FLASH 2! Beslutet FLASH igen!

Kyrklig dokumentation har lagt ut Överklagandenämndens beslut med imponerande hastighet. Det tog dokumenatationsfolket 12 minuter. Överklagandenämnden behövde 1 månad och 1 vecka på sig.

Här är ett antal sidor för de vetgiriga att ta sig igenom.

Kolla nu kyrkligdokumentation.nu

https://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2021/01/ON-Beslut-01-2021-avskrift.pdf