FLASH! Vad sa dom? FLASH!

Överklagandenämndens beslut från den 18 december om händelserna i Härnösands stift släpptes kl 10 idag.

Vad sades?

Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutade idag att upphäva Stiftsstyrelsens i Härnösands stift beslut den 22 september 2020 att ge styrelsens vice ordförande i uppdrag att träffa en överenskommelse med biskopen om anställningens upphörande och – om en överenskommelse inte uppnås – verkställa uppsägning av biskopen.

Enligt Överklagandenämnden har stiftsstyrelsen överskridit sina befogenheter när den fattade det klandrade delegationsbeslutet. Nämnden uttalar att det kyrkorättsligt saknas förutsättningar för en stiftsstyrelse att utan föregående obehörigförklaring avsluta en biskops anställning i förtid och att det då inte heller är möjligt att fatta ett delegationsbeslut som det klandrade.

Så vad gör Stiftsstyrelsen nu? Frågar Eva om hon frivilligt går eller drar igång en process att få henne obehörigförklarad? Överklagandenämndens lösning är nämligen ett allt eller inget. När nu Eva vägrade kasta in handduken trots anmodan, kan det sluta med att stiftsstyrelsen vill ta handduken från henne. Eller att stiftsstyrelsen beslutar sig för att avgå. Det finns en uppsättning frågor som inte har besvarats. Men en biskop kan inte sägas upp om inte Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar först förklarat biskopen obehörig utöva kyrkans vigningstjänst. Biskopen är lönearbetare på andra villkor, alltså. Men vilken är skillnaden om en präst sägs upp och en biskop – egentligen? Vigd som vigd? Hur tänker en evangelisk kyrka egentligen?

Så vad sa dom och vad betyder det för framtiden?

Antjes råd till Eva att bestämma hur många årslöner hon ville ha och förhandla sig till dem ska vi också fundera över. Antje bör få frågan hur hon tänkte då och hur hon tänker nu.