Blixtnedslag! Time-out för kyrkoherden

Det fick bli en flash/ett blixtnedslag bara för att ni ska vara påminda och uppdaterade. Det är Häljarps pastorat som köpt prästgården på Ven. Kyrkoherden fann det vara bättre att ha kåken där än pengar på banken. Ni kan hyra den om ni uppför er. Kåken alltså. Inte banken. Detta kan bara bli intressant.

Ni kanske också ska påminnas om texten på Häljarps hemsida?

Den följer ”Krishantering Formulär 1A”:

”Med anledning av tidningsartiklarna i HD Sydsvenskan

Vi har full förståelse för den ilska, sorg och bestörtning som dessa artiklar skapat.

Det som händer nu är att en extern revisionsfirma ska gå igenom församlingens handlingar för att tillse att allt nu lyfts upp till ytan och alla frågetecken rätas ut. Detta är det enda svaret vi kan ge er just nu.

Vi hoppas att ni trots allt kan se bortom detta och se allt det goda arbetslaget gör i sitt dagliga arbete för församlingens bästa.”

Här aktualiseras flera problem. När verksamheten är inställd terminen ut – vad är ”allt det goda” arbetslaget gör, mer än kvitterar ut månadslönen? Och vad med detta att ”ni” (vilka ni nu är) ska se bortom allt detta, som tydligen en extern revisionsfirma alls inte ska se bortom. Nåt lurt är det för den som kan det politiska språket. Kanske nåt lurt i största allmänhet?

Nu var svaret trots allt inte det enda svaret som skulle kunna ges. Kyrkoherden kommer med till visshet gränsande sannolikhet att nödgas ta time-out på måndag sedan kyrkorådet sammanträtt per telefon. Corona, ni vet! Det finns en enda beslutspunkt och det är denna. Time-out i väntan på revisionen. Beslutet har förberetts på så vis att arbetsgivarorganisation och fack varit med. När det meddelas att ”församlingens bästa måste komma i första hand”, vet vi hur det kommer att gå.

Hur många till kommer att falla? Församlingens fastighet på Ven med frågan vilka som rest dit, vad det kostat samt frågan vilka måltider som ätits till vilka priser lovar bara att fortsättningen blir intressant. Vi får vänta på revisionen men så här i Coronatider är allt som är värt att vänta på stimulerande. Inte minst depressionsinspirationen!

Ska man gissa att kampanjen mot kyrkoherde Annarella, som vanligt under decennier i Svenska kyrkan, iscensatts av hatiska kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*? Men då har journalisterna denna gång missat vad som annars är bärande journalistisk princip för kyrkobevakningen. Hur kommer sig detta denna gång?

Var detta blixtinlägg nödvändigt en lördag eftermiddag?
Ja, eftersom Torsdagsdepressionen inte fullföljer sitt nyhetsuppdrag så blir ni hänvisade till den tjänstvilliga Dagsländan. Då är snabb nyhetsförmedling A och O.