Klimathednamission i Varberg

Efterhand kommer mer precisa uppgifter från Varberg. Beredvillighetens skor tar mig tillbaka till skrivandet för ett enkelt påhak,

Hednamission är något grundläggande och helt logiskt blir det klimathednamission i Varberg. Att Extinction Rebellion får en massa pengar, 27 000:-, förvånade tydligen rörelsen. Vid närmare eftertanke är dock både XR och Kyrkan för kärlek eller så, då kan man fatta. Fredrik Ivarsson ger också personalen en föreläsning av två XR-aktivister. Mission är inte bara pengar utan budskap, vi vet sedan gammalt. Med lite mer avgränsad arbetstid än de klassiska missionärerna höll sig med, kommer detta missionsföredrag att hållas på betald arbetstid för den tvångskommenderade personalen och denna deras tid tas från mindre viktiga angelägenheter, det fattar alla.

Tillbaka till frågan vad personalen kunde fått för muntration för 27 000:-. Nej, jag vill av själavårdsmässiga skäl inte här fördjupa mig i den frågan. Men lite julgodis hade kanske inte blivit så lite? Eller en CD-skiva med julmusik i varje fall? En klimatsmart blomma som kunde bundit den livsfarliga koldioxiden?

Nu tror jag att jag vet hur personalen, förutom ”miljösamordnaren” som tydligen drivit klimatfrågan under året och självfallet på betald arbetstid…, men alla andra torde reagera. Jag har nämligen varit utsatt för något liknande. Sovjetiska trupper gick in i Ungern år 1956 och denna inmarsch gick direkt ut över söndagsskolbarnen i Moheda, som inte fick någon godispåse utan förväntades att glatt avstå den för Ungerns barn. Det gick så där, kunde den fatta som rannsakar hjärtan och njurar. Kommandostrukturer föder sällan något riktigt gott. Ett annat år såg söndagsskolkommandot till att klippa hål i de godispåsar vi fick för att förhindra att påsarna av glada barn skulle smällas. Funderar någon över varför killarna inte återfinns i kyrkbänkarna nu?

Mina frågor återstår. Idag fick jag veta att min vän Emma ”aldrig varit med om någon politisk församling som tar klimatfrågan på så stort allvar som stiftsfullmäktige i Växjö stift!” Vad kostade det den här gången? Och så EU med sitt ”klimatnödläge”, ett uttalande som säkert kan bli intressenterna till nytta. Det är något av det sönderfallande romerska riket över det hela. Eller Venezuela? Antingen är läget så allvarligt som några säger och de flesta inte riktigt haft tid att sätta sig in i, eller så har klimathedningarna rätt och då pågår en gigantisk samhällstransformation. Den kommer i så fall som vanligt att drabba vanligt folk värst: was nun kleiner Mann?

Kontraktsprosten Ivarsson borde få de vanliga frågorna om vilka källor för kunskap han använt när han gjorde sina bedömningar och fattade beslut. Den frågan kan han få när kv*nn*pr*stfr*g*n också ställs. Sannolikt är det lika illa läst och tänkt i båda frågorna. Illa läst? Audiatur et altera pars upprepar jag. Lever vi i ett sönderfallande romarriket är det väl latin som gäller. Det andra konstiga uttrycket var på tyska. Före 1945.

Tänk om jag varit präst i Varberg. Vilken Black Friday kyrkoherden/kontaktsprosten/doktorn Ivarsson då kunde fått uppleva och detta utan att trängas i butiker. Kan några gå till kyrkoherden och meddela att de inte vill stötta Extinction Rebellion med sin gåva utan hellre avstår från den. Hur skulle det i så fall gå till? Och hur ser hämnden i nästa löneförhandling då ut? Det är nog bäst att hålla käft och se intresserad ut när klimataktivisterna lägger ut sitt kärleksevangelium. Man kan i tysthet ägna sig åt sin klimathedendom kanske glad över en sådan frihetlig hållning.