Kris i Karlskrona

”Det är hon inte värd”, sa direktören för ett välrenommerat företag när hon hörde vilken lön kyrkoherden/kontraktsprosten Garpefors drar in. Sveriges Television har granskat fögderiet Karlskrona Stadsförsamling med Aspö, Aspö inte att förglömma. 47 personer har slutat de senaste sju åren var budskapet. Pastoratet gick ut med uppgifter för att modifiera alarmet. 22 hade gått i pension. Men det kanske är läge att ta kritik på lite större allvar? Säger facket att ”de anställda beskriver att de inte känner sig hörda och att de inte blir tagna på allvar”, bör saken tas på – allvar. Tror jag.

Det sägs också att de anställda inte vågar föra fram kritik. Det brukar vara stadiet innan sammanbrottet. Jag förnamn för den delen att utträdessiffrorna är rätt höga och insåg, att pastoratet trots allt är rätt litet om man räknar huvuden. Påfallande enkönat tycks det också. 

Ett problem som hanteras med en slags tillsvidarelösning är att kyrkoherden/kontraktsprosten fått ihop det med förvaltningschefen. Detta sängkammarregemente regleras på så vis, att kyrkorådets ordförande, s, gått in som arbetsledare för förvaltningschefen. Men saken förstärker tystnadskulturen så pass att den spricker upp i tv-inslag.

Naturligtvis blev det också en nyhet att Garpefors hade 99 sparade semesterdagar.  för hon tog under år 2016 och 2017 inte ut någon semester alls. Hon fick ersättning i reda pengar för alla dagar som översteg de stadgade 40, som man får spara. Det blev nästan 100 000:-

Lönen inklusive arvodet som kontraktsprost blir 78 800:-. Det var den som direktören fann vara för hög givet ansvar och arbete. Jag tror direktören, som själv är modest när det gäller den egna lönen, har rätt. Johan Tyrberg ska sända in en emissarie för att, ja för vad då?

Resultatet av nyhetsförmedlingen blir rimligtvis en utträdesvåg i Karlskrona. Och pastoratets försök att komplettera de uppgifter som skickats ut i bilderburkarna i Blekinge har begränsad räckvidd. 

När det gällde den danska folkkyrkan brukade vi säga att det fanns en relation mellan högt avlönade präster och usel kyrkogång. Jag håller fast vid att den relationen gäller rakt av och inte minst i våra dagar. Ska vi förstå Svenska kyrkans utsatta läge som en parallell till det som gällde under Gustaf IV Adolfs dagar som regent? Ingen tog ansvar, ingen visste heller vad som skulle göras och om någon visste, försvann de förslagen in under den stora tystnaden. Varför bry sig? Det skulle ju ändå inte göra någon skillnad mer än att bli personligt obehagligt.

Vad görs framöver i Karlskrona? Utgångspunkten är det låga förtroendet för ledning och kyrkoherde, detta förhållande förnekas inte utan ska diskuteras öppet som en arbetsmiljöfråga. Kyrkorådets ordförande tycks inte ha särskilt många egna tankar att redovisa. Kyrkoherden ska börja blogga. Och Tyrberg kan öppna ett tillsynsärende, säger han. Jo, men kanske det vore läge att ta upp frågan vad det kyrkliga arbetet syftar till? Dog Jesus på korset för att de kyrkligt anställda skulle få en bättre arbetsmiljö? Det är inte utan att man undrar när det blivit påsk på jorden.

Vill ni få en ingång till bilderburkens material? https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/47-slutade-i-pastoratet-pa-sju-ar

Vill ni se vilka fakta pastoratet redovisar? Då får ni går in på pastoratets hemsida, för jag klarar inte att länka!

Vill ni inte se, kan ni luta er tillbaka och fundera över vad det är för idé med Svenska kyrkan. Inte minst i Blekinge.