Fromma för fossil

Jag ser ett tema hos profeterna som handlar om galenskapen. ”Ingen tänker sig för, har vett och förstånd” att göra en kritisk analys så att de kan skilja mellan en vedklabb och en gudabild (”vidrig avgud”), fast de borde fatta. Men galenskaparna faller på knä inför det där trästycket. Vad gör Gud? Sätter orakelprästernas tecken ur spel och gör spåmännen till narrar. 

Jag läste Jesaja kapitel 44, ett favvokapitel, ånyo i går. Och funderade över klimatalarmisterna. Jag tror att kombon Jesaja och dagens nyhetsförmedling både driver på min oro inför framtiden och hur barnbarnen ska få det (inte för att jag oroar mig så mycket för klimatet utan för alarmisterna!), men också då och då tvingar mig att särskilt stanna vid löftesorden hos profeten. Men jag säger inte att detta är enkelt. Det är en tidsfråga innan alarmisterna börjar plocka pengar ur våra pensionsfonder, för utan framtid behövs inte de pengarna men de behövs nu… Av dem!

Alltmer uppfattar jag att det är 1 april i medierna varje dag. 

Då kan jag göra på två sätt. Inte ta nyhetsförmedlingen på så stort allvar, allt kan vara bluff (hållningen 1 april) eller aktivt leta upp och syna det som framstår som bluff. Det senare är tidsödande och egentligen inte så roligt. Men den som inte har vett att vara skeptiker, löper oerhörda risker. 

Jag tror att Jesus är Kristus därför att jag är skeptiker. Hade jag trott det skolans undervisning bibringade mig (1919 års läroplan med efterföljd) hade jag inte funnit några skäl att vara just kristen. Nu är jag skeptiker. Jag har ju också livet igenom sett dem som obönhörligt måste misstros: pojkar och flickor som i alla lägen säger och gör vad fröken eller magistern säger. Välförhållandets människor tycker själva att de vet att föra sig, medan jag finner dem förfärande, förförda som de är. De passar väl in i massamhället och det totalitära.

På min morgonvandring till postlådan i går funderade jag över vänster och höger i politiken. Jag kom fram till att vi kanske hellre skulle tänka ”de totalitära” (vänster och höger) till skillnad från ”de solidariska”. Välförhållandets människor tycks benägna för totalitära lösningar och minns nu, att Giovanni Amendola, som myntade begreppet år 1923 som en beskrivning av den fascistiska vallag som gav vinnaren av ett val allt, fick se fascisterna använda ordet positivt; ”helhetslösning”. En stat som löser alla problem utgör en lockelse för massan. Då får vi sätta hoppet till solida människor – och solidariska. Annars förs vi ner i avgrundens mörker.  Civilisationer har gått under tidigare. Bibelläsaren vet.

Jag försöker läsa på om klimatet. 

Det är inte lätt.

Först det där med klimatmodeller. De är vidunderligt osäkra. Till detta kommer den mediala förenklingen om temperaturhöjning. Förenkling kan förstås som ”lögn”, men det skrev jag inte rent ut. Vi ligger under den temperaturhöjning IPCC för tre decennier sedan angav som sin lägsta beräkning. Hälften av den kanske. Talar vi om 0.24 grader är det för att två finska forskare menar att detta är korrekt siffra när molnförändringar räknas in. Och så kommer det där till att det varit betydligt varmare på jorden tidigare, för 1000 år sedan och under järnåldern i det här landet… Lätt är det inte.

Koldioxiden kan ingen se, Greta Thunberg såg den strömma ut från jorden. IPCC samlar forskning om mänsklig påverkan på koldioxidutsläpp. Men hur är det med havet som den stora koldioxidsänkan, som släpper ut mer koldioxid när vattnet blir varmare och varmare blir det på grund av solen. Till det kommer El Nino. Samt nu frågan om solaktivitet framöver. Det verkar enfaldigt att tala om vad ”forskningen” kommit fram till, inte minst som det visade sig alls inte vara 97% av forskarna som påstått någonting väsentligt om mänsklig påverkan utan betydligt färre, kanske 3.5% av dem. Vilka av dem som forskat specifikt på mänsklig klimatpåverkan vet jag inte. För mig berättar de egentligen ingenting, journalisterna. Inte ens att stora upprop från ”klimatforskare” närmare besett verkade vara ren bluff. Klimatforskare var de inte…

Ju mer frågande och irriterad jag blir för att det ska vara så svårt att vardagsvis, dvs genom de tidningar och medier vi hålls med för att vi frivilligt eller tvångsvis betalar för dem, få fram korrekt och komplex information, funderar jag över fossila bränsle. En gång i Texas var det irriterande med den svarta sörjan i marken, som hindrade jordbruket. Sedan kom möjligheten att raffinera smörjan och få naftalin och så var det igång. Från fotogen till allt det andra. Och välstånd. Det tackar jag Skaparen för, som ger oss de fossila bränslena och uppdraget att lägga jorden under oss. Hur ser ni andra på saken? Vi har sannerligen inte bränt bort allt detta bränsle ännu. Däremot handlar de stora bränderna i Indonesien och Brasilien om att få bort skog för att kunna odla grödor till biobränsle. Det har jag hört av Björn Gillberg på Youtube. Skulle han narras? Då är väl problemet det gamla vanliga: varje sak är tvåsidig. Borde vi inte alltid begära att få se just denna tvåsidighet, myntets baksida?

Tvåsidig som frågan om  klimatkompensation alltså, den som driver folk från deras jordbruk eftersom skog nu för klimatets skulle ska planteras. Jag frågade min vän generalsekreteraren hur Svenska kyrkan gör. Hon svarade:

”Klimatkompensation sker enligt Fairtrades kriterier. För att ta ansvar för de klimatutsläpp som nationell nivås verksamhet genererar avsätter vi 500 kr per ton C02e. En del av denna summa används för att kompensera för utsläppen för tjänsteresor, energi, trycksaker och posttjänster. Resten används för interna hållbarhetsinsatser. För 2018 års utsläpp köptes klimatkompensation för Fair Climate Fund, en medlem inom Act-alliansen enligt Fairtrade Climate Standard. Motsvarande utsläpp uteblir genom biogasproduktion och alternativ till förorenande spisar i kooperativ i Indien.”

Om detta är problematiskt eller inte, har jag inte undersökt. Var agerar Fair Climate Fund och med vilka konsekvenser lokalt på plats? Jag vet inte. Ska jag bry mig? Hur eller hur minskar ju inte klimatutsläppen om jag fattat rätt. De kompenseras. Möjligen kan somliga andra utsläpp i andra länder bli mindre, men klimatet har inte kompenserats. Kan man få se de konkreta uträkningarna med tanke på klimatpåverkan? Siffror? Vad kostar allt räknat i pengar? Vem tjänar i mellanledet på saken? Lyséns lön kommer den härifrån? Någon annans? Måste jag förresten bry mig om detta?

Jag är mest upptagen av tanken på att ansluta mig till den spirande rörelsen Fromma För Fossil. Allt som Gud skapat är gott att nyttja och njuta av – är det inte så? Det hör till det som ligger i pipeline, om uttrycket tillåts. Jorden slits ut som en klädnad. Det är så det är tänkt. 

Jag har skrivit om klimat, inte om miljö, miljövård, förvaltarskap, förvaltaransvar, kallelser eller ens väder. I dag är vädret, också med tanke på att det är väder, ovanligt uselt, skulle prosten Pehr ha sagt.