Exkludering och integration

Hur mycket tid och intresse läggs på debatter som utgår från förvanskade citat och påhittade sammanhang? Är palestinier ”human animals”? Vem sa det? Netanyahu sa att Hamas var ”human animals” och det är att beskriva en politisk rörelse och dess medlemmar som bestialiska monster. Syftet är förstås att utrota dem. Terroristerna alltså. De ska inte ha några fler möjligheter att terrorisera. Bra eller dåligt? Det kan diskuteras, men inte i första hand av dem som dödades den 7 oktober.

Stackars pastor Green I Borgholm sa att ”homosexualiteten” är en cancer. Det blev i stället att ”de homosexuella ” är en cancer. Varför var de mediala inte intresserade av hur han tänkte nu när ståndpunkten hans utmanade den goda smaken? Sannolikt därför att de helt intelligensbefriat styrdes av sina fördomar och fördomarna styrde vad de hörde och, om ordet kan användas här, ”tänkte”.

Betydelseförskjutningar är inte betydelselösa. Men de nonchaleras och ”debatt” utbryter. Stor oreda under himlen alltså. Något annat kan det inte bli. Alltför få vill säkra tillgången på invändningar mot de dominerande berättelserna, de s k narrativen. Kollektivt förs vi ut i ren och skär dumhet. Och vi tror det hela, enkelt folk som vi är. ”Sätter intet ifråga och tänker aldrig en tanke som inte tänkts förut, går i jord lika aningslösa som vi levat” (Niklas Dag och Natt, Ödet och hoppet, Bokförlaget Forum, Stockholm 2023, s 347).

Den gamla skolastiska hållningen är intellektuellt sett mer fruktbar. A säger sin mening. B ska upprepa den med andra ord. När det är gjort, ska A acceptera eller förkasta vad B sagt. Om A anser, att B korrekt återgett vad A menar, kan debatten börja. Om A inte är nöjd får B göra ett nytt försök. När A är nöjd med att få sin mening återgiven med andra ord, kan debatten börja. Jag förstår inte att det skulle finnas någon bättre metod för dem som vill söka sanning och sammanhang. Jag förstår också varför denna bättre metod inte används om det nödvändigtvis ska klafsas runt i lögnsammanhang och meningslösheter.

Till detta kommer de medvetna fultolkningarna. Jag är inte emot dem, kan man missförstå ska man missförstå, har jag lärt mig. Men med ett leende. Annars inte. Med små dribblingar kan översåtarna sättas på plats; detroniseras eller sättas på pottkanten – vilket ni vill. Då blir det lika viktigt att avslöja de tankemodeller som ligger bakom uttalanden – också de till synes harmlösa.

Är det sant att Magdalena Andersson varit i USA för att lära sig fultolkningens ädla konst i syfte att vanställa de politiska motståndarna? Är en del av denna ädla konstart att skamlöst dra till med något som motståndare och tittare inte är beredda på, som det där med att Jamal El-Hay varit så ivrig i sin kamp mot eller för vad det nu var. Min egen reaktion var häpenhet och den klentrogna frågan: Hörde jag verkligen rätt nu? Det gjorde jag. Magda har inte korrigerat sig. Det kan hon inte göra. Då blir väljarbasen i Malmö upprörd och röstar inte s längre. Lögnväsendet är inbyggt i själva systemet. Det är om ni frågar mig förödande. Det är det också om ni inte frågar mig.

500 000 muslimer i Sverige. Det måste vara fler än det s k kyrkfolket i Sverige. Går det fler muslimer i Stockholm till moskén än det går svenskkyrkliga till gudstjänster i Svenska kyrkan Stockholms stift? Finns det någon missionsiver och missionsstrategi för att göra muslimer till kristna? Det kunde ju vara skäl till detta, inte minst sakskälet att islam inte är något vidare. Hopaplock – men ingen uppenbarelse från levande Gud. Ska inte det påpekas? Den stora Omar-moskén centralt i Gaza illustrerar.

Moskén är byggd över ruinerna av en tidigare bysantinsk kyrka från 400-talet och över den byggdes på 600-talet en moské Därefter byggdes en korsfararkyrka, Johannes döparens kyrka från 1200-talet. En av pelarna i kyrkan hör till den synagoga från 200-talet som låg på platsen. På pelaren finns den sjuarmade ljusstaken huggen i sten tillsammans med texten ”Hanania, Jacobs son” på hebreiska och grekiska. Under allt finns enligt traditionen Simson begravd för på platsen låg tidigare filistéernas Dagon-tempel. Den nuvarande moskén är från 1925. Ter sig allt lätt förvirrande?

Enklare för oss som vet, att Den Heliga Skrift består av Gamla och Nya testamentena, skrifter ingivna av den Helige Ande. ”Skriftens böcker lär, fast, troget och utan villfarelse, den sanning Gud för vår frälsnings skulle ville anförtro oss” eller hur vi brukar uttrycka vår intellektuella bibelglädje. Om jag kan läsa de äldre heliga skrifterna, varför skulle jag imponeras av vad Muhammed satte ihop på 600-talet? Arabisk stamreligion, bitar från judendom och kristendom och lite gnosticism – det är det hela. Och min grundkritik är att det hela – trots alla helighetsanspråk – helt enkelt är för mänskligt. Sådant som folk hittar på för att undvika levande Gud (en alltför mänsklig och alltför populär syssla tiderna igenom). Nu kan ni enkelt definiera mig muslimskt. Jag är en kafir. Är vi kanske flera är vi kuffaar. Är vi inte alla Abrahams barn? Tja, det är vackert tänkt – och slugt – fram till den punkt där det handlar om bekännelsen. Då har vi inte mycket ihop, särskilt inte om muslimerna har våldsmonopolet om hand.

Bästa sättet att undvika kultursammandrabbningen är förstås evangelisation. Har inte några kyrkopolitiker eller några kyrkoledare (de ska kallas så…) idéer för handfast mission bland muslimer, en mission som frigör? De fd muslimer som kristnats slipper en del, kan klä sig som de vill, äta kräftor och räkor och vara som folk, fira jul därtill liksom pisk och pångst (som det heter) och gå i kyrkan på sön- och helgdagar. Alla blir glada. Integrationen fungerar – för detta är den tro som byggt Europas kultur och gett oss grundläggande värderingar. Allt tycks mig bättre än islam. Borde inte detta sägas? Så hur kan man tänka sig att Svenska kyrkans mission bland muslimer i Sverige nu ska fungera?

Det här var förstås bara en tanke. Vilka församlingar skulle kunna fungera som trosmiljö om Anden väcker en muslim och muslimen fattar det djupsinniga i slagordet: ”Du som vill ha styrka, kom till vår svenska kyrka!” Funkar det? Om vi tror att detta inte skulle fungera – vad säger det om Svenska kyrkan, om oss och om vår tro? En halv miljon muslimer i Sverige skulle varje missionär kunna uppfatta som möjligheter och som strålande tider för Guds rike – och för det som kallas integration.

Arbetsuppgift: Ring kyrkoherden och fråga vad som formulerats som missionsuppgiften lokalt. Passa på att fråga kyrkoherden om islams fem pelare också. Låtsas okunnig – för du vet lika väl som jag att de fem är trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfarten. Men vet kyrkoherden?