Vigseltvång genom listighet, dvs Djävulskap

En kyrkokristen ställer grundläggande frågor om Sanning och Lögn. Inte i första hand frågor om vad som är taktiskt eller otaktiskt, inte ens om vad som är lämpligt eller olämpligt. Här gäller i stället att varsna om Världsfursten, Lögnens fader, är å färde. Det brukar avslöjas genom att det finns ett gott stycke listighet eller illistighet i det som sägs, skrivs, föreslås. Här trollas med truten, skulle Mäster i Varberg ha sagt  

Nu har regeringspartiets företrädare i det s k kyrkomötet spunnit loss. Det gäller enkönade vigslar och mottot är Ordnung muss seinhttps://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2022. Kolla nr 083.

Förslaget om obligatorium, at alla präster måste viga enkönat, har avvisats. Det är sedan gammalt, kan man säga. Biskoparna ville inte ha in ännu ett kriterium för att fatta beslut om vem Gud kallar till prästämbetet. Läronämnden var också avvisande. (S)å vad nu?

”Vi har respekt för Läronämndens ställningstagande och vill därför pröva en annan väg för att säkerställa att samkönade par utan förbehåll kan känna sig hemma i Svenska kyrkan.”

Det där med respekt går jag inte på. Här måste taktiseras när Läronämnden ska köras över. I en öppen folkkyrka, styrd av Bibel och bekännelse, måste det undvikas att det s k kyrkomötet uppenbarligen fattar beslut som går emot vad de som ska skydda själva läran har sagt. Nu är det i och för sig lite si och så med skyddet av den rena läran, som ni vet. Men någon skamgräns finns. Skamgräns är ordet. Lägg det på minnet. Därför måste också denna gris sminkas. 

Just därför att vi har respekt för Läronämndens ställningstagande vill vi pröva en annan väg för att komma runt det. Det politiska problemet är att motionären, som motionerar för s-gruppen, tror att vi går på vad som helst, vi som sätter en ära i att diskriminera. Vi snappar omedelbart, att den som talar om att respektera styrs av en annan agenda än den där man respekterar, dvs ser efter en gång till!

Diskriminera mera! Problemet i vår tid är att det diskrimineras för lite. Aposteln manar oss att skilja mellan andarna och det är en gåva några fått att ”discretio spirirituum”. I seminarieform kan vi försöka få fram skillnaden mellan discerno och discretio, finns den? (1 Kor 1210)  Vilka Djävla lögner som helst ska hursomhelst inte kunna få gälla som Sanning, det är det hela. Och sällan har diskrimineringsbehovet varit så stort som i vår tid. Diskriminerar vi inte, är det ute med oss alla – för då får Lögnen fritt spelrum. Borde inte de kyrkokristna se sitt särskilda ansvar här? 

Tilltaget tycks idiotiskt. Jag, som är med i Svenska kyrkan, känner mig högst måttligt hemma i henne. Det var jag. Vi har fått en i stora stycken annan och annat tänkande, praktiserande och firande kyrkostruktur än den där jag självklart var hemma och blev präst efter en lång och gedigen utbildning i söndagsskola och konfirmationsläsning, skolans kristendomsundervisning (Kyrkans dopundervisning?!) inte att förglömma. Den som dock tänker att just ett kyrkomötesbeslut får människor att känna sig hemma är mer än lovligt dum. Menar jag. Inte Jesper Eneroth, utbildad kommunalkassör. Han skriver:

”I samband med beslutet klargjordes att det inom Svenska kyrkan kan rymmas två äktenskapssyner. Det var ett sätt att visa respekt för de medlemmar som av olika skäl inte ville eller kunde bejaka samkönade pars rätt att vigas i Svenska kyrkan. Problemet med det ställningstagandet är att det skapat en situation där enskilda präster kan avstå från att viga ett samkönat par med enda motiveringen att paret är av samma kön. Även om Svenska kyrkan kan tillse att vigseln ändå sker innebär den nuvarande ordningen att det står enskilda präster fritt att diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning.” 

Vilket skulle skälet annars vara? Kanske detta att det kristna äktenskapet är till för en man och en kvinna? Problemet uppstod alltså därför att det gavs utrymme för den gamla uppfattningen, ni vet den där en pusselbit passade in i en annan utan på apoteket inköpta smörjmedel – bara för att ge ett exempel, Helge. Argumentet heter i den engelsktalande ekumeniska världen ”Trust the Basic Design!” Poängen är förstås att präster ska diskriminera och det är just detta åtskiljande mellan andar som S-partiet rädes. Ordnung muss sein! Vi säger oss gilla olika. Vi hatar i själva verket olikheterna! 

”Men det är för oss uppenbart att enskilda präster som vägrar viga samkönade par agerar diskriminerande, om inte i juridisk mening så utifrån ett diakonalt perspektiv. I längden sätter denna dubbeltydighet Svenska kyrkans trovärdighet i fara. Det är för oss ohållbart att Svenska kyrkan medger att enskilda präster kan bryta mot Svenska kyrkans ordning med hänsyn till att det par som ska vigas är av samma kön.”

Diakoni trumfar juridik. Vem kan säga emot när själva Godheten talar?

Kyrkostyrelsen hade svarat avvisande när förslag lämnats, att det skulle införas ett vigningshinder och menat, att det inte är möjligt att med några kyrkorättsliga åtgärder åstadkomma det som åsyftas i uppdraget. ”På den punkten är vi inte eniga med kyrkostyrelsen. Det är fullt möjligt att i kyrkoordningen införa ett klarläggande, som gör det tydligt att Svenska kyrkan tar frågan om diskriminering på djupaste allvar.”

Socialdemokraterna, ”vi” heter det, föreslår att ett ytterligare kriterium ska införas i Kyrkoordningens 31 kap 12 §: som klargör att den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst. Träff i helfigur!  Men prickskyttet kan bli mer precist: 

”Det bör därvidlag förtydligas att Svenska kyrkan anser det diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön.” De minnesgoda minns, att 2005 var poängen med partnerskapsvälsignelse, att vigsel av par av samma kön skulle undvikas för det var dåförtiden inte riktigt Kyrkans lära om äktenskapet. Ingen biskop skulle väl egentligen vilja jaga sina präster just här, inte en biskop som vill vara en Fader in Christo i alla fall. Nå:

”Med detta förslag är biskopens vigningsansvar alltjämt intakt samtidigt som det blir möjligt för enskilda kyrkomedlemmar att till domkapitlet anmäla en präst som de anser agerar diskriminerande – också i andra frågor än vigsel av samkönade par.” Präster, som menar något annat än herr Omnes, Luthers uttryck för ”allmänheten” eller ”vem som helst”, står nu under ständigt hot att bli anmälda. Älgjakten är lovlig tre veckor. Jakten på präster året om. Det är förstås bibliskt. Slå herden och skingra hjorden. 

Listigheten, själva finessen, är laglydighet och godhetssignalering. Där avslöjas den egentlige intressenten, Lögnfursten. Han har lurat alla sossar att tro att de går godhetens väg. Detta är den ultimata framgången. Orättfärdigheten draperar sig i rättfärdighetens mantel. Och kom ihåg konstaterandet att det öppnar sig en avgrund mellan den socialdemokratiska hållningen och prosten Forkmans bibelläsande. Jesper Bengtsson gav besked i den partitrogna boken Reformismens väg, Tiden 2020, s 93). Quod erat demonstrandum. Vi skiljer mellan andarna.

Gammalkyrklighetens Kungälv står som avsändarort för motionen.

Miljöpartisterna har också skrivit en motion. Den är lika dum, men inte så välskriven. Samma länk  som ovan och 071. Say no more! Men tänk desto mera. Listighet och dumhet kan dock samverka. Fienden känns igen.