Ljuset kommer från Växjö?

Malin Lauber (S), kommunalråd i Växjö, kommer till försvar för Modéus II. Ni kanske har förträngt att borgmästaren Bo Frank (M) sagt sig skola lämna stiftsfullmäktige eftersom Modéus II är alltför politisk i sin gärning.  Om folket i Växjö menar jag nog ungefär detsamma som biskop Tegnér, vars glögg jag druckit och vars köpcentrum jag besökt. Dessutom har jag sett och hört en lätt onykter student den 2 maj 1967 hålla det obligatoriska talet till Tegnérstatyn. Det var en från KS, vilket betyder Konservativ skolungdom. Han konserverades uppenbarligen i någon mängd alkohol. Detta var ett intressant men dock sidospår. Samt på sin tid en skandal. Vi talar Växjö, som ni förstår, och då förstår ni egentligen hur allt blir som det blir.

Modéus II förklarar: ”Utifrån inre kompass och samvete tar jag ställning i frågor som berör livet i samhället, inte minst när människor kommer i kläm.” Modéus II blir bäst och mest avslöjande i det högstämda. En biskop hade kanske talat om Skriften, delad erfarenhet i Kyrkan genom årtusenden, kanske rentav något om Jesus och fogat till något om commune bonum. Modéus II blickar istället inåt. Han kommer från Jönköping. Fadern var centerpartist. Modéus II sitter på sitt biskopssäte Östrabo och blickar likt Tegnér ut över staden och världen, Modéus II vidare ut än Tegnér. Han tar ställning på ett närmast kläm-käckt sätt. Den övre medelklassen brukar se sina ställningstaganden just så fina. Say no more!

Laubers försvar ger några intressanta inblickar. Hon blev nyligen medlem i Svenska kyrkan igen. Får jag påminna? Svenska kyrkan fick tack vare riksdagens beslut en ämbetsreform, från den 10 april 1960 vigdes kvinnor till präster. Det har fortsatt så. Det hette på 1970-talet att det var illasinnade överdrifter att tala om att prästeriet skulle bli ett kvinnoyrke. Några av den tidens profeter dricker i dessa dagar glögg och gläds över (eller inte) sin profetiska gåva när de kollar det s k ”Läget” av gjorda rekryteringar. Kommunalrådet Malin Lauber, född 1968, har alltså aldrig varit med i Svenska kyrkan i en tid utan kv*nnl*g* pr*st*r. Likväl gick hon ur. Anledningen anges vara ”diskussionerna om kvinnliga präster”. Vet vi då att Malin Lauber är en sådan politiker som ogillar diskussioner och detta bekymmersamma att det finns folk med insikter som går utöver hennes åsikter? Antagligen. Vet vi också att hon inte har haft eller har en aning om vilka djup den diskussion hon så djupt ogillar handlat om? Antagligen igen. Det är a-intellektuellt för att uttrycka sig milt. Mindre milt är det bara dumt. 

Nu stöttar hon Modéus II. ”Vi har en biskop som är väldigt tydlig när det gäller att värna mänskliga rättigheter och att stå upp för alla människors lika värde. Kyrkan har en väldigt bra verksamhet och gör mycket för människor som inte har det lika enkelt som många av oss andra.” Det är i dagens Smålandskomposten hon uttalar djupsinnigheten. Men hon vill inte att biskopen ska hamna i något partipolitiskt käbbel. ”När många delar av världen går mot galenskap är kyrkan stabil, trygg och tydlig med sin värdegrund och i sitt arbete, även för utsatta människor…” Jag ser en kyrkosyn. 

Blir inte detta riktigt intressant? En diskussion om Kyrkans ämbete får henne att lämna. En levande Kyrka för det fortgående samtalet om dop, nattvard och ämbete. Det är livsviktiga samtalsämnen. För en Kyrka, nota bene! Inte för andra. Politik är också något viktigt, kommunalrådet talar om ”partipolitiskt käbbel”, det säger oss också något. Det finns politiker som mest ägnar sig åt sådant, minns kommunalrådet Kula Bengtsson i Växjö. Andra kan resonera ideologiskt tryggare, minns Tommy Eliasson t ex. Båda var samtida med mig på Katedralskolan i Växjö. När Kyrkan för Kyrkans nödvändiga samtal går Lauber. Nu kommer hon tillbaka. Detta säger, så lyder min tes, alls inget om Malin Lauber, kanske en hel del om svensk socialdemokrati men allra mest om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan och hennes biskopar blir nu så modellerade att de ter sig attraktiva och här är en stabil institution att lägga under sig. Det ar väl så här som socialdemokratiska ideologer från 1900-talets början och framgent ville omforma Svenska kyrkan? Här påstod jag mest i förbigående att Arthur Engberg inte är den ende som tänker så. Studera Tiden 1908-1909 så ser ni. Och följ linjerna.

Vad om Modéus II och hans ställningstaganden. Både borgmästare Frank och kommunalrådet Lauber har rätt. Det borde vara ett riktigt stort problem för Växjö stift. Må vara att utgångspunkten för Modeus II inte är partipolitisk. Han hamnar rätt ändå. Han är ju biskop i av nutida modell, en sådan som kan fira Lucia utan att bli nervös för att det som hon utsattes för skulle kunna drabba.

Hur ska vi förresten komma åt eländet att makthavare och mediafolk i Växjö uppfattar att biskopen är Växjös biskop. Jag som frågar har prästvigts för Växjö stift och all min aktiva tid tjänstgjort i Kalmarstiftsdelen. Det gör mig observant på en befängdhet. Och inte bara på en, när jag tänker efter.