Flash! Översåtarna destruerar julen! Flash!

En flash när det är en månad kvar till julafton och  det varit pressbriefing med kulturministern, miljöpartisten Amanda Lind. Hon sa att vi ska stanna hemma i år och avstå från att delta i gudstjänster i kyrkan. Överheten har talat! Den kyrkliga också – för pastor Alm och Antje satt med digitalt och utgör väl denna treenighetens ”vi”. Alm fick till det: ”Det som måste fortsätta är det diakonala.” Vad liturgi egentligen handlar om, folkets tjänst, vet nog inte Alm. Det är kanske mer gudstjänsten än diakonin som håller världen vid liv?

Antja drog mantrat om att vi inte ställt in, men ställt om. Om lögnen upprepas tillräckligt ofta, blir den trodd sa dr Goebbels. Men Antje är på. ”Vi har mycket material på nätet för att bedriva kyrka”. Hon sa tydligen så. Bedriva! Jag tror att hon tänker så. Hon säger också att inskränkningarna är ”ett oerhört avbräck i vår verksamhet”. Sedan säger hon också att ”det finns en oerhörd smärta i att inte kunna mötas”. Det sista tror jag inte. Antje har aldrig någonsin anförtrott mig smärtan över att hon och jag inte kan träffas. Två som inte firar jul var också med, rabbinen Ute och imamen Mustafa. Misha Jaksic firar inte jul förrän lite senare, men han var ansluten också.

Antje drog det där med att vi stärkt upp och bemannade jourhavande präst dygnet runt. Bemannade? Det var nästa lite lustigt när vi vet hur det är. Och för egen del tror jag att jourhavande präst egentligen och alltmer är något skadligt. För en landsomfattande folkkyrka skulle det väl närmast vara församlingsprästerna vi vänder oss till i själanöden? Erfarenheten säger därtill att mången galning, som har svårt att sova om natten, kommit på tanken att man alltid kan ringa en präst eller pastor. Om det finns behov av själavård, är det inget mer än ett telefonsamtal som skulle erbjudas?

Jag menar att den kristna saken förråds av dem som ställer upp med kulturministern när hon manar ”alla” att stanna hemma i år och avstå från att delta i gudstjänster i kyrkan. Gå, Antje, gå! Och vad gäller kulturminister Lind, vad hette kulturministern i Antjes hemland när riket var ett tusenårigt rike? Var det inte Goebbels?

Vad bör sägas? Gör som Antje borde göra. Gå. Men gå i kyrkan. Det brukar vara gott om social distans. Och fatta varför biskoparna inte krävde att 20 + medverkande skulle gälla för gudstjänst, bara för begravning. Hade jag haft för vana att skämmas å andras vägnar, hade jag skämts nu. Men finns det inte någon politisk opposition som kan rösta bort kulturministern? För egen del tittar jag på miljöpartisternas anleten när det är val i landet och frågar mig: Vill du ge denna person fritt tillträde till din plånbok? Det har jag aldrig velat. Vill jag det någon gång ska det skyllas på demens. Där är jag inte ännu. Alltså kan jag förstå hur eländigt det blev denna dag en månad till julafton. Dessutom har syster Kerstins tax Fanny denna dag gått till de saligas ängder, 15 år 10 månader och 6 dagar gammal.