Solägget

Vad ska egentligen en sån där plusperson kallas om det befinns vara en plusperson av kvinnligt kön men när det gäller intellektuell redlighet utan plusvärden? Ni vet en sån där som okänsligt kommenderar genom att kommentera eller kommenterar genom att kommendera. Ni vet en sån där som utifrån sin position vet bättre än dem hon avfärdar. Jag sliter med frågan. Är Plussiluskan en bra samlingsbeteckning. Plussiluskan i norr?

Givet att beteckningen visar sig fungera, har Plussiluskan gett fridsförbundarna kompletterande besked via Torsdagsdepressionen. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/biskopsmotet-gar-inte-laestadianerna-till-motes-0

Hon gör saken passande otydlig. Det är inte så enkelt att präster med klassisk kristen bibelsyn ställs till förfogande. De som ska bli präster ska tydligen kunna vara till tjänst för hela kyrkan, vad nu detta innebär. Och så vänder Plussiluskan på frågan och vill nu veta i vilken mån det finns personer i väckelserörelsen som vill bli präster i Svenska kyrkan. ”Det är en fråga som är större än om vi kan ge dem präster.” O, falskhets falskhet, illivillighets illvilja! Nog vet vi exakt vad Svenska kyrkan menar om den sortens prästkandidater. 

Nå, åsiktskrav finns inte. Det kan tyckas märkligt, eftersom det är som det är och trospoliserna aktiva, men förklaringen ligger i grundlagsstadganden att vi inte behöver uppge religiösa åsikter inför det offentliga. Svenska kyrkan vill räkna sig till just offentligheten. Formellt begärs att man kan tjänstgöra med män och kvinnor. Idiotbestämmelsen i Kyrkoordningen, ni vet. 

Plussiluskan ser att det har blivit färre präster i väckelserörelsen. Nu vill hon föra samtal med rörelsen för att se hur de själva ser på försörjningen underifrån. Svaret hon kunde få är förslagsvis att väckelsen tror sig förses med kallelser ovanifrån! Gud utser offret åt sig. Men viger Svenska kyrkan? Det är frågan. I samma Torsdagsdepression kan man läsa om tillgången på prästkandidater. Dock finns inga besked om prognosticerad tjänstgöringstid. Den som prästvigdes 23-25 år gammal kunde antas tjänstgöra 40-44 år, väl? Nu? 10-15?

Sedan tar sig Plussiluskan in på homosexfrågan och förvirrar stoiskt begreppen. Beslutet om enkönade vigslar 2009 är inte den svåra frågan utan 2005 år kyrkomötesbeslut om att inte fördöma, skuldbelägga och att motverka diskriminering på grund av sexuell orientering. Här ska föras samtal om var gränsen för skuldbeläggande går. Det var här det blev fel med den avkragade EFS-prästen. Om någon säger sig inte tro att just homosexuell utlevnad är Guds avsikt kan detta uppfattas som skuldbeläggande. Vi lever i de lättkränktas land, som vi vet. I gå var kyrkoherden oförskämd mot mig. Han sa att jag skulle omvända mig! Han ritade ett kors på min panna!

Nå, diskriminering år 2005 handlade just om att skilja ut en person på grund av hans/hennes sexualitet och behandla den personen orättvist, nedlåtande. Ungefär som kv*nn*pr*stm*st*n*r* behandlades vid den tiden. Plussiluskan har drabbats av ett tankespöke och den sortens spöken förvirrar och förstärker förvirringen emotionellt.

Jag var inte gammal när jag lärde mig avslöja bluffar. Noga taget var det min bror som hade fått  Elsa Beskows bok Solägget, men vi läste tillsammans. Där förekomälvan. Hon sög saft ur apelsinen. Skulle jag någon gång få en apelsin som var lite torr, vore det väl bara lustigt att tänka att just den apelsinen hade älvan sugit saft ur. Jag gick inte på det! Vi skulle bara stå ut med torra apelsiner också, det var det hela. En liten gosse kunde begripa. I går köpte jag boken på rean, 79:-. Kan vara bra att ha ett eget ex, tänkte jag, för att påminna mig om en grundläggande vetenskaplig kritisk hållning. Kommer jag snart att gå i barndom, behöver jag litteratur också för detta. Avsikter bakom text måste avslöjas. Det gäller Elsa Beskow och det gäller Plussiluskan, Antje och hela biskopsbandet.

Om fridsförbundarna kanske ska stimulera sig genom att läsa Solägget, genomskåda och sedan ställa frågorna:

Vi tror inte att Kyrkan rätteligen kan överlämna biskops- och prästämbetet till kvinnor och har både Luther och påven med sig här. Hör vi då andligt sett hemma i Svenska kyrkan.

Vi tror att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Hör då då andligen och trygga hemma i Svenska kyrkan?

Vi vill ha präster som med Bibel och bekännelse tror vad vi tror och vill visa oss salighetens väg, alltså föda fåren mer än underhålla getterna. Kan vi få sådana präster vigda?

Kan vi därtill få dem vigda på ett sätt som stämmer överens med vad som gällde för de präster som nu är åldrade, dvs med tydlig succession i lära och ordning?

Har biskoparna förstått vad vi säger, när vi drar hyendet av den kyrkopolitiska last som är Svenska kyrkans? Är det då en poäng att lägga hyendet tillbaka? Det är det om biskoparna förstått. Men vad hjälper sådant i längden? 

Det kanske ska noteras att fridsförbundets folk inte är riktigt ensamma om sitt ifrågasättande av situationen i Svenska kyrkan… Det där lärosamtalet i Luleå domkyrka kan visa sig vara av mycket stort intresse, givet att det kyrkodiplomatiska undanglidande språket inte används.