Red Alert denna söndag!

Alla vet att International Buy A Priest A Beer-Day firas den 9 september. Dagens viktiga angelägenhet blir då att medmänskligt fråga var prästen befinner sig på onsdag, så att dagen kan firas. På en pub? Hemma i väntan på öl? Saken behöver utrönas när vi firar gudstjänst IRL idag.

Öl kan inte drickas digitalt, om ni undrar. Den kan inte drickas digitalt – också om ni inte undrar.