Glad Förståelsehelg!

Det kom över mig. De trofasta läsarna måste önskas GLAD FÖRSTÅELSEHELG. Pingsten handlar nämligen, fick jag lära mig av trion Åke Bonnier, Karin Wiborn och Anders Göranzon (en sällspord treenighet – på min ära), ”om hur människor kan förstå varandra”. Det var en rolig dragning, som avkristnar pingsten på ett finurligt sätt.

Nu var jag inne i tänket sedan tidigare. Bonniers insats i Torsdagsdepressionen beredde väg för min förståelse. Dessförinnan hade jag sett kyrkosekreteraren tala för vaccination. Jag blev överförtjust. Nu är vi tillbaka i den kyrkohistoriska handboken och upplysningstidens predikningar,  som ägnades ”vaccinet och potätera”. Historien utspelar sig tvåfaldigt. Först som tragedi och sedan som komedi. Nu är det alltså komik på Svenska kyrkans hemsida och budskap till allmogen från Antjeborg blir komedi. Njut!

Ska jag lägga en hänvisning? 

Jag tvekade, för det finns sådana som i tron är obefästa och kanske inte med samma bullrande hjärtlighet som andra kan brista ut i gapskratt. Jag är inte heller säker på att apostlar, martyrer och helgon i största allmänhet skrattar vid anblicken av den allvarliga kyrkosekreterarens uppfordrande vaccinationsupprop. Jag säger bara: då får de lära sig – för allt talar för att vi kommer att få mera i samma stil. Det handlar om ”relevans”, den förbannade relevansen. Den leder långt. Bort, alltså. Bort i tok.

Då får ni sidan och så får bläddra er ner lite så att ni kommer till rubriken Svenska kyrkan manar till vaccinering.

https://www.svenskakyrkan.se/corona

Till yttermera visso är det tydligen Folkhälsomyndigheten, som begärt denna kyrkliga förkunnelse från Antjeborg! Det blir bara bättre och bättre…

Men förståelsen då, den vi ska fira idag? Bibelsällskapet tänker jag fortsättningsvis inte ge en krona, inte ett handtag. Det tramsas i bibelsällskapsbudskapet: ”Bibeln innehåller berättelser som är centrala inom kristendomen, judendomen och islam. Firandet av pingsten är därför (kursiv här för att ni ska snappa logiken! ”därför”) en inbjudan att glädjas över möjligheter till förståelse.” Har kyrkoherde i Rydaholm fattat detta? Jag får snart höra, inbokad till högmässan som jag är.

Vi enkla biblicister menar väl, att förståelsen, den som ledde till omvändelse vid den pingst vi egentligen firar, handlade om att vanligt folk fattade vem Jesus är, fick ett sammanhang mellan profetiorna och det som inträffat/inträffade. Det hela kanske enklast ska sammanfattas som ”insikt”. Det problem som avtecknar sig i Apostlagärningarna är bekymret, att alla som haft profetiorna ändå inte ser sammanhanget. Aposteln Paulus bevisar dock med hjälp av skrifterna att Jesus är Messias!

Islam var inte uppfunnet då, men det är alldeles klart att muslimer inte kan fira Heliga Trefaldighets Fest om en vecka (de ser månggudadyrkan och den är grov hädelse!) eller ens tala om Anden som skapar tro på Kristus, Guds enfödde Son. Det är därför islamister i god tro och med gott samvete  skär halsen av kristna.

I SvD-inlägget görs gällande, att det enligt Apostlagärningarnas berättelse handlar om ”hur människor med olika språk kan förstå varandra”. Varför dribblar Åke (som är biskop med det läroansvar som därav följer) eller Karin eller Anders? Jag uppfattar att de försöker luras. Vem lyckas de lura? De som var i Jerusalem fick ju höra om det underbara som hänt på sitt eget språk. Det var detta ärende – med vidhängande anspråk – de förstod på sitt eget språk. Det var väl grundläggande? För oss biblicister. Men inte!

”Att människor med olika religion också möts med öppenhet och respekt ser vi som grundläggande. Just därför (kursiv här och nu vet ni varför!) vill vi önska var och en Glad Pingst!” Grundläggande är alltså öppenheten och respekten…

Varför önskar den trio, som ger tristessen tre mänskliga ansikten, inte konsekvent Glad Förståelsehelg, för det var alltså det som denna helg handlar om? Helg och helg. På hur många ställen firas den dag som finns i evangelieboken: Annandag Pingst? Här fuskar lata präster ohyggligt. Det kan jag förstå, tror jag. Jag förstår det mesta av det pretentiösa fusket i Svenska kyrkan på denna min ålders höst. Och utan Andens vind över världen blir det mest religion av alltihop. Kyrkans tro är radikalare än så. Vilket skulle bevisas!

https://www.svd.se/pingsten-handlar-om-hur-vi-kan-forsta-varandra

Förtvivla inte. Det är upplysningstidens förnuftstro som kommer, men nu som komedi. Den är helt utan anstöt. Den lockar ingen till lärjungaskap och efterföljelse. Jag förstår!

Glad Förståelsehelg!