Nedslag(enhet) i verkligheten

Att fundera över ämbetet, hur angeläget EFS-arna än tycker att ämnet är, kan likväl inte vara sysslan hela pensionärsveckan. What is local, is real! Också.

It’s been a quiet week in Moheda. Tills nu. ICA Grytan har fått nya kyldiskar. Det var lite desperat ett tag i tisdags, när frysvarorna inte gick att hitta, eftersom de lagrats på lagret. Visst. De gamla frysarna var inte odugliga, men med tanke på klimatkatastrofen, den vi ser med egna ögon varje dag, skulle de bytas och bli klimatvänligare. Men hur smart är det att kassera fullt fungerande frysar och diskar? För miljön och klimatet, menar jag.

I dag bränner det till. Inte bara så att Oljeschejkerna rear bensin med 1:- litern och ger bort spolarvätska samt bjuder på korv med bröd och kaffe. ICA Grytan säljer prästost för 49.90 kilot. Och i eftermiddag får vi träffa Magnus och Heidi i butiken. Så heter det: ”Vi vill speciellt välkomna våra nya präster i Moheda!” Nå, Heidi har väl varit i pastoratet 5 år ungefär. Ska jag gå dit? Kyrkoherden har jag inte sett, fast han väl kom i januari. Det har liksom inte lockat. Det han erbjuder är nämligen inte riktigt helkyrkligt.

Nu tycker ni kanske att omdömet är lite hårt? Nå, i postlådan kom ”Vi i Moheda”, ett annonsblad med erbjudanden. Där bereddes kyrkoherden utrymme.
Rubrik: Träffa vår nye präst!
Det är väl bäst att jag återger hela aktstycket:

”Jag heter Magnus och är den nye prästen i Moheda, Slätthög och Mistelås. Det är några månader sedan jag började som er präst och jag har redan lärt känna en hel del av er.” (Här kan jag inte hålla igen. Hur lång tid tar det att lära känna en hel del och inte bara känna igen eller bli bekant med?) ”Jag har också förstått att det finns ett väldigt rikt föreningsliv i Mohedabygden. Det betyder att många av er engagerar i er i bygden och för bygdens bästa.” (Jag kan inte behärska mig, men hur vet han att det är ett engagemang för bygdens bästa…? Räcker det inte med föreningens bästa? Eller varför inskränka? Nationens bästa? EU:s? Nå, han betygsatte fenomenet.) ”Och det är fint. För det är just det vi behöver! Vi är skapade till att vara medmänniskor, alltså att vara med varandra.” (Jag igen: När kyrkoherden fullgjort sin arbetsdag tar han bilen hem till Växjö så mer med oss är han inte…. ”Herren vare med er, själv har jag inte tid.”)

”Sången och musiken spelar också en stor roll för många människor och inte minst i kyrkans värld.” (Kan jag hålla mig? Vad är kyrkans värld – är det inte hela den värld som Gud så älskade att han utgav sin, ja ni vet hur Sankt Johannes fick till det…) ”Vi har nu anställt två kantorer som båda börjar arbeta för fullt den 1 juni. Det ser vi fram emot och jag är säker på att det kommer att märkas både till vardags och i våra olika gudstjänster.” (Jag hakar på: Nog vore det underligt om två anställda kantorer inte skulle märkas när det är gudstjänst men hur det märks till vardags i bygden är jag mer osäker på). ”Vi ses!”

Vi ses väl om jag i eftermiddag går till ICA Grytan. Men eljest? Kan han inte nöja sig med att hösta in min kyrkoavgift utan att ge något tillbaka, för det måste jag ta mig till Rydaholm för att få eftersom jag vill ha det helkyrkliga? Men vad exakt i det kyrkoherden skrev handlade om kristen tro och kristet liv? Vad skulle locka mig till gudstjänst? Jag undrar. Jag gick ju inte ens på det där om att han lärt känna en hel del av Moheda-, Slätthögs- och Mistelåsborna. Så vad vill han oss egentligen?

Är det inte, handen på hjärtat och bara oss emellan, av rätt begränsat intresse att det kommer två nya kantorer till sommaren? Kantorer har ju funnits tidigare. Åke Olsson, Alf Porsmar, Stig Andersson och Axel Henmark t ex. Kyrkoherdar och komministrar och till och med en kyrkoadjunkt har också funnits. Harry Ljungar, Gunnar Urselius som tf, Gösta Sundberg, Rune Liljenrud var kyrkoherdar före Daniel Sjöö och komministrar i min tid var Ingevald Linde, Nils Norrlin, Jan Frithiof, Bo-Gunnar Åkesson och Christian Braw. Nils Norrlin var också kyrkoadjunkt i Ör-Ormesberga innan han hamnade i Slätthög. Somliga av dessa präster höll (håller) jag av mer än andra. Ingen av dem gick jag till ICA Grytan för att träffa.

Prästosten är billig, men kanske lagrad för dåligt för de högkyrkliga? Lite menlös prästost passar inte den sortens folk. Men vem är jag att förtänka kyrkoherden i Moheda att tära just en sådan? Säg mig vilken ost du äter och jag ska säga dig vilken sorts präst du är! Var Gamle Ole präst förresten?