Gideon

Tänka sig. Detta kom i mejl:
”Vid något tillfälle skrev du att man kunde stödja dina sländor genom att sätta in pengar på något konto. Du får gärna ge mig numret eller skriva det igen i nästa slända.”

En lydig man är en lycklig man:

Swish 123 181 84 75

Kyrklig samling har en del utgifter för att sländandet och annat ska funka, så pytsa in. Får jag påminna om barnbarnet Hugo. Lillasyster skulle döpas och de tre syskonen sjöng vid dopet i högmässan. På hemvägen var Hugo missbelåten. Åhörarna hade inte applåderat. Hans fromma moder förklarade, att det brukade men inte göra när det var gudstjänst. Hugo sa, fortfarande misslynt: ”De kunde i alla fall ha kastat in lite pengar.”

Förresten måste man inte hålla med om allt vad jag skriver. Det vore orimligt. Det gör jag kanske inte ens själv? Men när jag förfaller till reflekterad läsning i det stora intellektuella materialet om människans villkor, dvs Gud Ord, slås jag ibland av några insikter. Inte främst insikter i Skriften, kanske, men insikter som Skriften ger om min samtid och mekanismerna i den. Det står visserligen i Skriften om pest och hungersnöd och sådant elände prognosticeras för den tid som fortfarande ligger framför, men det är inte ord om Covid-19 jag slås av utan något som finns kvar också efter att ett virus oskadliggjorts. Till Gideon i Domarboken alltså!

Först tänkte jag på den kyrkliga oppositionen, när jag såg att Rubens ätter höll ”grundliga rådslag”. Dom 5:15. Där satt man och lyssnade till herdarnas flöjter samt rådslog. Och saken upprepas: ”Rubens ätter höll grundliga rådslag.” Så har det varit i årtionden och de flesta, 80% i alla fall, tycks ha varit nöjda med detta oppositionella liv i Svenska kyrkan med många tillfällen till grundliga rådslag…

Jag slogs dock av en tanke att jag kanske är orättvis. Inte bara de oppositionella, de som sett den himmelska synen, sätter sig ner till grundliga rådslag. Grundliga rådslag hålls alltid, överallt och av alla i hela Svenska kyrkan. Grundliga rådslag är liksom grejen. Vi hör alla till Rubens ätter. Problemet är bara att det blir själva livsformen när vi egentligen (”gängtlien”, som KG skulle uttrycka saken ) har till uppgift att föra Guds rikes strid mot själafienden. Jag hänvisar till sv ps 568:1 men kunde också hålla fram sv ps 567:2 för att ni ska fatta allvaret. Detta är psalmer i den svenskkyrkliga delen av psalmboken, nota bene! De frikyrkliga är väl alltför fridsamma för att sjunga så. Och skit samma. Det finns svenskkyrkliga som sjunger utan att det de sjunger präglar deras sätt att leva. Rubens ätter håller grundliga rådslag och lyssnar på herdarnas flöjter. Och herdarna flöjtar på så mycket de kan… Undra på att det blir som det blir och går som det går.

De grundliga rådslagen hölls av Rubens ätter när det var större utmaningar som väntade. Det är bara att läsa på i Domarboken för att förstå vari försummelsen bestod och varför de grundliga rådslagen är organiserad försummelse.

Gideon lär mig något annat, som också detta har flertusenårig bäring på vår tid. Först att Gud tycker att Gideon har för mycket folk med sig och sorterar bort alla räddhågade. De får gå hem. Kvar blir 600 man – men det är för mycket. Nu har Gud ett sinnrikt sätt att sortera ut de 300 som behövs. Jag fattar att jag inte behöver fatta själva sorteringsprincipen. Det ska vara tillräckligt få för att det ska duga. Mången präst borde meditera över detta gudomliga faktum. Präster tänker lätt att vi inte är tillräckligt många, nämligen. Och då kan föga göras om vi inte anställer några fler.

Välan. De 300, de tillräckligt få, skulle ha en tom kruka med en fackla i och ett horn att tuta i. På Gideons kommando slog de sönder krukorna, fackelskenet lyste och de ropade: ”Svärd för Herren och Gideon!” Sedan stod de lugnt kvar runt lägret. Alla i lägret rusade upp och flydde skrikande. I panik stötte de svärden i varandra. 

Nu undrar jag: Har inte Folkhälsomyndigheten, statsmannen och socialministern gjort ungefär det som de 300 lyckades med. Skrämma skiten ur folk. Då är vi i Tegnells Wold… Sifferfolket står lugnt kvar, för paniken drabbar inte dem. Paniken är i lägret.

Varför blir det panik? Inte för att hotet mot midjaniterna, amalekiterna och alla från Östlandet militärt sett var ett hot. Rädslan var hotet och Gideon släppte rädslan fri. Då behövs inte många soldater för att besegra en mängd betydligt bättre rustade. De besegrar sig själva. Domarboken illustrerar. Jag ska tala om den saken med min BLK, bibelläsningskompis. Men så sekulariserad är nationen, att folk inte lärt sig läsa sin tid med hjälp av den Heliga Skrift. Perspektivlösheten står fram. Därför blir bibelläsandet en samtidscivilisatorisk motståndshandling.

I dagens Torsdagsdepression skriver Susanne Wigorts Yngvesson gästkrönika om hur Kyrkans språk saknas utanför det kyrkliga rummet. Så har det varit hela mitt liv och detta är väl genomtänkt, styrt. Det går så till. Blir en tankefigur antagen (vid universitet eller i medievärlden t ex)  så smittar den som ett elakartat virus. Ägnar sig ingen åt att förstå hur smittspridningen gått till och gör vad som går för att hejda den, har tankefiguren snart blivit dominerande ideologi och bärs upp av de ideologiskt anpassade. Minst sifferföljden 10 – 80 – 10. Jag läser Wykman och Arpis bok Genusdoktrinen, Fri Tanke 2020 och det nämner jag bara som ett exempel, Helge. Tron skulle för hundra år sedan domesticeras och bli en för statsmakterna i Sverige havlig religion. Så skedde. Kyrkans allra heligaste tro med Ordet och sakramenten blev i grund ett etiskt program och gudstjänsten blev – gudstjänstverksamhet.

Skyll er själva, särskilt ni 70+, ni som livserfarna borde veta bättre och kunna avslöja statsmannen, socialministern och Carlson. De springer runt med facklor i krukorna och stöter i sina horn, antingen vardagar kl 14 eller vid ytterligare tider när så behövs. 

Vi som fått den bedrövliga kunskapen, tillkämpad den hårda vägen, att äldreboendets folk terminalvårdas, vilket betyder: ingen medicinsk vård alls, inser ju att nästan hälften av dödsfallen i Covid-19 kommer från äldreboenden/hemtjänstberoende. Där har folk lämnats att dö. In med mer morfin, för det ter sig som hjälpsamt i sammanhanget. Och jag fattar att hemtjänsten varit smittspridare. Varför kan ingen då beskriva den politiska frågan, att vår äldreomsorg leder till döden för många? Är det i systemet för äldreomsorgen den egentliga skillnaden mellan de nordiska länderna finns, så är det en politisk skillnad. Och varför bråka med 70+ som inte tagits in i koncentrationsläger för äldre? Vem är och var finns socialministern att ställa till ansvar? SSU-ordföranden i länet där medlemssiffrorna visade sig vara fusk?

Att det finns ungefär 300 med facklor och horn att tuta i så att vi ska bli rädda och rusa runt utan att kunna orientera oss, det är helt bibliskt. Vi borde inte gå på det, när vi kunnat lära oss tekniken från Domarboken. Vi borde inte heller gå på metoden när Rubens ätter håller grundliga rådslag och lyssnar på dem som flöjtar. Nästa gång ni hör en stiftschef lägga ut den politiskt lämpliga meningen ska ni minnas de grundliga rådslagen och herdarna som flöjtar och inse vad ni ser och hör.