Monstrets falska makt

Jag ställdes inför frågan, som ställdes på tyska! ”Der Zeitgeist schwankt zwischen Empörung und Resignation. Erleben wir eine schleichende Apokalypse?” Om de tysktalande schweizarna varit svenskar, hade de alltså framfört detta på ärans och hjältarnas språk och sagt: Tidsandan vacklar mellan upprördhet och uppgivenhet. Upplever vi en smygande apokalyps?

Minns nu att Dag Sandahl är filosofie doktor i tyska.

Dag Sandahl är doktor i teologi och undrar: Kan apokalypsen verkligen vara smygande? 

Receptet  som Bundesrat Alain Berset gav var ”ein Plädoyer gegen die grossen Erzählungen der Gegenwart und für das genaue Denken.”. Die falsche Macht der Monster – Bundesrat Alain Berset über Demokratie und Megatrends, Neue Zürche Zeitung 28 oktober 2021) Ni får lotsa er fram själva om ni vill. ”Monstrets falska makt”, den var bra!

Några dagar före Halloween var budskapet alltså att det är en plikt att säga emot. Det har de kyrkokristna alltid vetat. Vi måste stå emot de stora berättelserna, samtidens myter om ni så vill, och stå upp för autentiskt Tänkande. Det var dock Kyrkan som grundade universiteten, ett faktum som i vår tid inte nog kan betonas. Tron vill veta. Det är andra än trons folk som går på lite vad som helst. Och detta är vad sekulariseringen medför.

Jag skulle vilja säga emot, när jag hör talas om COP26-mötet i staden, vars namn  uttalas på det mest bekymmersamma sätt i radio och tv. Glasgow uttalas mest som vore staden fårindustrins huvudstad, alltså med bräkande ljud. Hur uttalar de goda borgarna i Glasgow  själva sin stads namn? Det är en given uppgiften för en radiojournalist att ta sig an. Anna-Maria Persson tror jag fått det hela rätt. Få andra.

Sedan vill jag förstås veta hur folk tagit sig till klimatmötet. Redovisa namn för namn. Greta tog tåg från London. Hur tog hon sig till London? Med Svenska Lloyds ss Suecia eller ss Britannia till England, angöring i det gamla missionsfästet Tilbury, och så vidare uppför Themsen vid lämpligt tidvatten till The Docklands? Inte? Eller kom hon med tåg till London från angöringsplatsen Tilbury till stan (Fenchurch Street Station)? Inte det heller? Man vill veta. I Glasgow hade Greta närmast rockstjärnestatus. Är det verkligen ingen mer än jag som skådar det rena vanvettet? Inte bara detta, att Greta såg den osynliga koldioxiden strömma ut från jorden, ingenting bands tydligen av växter och träd, utan också detta att hon görs till ikon för de troende. 

Antje var i Geneve i torsdags för att avtacka Martin Junge. Tog hon tåget till och från Geneve, tåg via Paris och London och sedan tåg till Glasgow? Promenarade hon med sitt bagage mellan Euston och St Pancras? Eller tog hon taxi? Det är många frågor som anmäler sig. För att inte undra vilken klimatnytta hon egentligen gör i Skottland. 

Då ställer jag inte frågan om vad Svenska kyrkan får ut för att betala resa, uppehälle och lön till Riksbiskopen för ett okänt antal dagar i närheten av COP26-mötet. Kunde man få Antje att berätta hur hon ser på söndagens klimataktioner i Sverige, de som sabbade för vanligt folk som skulle flyga. 11-åringen som på läslovet skulle till sin pappa på flyget från Växjö, t ex, och var rädd att han missade allt roligt pappan planerat. ”Vad säger Antje? Antje beklagar!”

Finns det bibliska  exempel de kyrkokristna skulle kunna slänga in i klimatdebatten? Bibelhändelser som visar hur den politiska ledningen är blind och hur folket låter sig ledas av blinda ledare? Sådana bibelberättelser finns. Skulle de anföras, skulle upprördheten bli gränslös hos väldigt många, men kanske inte hos Elsa Widding, Lennart Bengtsson och Gösta Pettersson? Hos er? 

Hur var det med Farao eller Saul eller Kajafas bara för att ta några kändisar, som faktiskt inte ville fatta att tiden var inne. De körde sina egna föreställningar. Eller Dareios, som lurades av experterna, Dan 6. Det visade sig olyckligt. Och folket? Minns vi att det var för att folket inte skulle gå under, som Jesus måste dö (Jh 11:50)? Och vilka dansade kring guldkalven? 2 Mos 32. Och folket fortsatte så, tänder offereldar åt andra gudar och tillber ting de själva gjort, Jer 1:17 Den som läst den Heliga Skrift lite grand kanske behöver praktisera misstänksamhetens hermeneutik på sin samtid och på rapporterna från översåtarnas överläggningar? Upplever vi en smygande apokalyps? Varför går det inte att få ta till sig klimatkomplikationerna – för visst finns sådana i en värld som efter syndafallet aldrig varit en-tydig.

Riksbiskopen och Lysén lever självbilden, att de religiösa aktörerna har en nyckelroll i klimatomställningen. Lysén och Mohamed Ibrahim från Islamic Relief citerar både Bibeln och Koranen. Denna citatkonst leder till den för dem givna slutsatsen: ”Religiösa aktörer har därmed också ett  tydligt moraliskt ansvar at själva agera i klimatkrisen och samtidigt ställa krav på regeringsföreträdare, politiker och företagsledare att fatta djärva beslut som kommer alla till del.” 

Naturligtvis är detta, sommartid och vintertid lika, så dumt att klockorna stannar. Själv säger jag enkelt: ”Tack gode Gud, min käre himmelske Fader, att jag inte är religiös!” Lysén samarbetar med en antisemitisk organisation. Behöver jag verkligen ta det? Eller ska allvarliga frågor ställas om att Svenska kyrkans höge chef är – missionsförbundare och detta in i märgen! Reformert alltså. Riksbiskopen är av samma ull, för i hennes nationella kyrka är det inte evangelisk tro som gäller utan ett misch-masch, som statsmakten önskade införa i det nya tyska riket.

Nu får vi se fram emot hur Islamic Relief Sweden i samarbete med Act Svenska kyrkan har en gemensam timme i Tower Base North, Glasgow på fredag kl 9.30-10.30. Ämnet är: ”Faith i Action to Strengthen Community-Led and Gender Inclusive Adaption form Climate Justice”. Riksbiskopen trumpetar sin insats på Twitter redan i förväg. Själv tänker jag: Arma klimat, ingen tycks egentligen ta dig på allvar. De varnar för översvämningsrisk vid extremväder. Det extrema i Glasgow tycks vara en översvämning av ord och en betydande självuppskattning till det. Vart ska detta barka vart? Vad händer när en blind leder en blind? Sa inte Frälsaren något om det?

Är, nu frågar jag helt öppet, problemet med Riksbiskopen att hon sitter i Antjeborg, men är på inget sätt förankrad vid Svenska kyrkans basplan så att tillståndet i Svenska kyrkan blivit ett tillstånd i Riksbiskopens själ? Det är mer tidsandan som styr – och vi som betalar, förstås. För egen del tycker jag inte att min kyrkoavgift ska finansiera Riksbiskopens piruetter ihop med en antisemitiska islamorganisation på möte i Glasgow. Det är min mening och den får jag ha – för jag lever i ett på papperet fritt land.

Tänk om Riksbiskopen, som nyligen var i Geneve, kunde lära sig av Alain Berset att stå emot samtidens dominerande berättelse, den vi inte kan undkomma eftersom den så ljudligt trumpetas oss i öronen, och ta vår tillflykt till en livshållning; den att ifrågasätta och stå emot! Jag tänker, att det kan Riksbiskopen inte. Prestige ni vet. Men det är helt andra hållningar Svenska kyrkan och detta folk skulle behöva.

Men, hallå, la inte Antje ut en hänvisning till Kurt Karlsson i Karlskrona, som nyss gått med i Svenska kyrkan och i Sydöstran bekände sin tro.

https://www.sydostran.se/insandare/insandare-darfor-gick-jag-med-i-svenska-kyrkan-40f64530/

Jo, hans tro är privat (vad nu det betyder men antagligen utgör han en sådan omöjlighet som en privatkristen, en som berövat gemenskapen sig själv), men han backar numera gärna och helhjärtat upp för den roll Svenska kyrkan tagit i samhällsdebatten. Detta tyckte Antje var värt at uppmärksamma. Det tycker inte jag. Jag tycker den åldrade Kurt Karlsson i Karlskrona är fånig. Men Riksbiskopen gillade… Jag är inte bara irreligiös, jag är klarsynt också! Just därför är jag kristen. Hellre den Helige Ande än Tidsandan, utbrister jag.

I går kväll såg jag filmen I väntan på Jan Myrdals död. Svt Play. Leta själva!