Gode Gud – bottna i sig själv?!

Jag kom inte till Lund i går, som tanken var. Jag kom till Älmhult. aKF-sammanträdet genomfördes där och jag mindes hur fader Gunnar kommit i bil med chaufför från Osby just till Älmhult. Detta var således innan klimatnödlägets dagar men kyrklig förnyelse likväl. I dag ska jag passera Älmhult. Då är det Göteryd kl 11 som gäller, men där möter PRO-kören just från Älmhult upp. Kan man vara annat än glad?

Det skulle i så fall vara om man läst Modéus II i Smålandsposten i går. http://Pilgrimsvandringen visar en annan väg

Det fanns sådana som var förtjusta i utläggningen, kyrkoherden i Göteryd till exempel. Och vem är väl jag att vilja ta kyrkoherdens glädje ifrån honom? Eller glädjen från Modéus II? Endast en fähund skulle påpeka, att hans uppslag i Smålandsposten till mer än 2/3-delar var bild på författaren, intro och rubrik. Resten var själva texten. Så det kan bli. I Barometern/OT utgjorde samma insändartext 1/3 av sidan med rubrik, foto och allt. Växjöbiskopen är mindre i Kalmar än i Växjö. Det har vi vetat i 104 år eller längre.

Poängen var att en pilgrimsvandring från York till Växjö startade igår. Det ska jubileras och visserligen är det mesta fejk när det kommer till årtal, men det är äkta fejk. Och sådant kan man gott fira.

I Barometern/OT löd rubriken ”Pilgrimsvandring – ett sätt att bottna i sig själv. Det var en rubrik som täckte insikten. I Smålandsposten löd rubriken ”Pilgrimsvandringen visar en annan väg”. Det kan också vara sant. Det finns dock fortfarande de som vet vem som drev tanken att pilgrimslivet var något Svenska kyrkan måste möta. Jag nämner inga namn, men det var en som oftast skälldes för att vara ”högkyrklig”, när han egentligen till kropp, själ och ande var ”kyrkligt förnyad”. Nog om detta.

Vad kommer Modéus II fram till?

”Man måste  varken vara troende, religiös eller särskilt andlig.”

Nu föll poletten ner i mitt arma huvud. Så läser jag vidare vad Modéus II åstadkommit genom sin idoga tankeverksamhet – och den stimuleras säkert av de vida utsikterna från Östrabo:: ”Den sekulära kantringen öppnar slukhål i människors inre.” Nå, för egen del, om jag får bekänna, är det mest biskoparnas tal- och skrivträngdhet som öppnar detta slukhål i mig. Och så har Modéus II fått för sig att pilgrimsvandringen i en ”kristen kontext” har bibelläsning, bön och gudstjänst som självklara byggstenar. Det kan så vara.  Men det måste då vara något fel på Modéus II som inte kan säga, att detta du får möta i Kyrkans skattkammare är det du djupast längtar efter.

Jag uppfattar nu genomgående i det kyrkliga sådana som tycks vara rätt enfaldiga människor och alls inga att hålla i handen när åskan går. Jag borde höra till dem som i detta stycke (och en del andra) vet vad jag talar om. Kristen tro och kristet liv handlar om att bottna i Gud och för den hållningen finns bibelord att anföra. ”Bottna i mig själv” tycks inte direkt lockande för en svartsjälad, kan jag säga.

”När Växjö stift firar 850 år står både den spännande historien och reflektionen kring samtidens längtan i centrum.” Må så vara. Men det Växjö stift, som på postmodernistiska skruvar firar sina 850 år, inbegriper inte något annat än det medeltida Värend. Folk från Jönköpings och Kalmar län har alls ingen anledning att fira. Det var några härader kring Växjö som blev detta pyttelilla stift. När Växjöborna firar, kan folk från F och H län med fördel hålla sig borta. Det angår inte oss, som har vårt hjärta annorstädes än i det bonniga Värend.

Växjö? Det storvulna, som lagt den kronobergska landsbygden andligt öde och nödgat oss andra att fara utomläns för att fira en anständig Herrens gudstjänst, kan fira bäst det gitter. Alla från F och H-län som tar sig till firandet ska sannolikt ses som förrädare – alldeles bortsett från att talet om 850 år måste vara fejk. 1972 firades ju 800-årsjubiléet. Då kan det alls inte vara 850 år. Skulle fröken Sandahl i småskolan och magister Rubin i folkskolan ha narrat oss i matematiken? Nej, någon luras. Jag tror mer att en biskop än en småskollärare och en folkskollärare är i lurendrejeribranschen. Vad tror ni? Det är inget att bråka med mig om. Bara räkna på.

När Växjö stifts fejkfirar är jag på aKF:s dagar i Stockholm den 29-30 augusti. Dagarnas tema är Dop, Nattvard, Ämbete och Djävul. Detta tema slår fejkfirandet med hästlängder, vill jag påstå. Och dagarna är helt öppna och alls inte förljugna. Det, bara detta, skulle kunna locka. För att inte tala om allt annat värdefullt på aKF-samlingar.

aKF står för arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, dvs det intellektuella kristna alternativet i Svenska kyrkan. Dumskallar och andra tar sig till fejkjubiléer och är nöjda med det. Say no more! Men om du inte hör hemma i Värend har du – jag upprepar – alls inte på jubiléet att göra. minns det också.  Fast självklart på aKF:s dagar!  Man kan bottna i en arbetsgemenskap om man är lite trött på allt sitt eget.

Modéus II själv kommer från Jönköping… Han hade inget med Växjö stift att göra för 850 år sedan. Då hörde han till det stift där Modéus I nu häckar.