Apostaten i Hånger

Bedrägeriet tycks uppenbart. Leif Skjetne blev muslim 2017, men har därefter framträtt som kristen präst i Svenska kyrkan. Han hade nämligen lovat en julbön och en nyårsbön fast han blivit muslim i Huskvarnas moské den 7 december. Folket, det fromma folket i Hånger m fl platser, fattade inte att de hade att göra med en apostat. En apostat av detta slag, och nu talar vi inte detaljer, kan inte rätteligen förvalta Kyrkans ämbete eller rätt förkunna Sonens människoblivande. Hur skulle folket kunna förstå detta? Det borde framgå av åtbörder och tal. En muslim gör inte som en kristen i gudstjänsten och säger inte detsamma om Jesus. 300-talet ger besked om kristologin och hur gränserna drar upp sig, egentligen av sig själva och självklart. Problem, problem!

Skjetne som nu heter Ahmed, har trätt fram i Värnamo, för där har filmen om honom visats i omgångar, först som pressvisning. Filmen kommer i tv den 8 september men Ahmed själv sitter i någon morgonsoffa redan på fredag kl 06.20, om jag minns rätt. Sveriges television pröjsar flygresa och boende…

Ska Svenska kyrkan bara kunna sitta hemma och se på tv för att förstå vad som hänt (om det över huvud taget blir begripligt…) eller finns det något att göra, markera mot det uppenbara bedrägeriet? Ahmed visste väl att han blivit muslim och då har han vänt Kyrkans allra heligaste tro (och det prästämbete han fått) ryggen. Lite osnyggt är det rimligtvis att inte kunna hålla vare sig kristendom eller islam så högt, att han lever trogen insedd sanning utan blandar. 

Frågan borde väl ställas rätt bestämt vad pastor Skjetne lärt sina församlingar, när det handlar om kristologin. Har han suddat/mörkat i bekännelsen? Har verkligen ingen funnit något märkligt i åtbörder och tal och vänt sig till kyrkoherde och kontraktsprost med klagomål eller rop på råd och hjälp? Vad sa han i julbönen om mandomsanammelsen? Fick Muhammed utstå kritik för att han inte trodde att Gud bli människa? 

Vad kan göras nu?

Ansvaret måste åvila stiftschefen och hans hjälpreda kontraktsprosten. Ingen kan begära att de på distans skulle genomskåda en nyvorden muslim, men när media drar runt honom måste de minimera skadan förstås. Först och främst måste de se till att det kristtrogna folket i Värnamobygden inte luras ut i något de inte kan hantera. Jag tror kanske inte att de blir muslimer i första hand, men de kan tappa tron och leva i det post-kristna. Postkristen är en sådan som inte läser t ex de epistlar posten burit till oss andra, de brev som vi högtidligen och högst sakligt bekänner vara Guds ord.

Modéus II kanske själv eller med hjälp av någon skulle kontakta statstelevisionen och säga att i morgonsoffan på fredag ska de ha en person som bedragit inte bara den kristna församlingen i Hånger (eller var det nu var, men Hånger låter bra i sammanhanget för det låter så löjligt…) utan också muslimerna. Två i ett. Det är rätt svårslaget. Det kan finnas muslimer som blir mer arga för att Ahmed hade två kristna gudstjänster än vad de kristna bli. Det är på sitt sätt tänkvärt. Ska statstelevisionen låta bedragaren sitta i tv-soffan, med risk för att någon muslim som läst koranen inser att så kan man inte göra – och gör något koranstyrt åt saken? De kristna tycks av det lokala annonsbladets nyhetsförmedling att döma mer stillsamma: ”Att i detta fall en svensk präst går över till andra sidan kan för somliga kännas som ett svek men inom Kyrkans värld ser många det som inget konstigt alls. Alla människor är lika oavsett ras, religion och så vidare.” 

Men kan inte fd pastor Leif Skjetne få något straff för att han som nyvorden muslim leder två kristna gudstjänster? Antagligen inte. Han har avsagt sig prästämbetet och står inte under domkapitlets tillsyn. Efter år 2018 har han i vart fall inte lett några gudstjänster, så vi slipper det delikata problemet hur vi skulle sett på en högmässa som en muslim lett fast församlingen trott att det var en kristen präst. Att det finns apostater fattade nog inte en vanlig kyrkoförsamling. Den tror att detta hör 300-talet till. Och det gör det. Också! Jag behöver nog inte ens upprepa det aktuella: athanasius. se

Jag tror att det som inträffade avslöjar hur lite pejl Svenska kyrkan har på sina präster. Vilken galenskap som helst kan inträffa. Och när vilken galenskap som helst verkligen inträffar, sätter stora bortförklaringsmaskineriet igång. Att en norrman blev kyrkoherde i Dalsland, men sedan hamnade i Växjö stift, noterar vi. Han prästvigdes väl i Norska kyrkan och flyttade sedan. Hade han varit en produkt av Växjö stift, hade han kanske inte blivit muslim? Kanske inte vegetarian heller… Och nykterist på grund av religion… Det inträffade borde föranleda en del samtal om hur ett kyrkosystem tar hand om sina präster. Men Leif/Ahmed sa inget om sin nya tro till de före detta trosfränderna. Nej, och det är väl detta som visar ett problem. Förr i världen skulle en präst uppfattas stå i bröders gemenskap. Nu står de flesta präster mycket ensamma.

Allt är inte bara dystert denna den 26 augusti. Syster Kerstin i Kalmar fyller sin vana trogen år idag, men 75 år har hon aldrig fyllt förut. Det är nytt för dagen. Gammal är insikten att hon var den roligaste i arbetslaget i Två Systrars. Det har syster Eva sagt, så det måste vara sant. Ni som i något sammanhang stött på s Kerstin kan gratulera. Hon är mycket för att bli uppmärksammad på sina födelsedagar. Så har det varit de 50 födelsedagar jag känt henne, så det håller nog i sig. Och, för at knyta ihop säcken, när vi noterar detta, kan vi också se hur en kristen gemenskap fungerar. Som bäst som fest – och som tröst när det behövs. 

Jag inser att nu blev alla glada för att de slapp tänka på eländet med apostaten. SVT1 visar filmen den 8 september kl 21, vi får bänka oss. Den som då är nykter, får skylla sig själv. Jag tar i vart fall inte den risken. Och kanske jag borde kolla på fredag morgon också, bara för att komma i stämning. Det är väl SVT, de som med mina skattemedel betalat Ahmeds resa och boende.