence, democracy undermined and Human Rights neglected.

It is with dismay and shock that we heard about the hate speech and threats to which the Archbishop, of Church of Sweden, Rev. Antje Jackelén was subject to. There is great concern among church leaders globally as they were made aware of this situation . Many are writing to express solidarity and support.”

Nu kom det fram att Junge förtalar Sverige, svenskarna och Svenska kyrkan världen över. Det ogillar jag. I vårt land kan Antje utan vidare kallas ”kärring”. Vad värre är: icke helt få misstänker att Antje passar på med en kampanj i egen sak i syfte att tysta kritiker. Ni kan läsa vad Lutherska Världsförbundet skriver och beskriver. Jag är ohågad att ge kollekt till dessa skojare i Joddlarland.

https://www.lutheranworld.org/news/sweden-dont-go-down-road-hate-speech

Dr Junge har fått in ett bidrag i Sydsvenskan. ”I want to bring to your attention an open editorial I have written, in which I reflect on some of the principles and foundations at stake, if hate speech is not addressed and challenged with resolve. The editorial was published by the newspaper Sydsvenskan on April 16.

https://www.sydsvenskan.se/2021-04-15/valj-inte-hatets-vag?fbclid=IwAR1oT2zYX-dkXo4C26Mamf0PwIG1mYVoZ8Dd06q2bkkcN7DI3Ck5lrfjPeA

Det bästa återstår. Der Junge erbjuder Lutherska Världsförbundets stöd, lokalt och världen över. Vilken församling ber honom komma och utlägga texten att ingen ska kallas ”kärring” eller ens ”islamistkramare” och att Antje och arbetsutskottets remiss var det autentiska uttrycket för kristen tro i dessa tider?

It is of utmost importance not to allow hate speech and toxic narratives to gain centre stage. I want to offer the Lutheran World Federation’s commitment and support to work together with Church of Sweden, locally and globally, to continue promoting a public space that is open, inclusive and respectful of the other, while discussing and negotiating the enormous challenges the human family is confronted with today.

We live in a world of neighbours. LWF wants to support all efforts so that we can live as neighbours, or learn to become neighbours.

En värld av grannar må vara. En ekumenisk rörelse av chefsmegafoner också. Men från Geneve har intet hörts när det handlar om lögnen som vapen och sveket som verktyg i den svenskkyrkliga vardagen gentemot hängivna kyrkoarbetare, s k kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*. Vi noterar utan dismay eller shock…

Men ta sig till Sverige, dr Junge, och förklara hur usla de ä, dessar som inte i allo applåderar dr, dr Jackelén och inte ens uttryckt sin uppskattning att hon offrar sig och sitter kvar på sin tjänst på övertid. Att hon också lämnar oss moderlösa i tider som dessa genom att vägra twittra till oss, måste vi stoiskt uthärda. Hur svårt det än kan vara.

Nu vill jag veta vad kulturministern, talmannen och kyrkomötets ordförande svarar Martin Junge. Det kan bara bli intressant. Håller de med honom eller värnar de nationen, vår frihet att säga ”kärring” och vår kyrkas frihetliga tradition att granska så att villolära inte smyger sig in? Ni minns Sasse och Bonhoeffer om det där att göra evangeliet till lag? ”Kyrkan kan varken skydda eller vidmakthålla jordiskt liv. Det förblir den världsliga överhetens ämbete.” (Bethelbekännelsen 1933, s 65). Ska statsrådet och talmannen svara det?