Profeten Greta

I min ålder är man härdad. Stupiditeten har man mött mången gång. Som gymnasist inte minst. Minnet av några läroverksadjunkter och lektorer kan återge en man i min generation dystra minnen. Som när lektor H försvarade grekjuntan den morgon överstarna tog makten i Atén. Och det har fortsatt. Hur många stupida personager har man inte sett? Det går inte att veta. Det räcker med dem man sett – och blir över. Samma med präster. Vi diskuterade kyrka-stat i Församlingshemmet i Växjö. Komminister Nenseter var så arg att han sparkade mig i ryggen. Han var inte bara utan satt bakom. En gång var han oförskämd mot fd provinsialläkaren dr Sandahl. Det stärkte inte hans anseende. Hans bakgrund var Svenska Missionsförbundet…

Nu förlorade jag mig i minnenas boningar och det beror på något högst aktuellt. Vi måste lyssna på budskapet från Greta Thunberg för budskapet kommer från Gud. Greta är ”fullt jämförbar med bibelns profeter”. Då fick vi veta det. Men vem är Anna Ardin som så klart varsnar en profet? Samma Anna Ardin som lät sig lägras av Julian Assange och därefter anklagade honom för våldtäkt. Riktigt hur det var med den kondom hon påstod att han slitit sönder, vet jag inte. Det gör ingen annan heller, antar jag, och jag har ändå konsulterat en fd kontraktsprost, som också läst förundersökningsprotokollet.

Jag kan strunta i Anna Ardins och Julian Assanges läger-liv (men det verkar som om Anna blev svartsjuk, när Assange flyttade över sin ömma låga till en beundrarinna från Enköping av alla platser), men jag kan inte strunta i frågan hur Anna Ardin kan utnämna en profet, ty sådant kräver kvalificerad insikt i sanningsfrågor, när hon gick på Assange och inte fattade vart lägerlivet skulle ta vägen.

Kan ni förstå? ”Profeten ropar ut att kejsaren är naken för folk och makthavare.” Det framgår av förundersökningsprotokollet också. Nu kräver de som utnämner profeten Greta att vi ”måste lyssna till budskapet, för budskapet kommer från Gud. Det krävs en radikal omvändelse till ett fossilfritt liv och samhälle.” Betyder det mer kärnkraft? I så fall röstade jag fel när det begav sig. Men docenten Lidforss tyckte vi skulle ha mer ”kolsyra”, han sa så. Bättre klimat och växtbetingelser och så har det blivit. Men meteorologerna har ingen prognos för hur sommaren blir. Det tycker jag inte om, när de nu säger sig veta så mycket om klimatet, menar jag.

Bara för att budskapet om klimatkatastrof upprepas, blir det inte sant. Numera hanterar jag nyhetsförmedlingen som vore det 1 april varje dag. Hänvisar jag till klimatsans.com uppstår stor oreda under den himmel som bär förödelsen till oss med sig. Och frågar jag hur det kommer sig att istäcket vid Arktis är tjockare i år än tidigare år, får jag bara fnysningar till svar. Folk vet mycket om klimatkatastrofen men är uppenbart obenägna att röja undan invändningar mot resonemangen. Flagellanttågen ska ostörda dra fram på våra gator, tog och allmänna inrättningar.

Nä, jag tror det är båg när Greta Thunberg utnämns till biblisk profet. Jag vill veta mer om aktieemissionen till förmån för klimatet som pågår med Greta som frontfigur och jag vill veta väldigt mycket mer om den stora apparaten bakom Greta. Jag talade med en gymnasierektor, som vänligt bjöd på ostkaka. Hennes son undrade vad skolstrejken gick ut på och fick av sin hulda moder svaret, att den handlar om att man demonstrerar på skoltid för ledig tid vill man inte avsätta till denna angelägna syssla. Hon uttryckte sig kanske lite mer ämbetsmannamässigt, men inte mycket.

Själv drev jag en stillsam liten kampanj för ökad otro till medier och för tilltro till klimatsans.com. Ynglingar ska inte ha det lätt. Man gör vad man kan för att e ska uppgivas. Det är på sitt sätt bibliskt.

Nu kommer min poäng: Sätt inte tro till alla profeter. Sätt inte heller tro till dem som påstår sig veta vilka som är profeter. Det är faktiskt mycket som kan bli krokigt i sammanhanget. För övrigt undrar jag vad en miljödiplomerare i Svenska kyrkan gör. Vilken utbildning har man? Är man mest duktig på att skriva diplom snyggt, kalligrafiskt?

Betyder denna min nu redovisade otro att jag inte är miljövänlig? Alls icke. Jag sorterar och står i. Jag äter upp döda djur därtill. Jag tycker inte de ska ligga och både skräpa och avge vedervidriga gaser. Nu är det sagt. Så är jag en veritabel kyrkokristen och därför inte medlem i Klimatkyrkan, den där man prompt ska tro blint. Själv tror jag för att jag vet vad jag sett och ser.

Ni vill läsa Torsdagsdepressionen redan en onsdag? https://www.kyrkanstidning.se/debatt/greta-thunberg-ar-en-profet-i-var-tid
Förundersökningsprotokollet får ni leta upp själva. Men ett tips kan ni få.
https://gjusse.com/protokoll.pdf