Den progressiva tron som ständigt utvecklas

Ibland måste vi hejda oss och gå tillbaka. Gör bildningen oss till bättre människor? Vi frågade

 ”men någon sade att vi endast fick

vassare verktyg för vår elakhet.”

Jag läser Lillemor Högerås nya diktsamling Soldjupen (Solvändans Förlag). 

Dikten Cultura animi mynnar ut i en bekännelse om det gemensamma samtalet, det som plockar upp tanketrådar, prövar och omprövar. Det finns mycket i Lillemors bok jag gillar. Hon är rätt skarp  – och lika rolig som skarp. Hon är mystiker därtill. Läs henne! 

Är det alltså hennes fel, att jag återvänder till en text, som jag är helt oenig med. Den presenterar min Kyrkas tro och allt är åt helvete. Nu trodde ni att jag svor. Jag angav riktningen och kanske slutmålet. Det ska inte min fromhet skyllas för. Jag är bara enkelt biblisk. Josefs undergång bekymrar er inte (Amos 6:7). Mig bekymrar den. Hur beskrivs Svenska kyrkan, Kyrkan i mitt liv? Lögnaktigt, idiotiskt, debilt. Jag tror i egentlig mening inte ett enda ord av detta. 

Svenska kyrkans teologiska grund

Svenska kyrkans teologiska grund har formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.”

Vad skulle reformatorerna säga om de hörde detta? De skulle dåna. Dr Martin Luther skulle påpeka, att bara kättare knyter ett personnamn till sin kyrkostruktur, Arius till exempel. Luther var inte sådan. Den struktur som kallar sig ”luthersk” är alls inte luthersk, inte om Luther får bestämma. Det var Kyrkans oförändrade tro som kom i ljuset igen när Kyrkan reformerades, kom i sin tidigare, ursprungliga, form. Det var själva det reformatoriska anspråket. Det är något mycket mer än det som kallas ”det lutherska” som format Svenska kyrkan! 1500 år mer.

Den där dialogen de nyser om? Var pågår den, vad gäller den och vad handlar det där om att ”teologin” ska utvecklas? Bibelarbetet är på avskrivning i de flesta församlingar (pandemin och letargin i skön förening). Läser jag församlingsblad, ser jag föga av teologi som ska utvecklas. Bortsett från Vantör, där hela Svenska kyrkan Vantör nr 2/2021 är gratisreklam för hbtq+++-rörelsen. Jag har inga synpunkter på det, men det finns en hel del annat som inte promotas lika generöst i Svenska kyrkans församlingar. 

Vi fortsätter!

Ta ut satsdelarna! Manshög vajade rågen. Vem vajade rågen? Ska vi ta ut satsdelarna blir det Manshög, men egentligen var det vinden som vajade. Vi tar ut satsdelarna, men slutar inte fundera för det. Till texten och satsläran!

Vad är det som tillåter oss att forma och förändra tro och teologi? Rätt svar är alltså: ”Svenska kyrkans demokratiska struktur”. Påståendet är faktiskt inte lutherskt och alls inte kristet. Det är pretentiöst och perverst skitsnack. Detta borde Antje twittra om och ta avstånd från – ı eget intresse. 

Tillåter oss? Är det så mycket att komma dragande med om det vid världens slut heter ”jag känner dig inte” och vi då säger. ”Men vår demokratiska struktur tillät oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.” 

Apostlar, helgon och martyrer, som hör det svaret, kan nog inte tro sina örons vittnesbörd. Annars kan de det och säga, att här är de lättlurade, som Själafienden lockade bort från Sanningen och just för denna sin frihet var de glada och såg sig som rika. De saknade ingenting. ”Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.” (Uppb 3:17)

Vi går vidare i framställningen:

”Den demokratiska strukturen innebär att alla kan vara med och rösta och påverka, och att alla i församlingen har tillgång till det teologiska samtalet. Biskopar, präster, teologer och diakoner är där för att förkunna och erbjuda stöd, men de har inte närmare till Gud. På så sätt kan man säga att Svenska kyrkan är en teologiskt progressiv kyrka, med en levande teologi som ständigt utvecklas.

Alla? Eller alla i församlingen? Texten är oprecis. Vem har tillgång till det teologiska samtalet om ämbetet t ex? Eller frågan om hypostaserna? Skulle teologi, till skillnad från alla andra ämnen som studeras flera år vid universitet, vara tillgång för alla  – oavsett kunskap i latin, grekiska och hebreiska och någon kännedom om Aristoteles och hans Grodorna, där vi får läsa om en samtida man vars intressen var två, pineĩn kaì bineĩn. På rimmad svenska, skrev min lärde vän Aristoteles-translatorn, var de två intressena ”kröka och göka”. Om man inte vet sådant, ska man likväl ha tillgång till det teologiska samtalet? 

Hållningen känner jag igen: ”Jag kräver att förstå det jag inte har förutsättningar att fatta!” Av sådant material görs inga hjärnkirurger, men faktiskt inte heller några teologer. Och när blev kristen tro ett ämne för en diskussionsklubb? Fråga Basse, Nasse och Nysse och för att kunna fråga, behöver man veta något om de kappadociska fäderna.

Vad och vem gäller polemiken på hemsidan? Det är nattståndet, det hela. Vem har sagt att några skulle ”ha det närmare till Gud”? Det skulle i så fall vara barn. Men vad säger det att den sakinformation, som lämnas på Svenska kyrkans hemsida, är att biskopar inte har det närmare till Gud – vad då med biskopar, vad ska de vara till för i så fall? Också vi som inte tror stort om biskopar, men väl om ämbetet, skulle kanske kunnat få den informationen, att biskoparna trots allt står nära Gud. Eller? Kunde man inte sagt att var och en som vänder bibelblad och går i kyrkan och kommunicerar har närmare till Gud än i stort sett dryga 9 miljoner svenskar?

Vi når fram till slutsatsen:

”Svenska kyrkan är en teologiskt progressiv kyrka, med en levande teologi som ständigt utvecklas.”

Det tror inte jag, det vill jag inte tro och till detta påstådda sammanhang vill jag inte höra. Fan själv vet vart en sådan kyrka tar vägen – för utveckling betyder avveckling, det är i grunden själva konceptet. Här beskrivs en kyrkostruktur utan djupa rötter.

Ska vi nu skriva brev (e-post) till kyrkoherdarna och biskoparna och tala om vad vi inte tror med frågan vad kyrkoherden resp biskopen tror. Tror och bekänner du det som står på hemsidan? Våga fråga! 

Själv bekymrar mig för Josefs undergång. 

https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-teologiska-grund