Episkopalstupiditet, ett ord att lägga på minne

Tröttheten slog till. Modéus II har begått sig i anledning av Internationella mansdagen, som var i går. Nu får vi veta att på söndag ger vi kollekt till kvinnojourerna, ROKS och Unizon. Jag sökte en tidigare handläggare på en länsstyrelse, som hade modet att stoppa anslag just till ROKS eftersom det var mycket prat för hög tariff men föga som uträttades. Jag tror det var en klok bedömning. ROKS var ju också det där med att ”män är djur”.

Min trötthet kan motiveras inte bara av det tankemässigt slafsiga i den text Modéus II breder ut sig i utan också av detta, att den första kvinnojouren i Kalmar var Två Systrars gemenskap. Jag hade nämligen tröttnat på att vi kunde göra så lite i familjekonflikter. Då hade jag ändå behövt använda närstridsteknik vid något tillfälle:  ”Jag ska slå ihjäl dig, din jävel!” ropade mannen som höll på att slå sönder lägenheten och satte fart framåt mot mig med knytnäven i högsta hugg. ”Det tror jag inte”, svarade jag på mitt stillsamma sätt och strax efteråt låg mannen på golvet. Hans två kompisar rörde sig. Jag sa lika lugnt men med fast stämma: ”Rör ni er, spöar jag er.” De stod blickstilla.

Han som så oförmodat låg på golvet försökte resa sig. Jag tyckte han behövde lägga sig till vila och så blev det. Han fick krypa till sin säng. Frun och barnen fördes till ett annat boende den natten. Mannen tackade mig efteråt. Fanjunkare Johansson hade varit stolt. Så snacka inte med mig. Men det som utlöser denna typ av desperation är ett sammelsurium av händelser, tankar, brist på tankar och sådant som tankats i till övermått. Har Modéus II egen erfarenhet av händelser som denna?

De flesta präster jag känner har inte hotats med skjutvapen, stickvapen, knytnävar. De har suttit med syföreningen och ätit ostkaka med grädde och sylt för att sammanfatta skillnaden i prästerlig existensform. Baxande av fyllon är inte en arbetsform de är närmare bekanta med. Men jag – och jag döpte barn i familjerna, vigde folket, undervisade och var allmänt folklig präst. Jag har ju läst min Don Camillo. Jag har läst och anmält den förfärande boken I händelse av min död. Var jag står i sakfrågan är offentligt deklarerat (Östra Småland/Nyheterna 10 sept 2019 senast)

Detta begriper jag:
Modéus II är svårfattlig också för mig. Inte detta att han tror att människan är skapad till Guds avbild men slutsatsen: ”För mig betyder det att varje människa har ansvar och frihet. Ansvar att leva sitt liv på ett sätt som upprättar andra, frihet att finna vägar att stärka människovärdet.” Jag förstår inte slutsatsen; enkel moralism. Var inte utgångspunkten människan ”nästan som ett gudaväsen? (Ps 8 och det där med ”vår avbild, oss lika” 1 Mos 1:26)? Är det något fel på den kristendom som emanerar från Jönköping, månne?

Modéus II förvaltar ansvaret att fastställa kollekt i Växjö stift på Domssöndagen, det som tidigare var en Lutherhjälpskollekt. Det blir alltså ROKS och Unizon. De behöver, skriver Modéus II, ”allt stöd de kan få”. Det brukar heta så. ”Delta gärna i en gudstjänst nu på söndag och ge ditt bidrag.” Jag ska om Gud vill och skorna håller delta i en gudstjänst, men inte för att lämna något bidrag i kollekten. Den gudstjänst som blivit pekuniär insamling i stället för förlåtelse, liv och välsignelse är inte min! Inte heller den hållning där män (kollektivt!) är värre än djur och där uppbyggelsen kan bestå i läsning av SCUM-manifestet. Vid kollektpålysningen kan i varje fall manliga präster citera materialet i lämpligt urval.

Det brukar också vara så, att rannsakan och självkritik välkomnas i det kyrkliga – så länge detta inte handlar om opassande frågeställningar. Modéus II slår fast att ”underordning måste förstås utifrån dåtidens kontext.” Då faller Ef 5:21 om att vi ska underordna oss varandra och det där att Kyrkan ska underordna sig Kristus faller rimligtvis också. Ef 5:24. Måste inte slutsatsen också bort? Ni vet det där att männen ska älska sina hustrur så som Kristus har älskat Kyrkan? (Ef 5:25) Eller betyder ”underordna” något helt annat än vad de fördomsfulla fått för sig? Jag tror Modéus II inte riktigt hängde med, när Paulus uppfann den djupa tallriken.

Bortsett från detta blir slutsatsen av talet om mäns våld mot kvinnor ett kraftfullt Modei statement: ”I predikan behöver vi som är präster formulera oss så att kvinnor framställs som (framställs som! DS) fria, likvärdiga och jämställda, med samma rättigheter som män.” Jag vågar inte tänka på mina döttrar eller dotterdöttrar: är de inte just detta (andra viktiga kvinnor i mitt liv att inte exemplifiera med just nu) och avslöjar inte Modéus II sig själv? Framställas som!!!

Jag fortsätter läsningen om våld mot kvinnor:
”Kyrkans strukturer behöver belysas och förändras.” Nu uttalar Modéus II sig som hade han kommit på detta alldeles själv. ”Vad är det?” frågar vi för att vinna konkretion ur det högstämda talet. Konkretion gives: ”Vi behöver fler kvinnor som kyrkoherdar och som ordförande i våra kyrkoråd.” Besinna slutsatsen! Slutar männen spöa kvinnorna då? Den man som har fallenhet för att baxna kan göra det nu. Visa kvinnor gör sammalunda. Detta blir – oss emellan – bara dumt, en episkopalstupiditet på nivå! Längre kom han inte. Kunde uppenbarligen inte.

Nå, ingen kritik av Modéus II. Vi läser bara innantill. Det räcker. Men Länsstyrelsen i Kalmar län som utnämnt Modéus II till ambassadör för en kampanj med syfte att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har en del självrannsakande frågor att ställa sig. En ambassadör som inte kan mera än det vi nu fått läsa hedrar knappast den fina Länsstyrelsen i Kalmar. Bullshit är väl beteckningen på sådant tal just till Internationella mansdagen. Må vara att biskopstal kan bli sådant. Men en ambassadör för Länsstyrelsen i Kalmar? På min tid i Kalmar var nivån högre, jag säger bara Eric Krönmark.

”Vi måste säga stopp”, som det heter i ambassadörernas lilla inlägg (Barometern 19 nov). Ambassadörerna var förresten ”tolv framgångsrika män i länet”, jojo, ytterligare fem män från länsstyrelsen och när två kvinnor presenterade den nya kampanjen anslöt sig ”ytterligare tre män på stående fot”. Kanske några bland dessa tjugo ambassadörer kan spela munspel också?
Jag förstår tankegången som brist på tänkande. Vad annat kan det vara? Men en av ambassadörerna från länsstyrelsens vattenenhet spelar volleyboll i Mönsterås och där ska han sprida budskapet…

Hur ska jag nu själv trösta Knyttet i mig? Blir kollektvägran på söndag tröst nog? Men varför blir det bara dumt när saken är så allvarlig? Jag undrar men vet inte.

Jag kan ladda upp med lite läsning om vilka Modéus II tycker vi ska ge vårt stöd. Finns det inget som kommer ur den kristna tron alldeles självständigt som säger att en man inte ska slå en kvinna? Kunde man inte ta upp kollekt till det då?

https://web.archive.org/web/20180402225811/http://www.st-tor.se/SCUM.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ireen_von_Wachenfeldt