Två ljus i advent: Modéus I och II

Modéus I och II stiger fram i veckan som två sannskyldiga adventsljus i mörkret och denna Luciadag ska det för festligheternas bättre avhållande nog uppmärksammas också om sländ-pensumet därmed något överskrids. 

Modéus I har ihop med Erik Lysén publicerat sig i Barometern/OT. Det är en insändare som styr bort från att Lucia var en av många martyrer, kvinnor som män, som avrättades för sin kristna tros skull. Alltså för att hon var en utmanande Kristus-bekännare. Hon är en av många. Hennes poäng där i Syrakusa år 304 var kanske mindre att hjon vägrade ge upp sin tro än att det var Kristus hon hörde samman med. Detta kan de såta herrarna förstås inte skriva klart. Nu vrids Lucia till att bli en maning om rätten att få välja tro (valde Lucia, har jag valt, har du valt?) att få gifta sig med den man vill eller låta bli, att få skilja sig och om rätten till egendom och arv. Nu förvandlas Lucia till symbol. Det må vara. ”Runt om i världen har kyrkor och andra religiösa institutioner ett stort inflytande på sociala normer.” Det handlar om förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt. ”Som kyrka har vi ett ansvar att säga ifrån när de förväntningarna skadar och begränsar kvinnors valmöjligheter.” Är det verkligen sant?

För en som missionsförbundare är det säkert så. Lysén alltså. Han med stab har skickat sin artikel och så skriver biskopar under. Så simpelt är det. 

Jag tror inte, som de tu, att detta egentligen är ett kyrkligt ansvar. Det är ett ansvar för alla människor. Kyrkans ansvar är förstås att komplicera verklighetsuppfattningarna genom att läsa och lära av Den Heliga Skrift. Visdom.

”Vi har alla ett ansvar att agera när kvinnor förnedras och begränsas”, heter det. Män då? Och på nära håll en kyrklig minoritet: våra vänner kv*nn*pr*stm*st*n*rn* ,som under decennier förnedrats och begränsats i Sverige och i och av Svenska kyrkan? Man undrar så här, när det bara blir mörkare. Modéus I kanske har något att säga?

Modéus II har ställt till det och hamnat i konflikt med borgmästaren i Växjö, Bo Frank får vi som läser Smålandskomposten veta, inte ni andra. Frank (M) lämnar sin plats i stiftsfullmäktige. Han finner Modéus II för politisk, omfattar en syn i migrationsfrågor som bara är Vänsterpartiets och Miljöpartiets och har varit ”väldigt omfamnande av islam”. Det blir några ord om borgmästarens respekt för biskopens hållning… Fast han tycker alltså att detta vill han inte vara med om. Medlem ska han fortsatt vara. Han ser det inte som en medborgerlig plikt, men snudd på. Han vill vara en del av Svenska kyrkans kulturarv.

Vad svarar Modéus II på denna salva avlossad i det lokala kriget mellan det världsliga ståndet och det andliga ståndet i staden Växjö? Han tycker beskedet är ”tråkigt”. Men dialogen borgmästaren och han haft ”de senaste dagarna” har varit god och respektfull. ”Min utgångspunkt är att kristen tro hänger samman med allt annat i livet och att kyrkan har en viktig roll i arbetet för en mänskligare värld.”

Kanske det ändå är tvärtom? Allt i livet hänger noga taget samman med kristen tro, som är Guds egen uppenbarelse för oss och Kyrkans viktiga uppgift är en gudomligare värld och snart nog nya himlar och en ny jord.

Jag ville gärna hålla fram två stjärngossar denna Luciadag – för att inte helt enkelt kalla dem ljushuvuden. Sådana hålls vi med, ljushuvuden och inte bara biskopssäten alltså. Det är tryggt att veta.  Och som sagt: det blir bara mörkare. För somliga räcker illusionerna som ljus då. Men inte för alla.