Leve fulkristendomen!

Det blir en liten slända, som lyfter med tunga insikter. Åsa Nyström begår sig. Här är står tydligt fram: ”Bibeln behöver alltid tolkas”. Främst behöver den välas, lyssnas till, reflekteras kring och utläggas. Är inte detta något som sker i Kyrkan tiderna igenom? Läsning och fromma samtal. Men sedan kommer det avslöjande. Meningen avslöjar precis hur en sekterisk EFS-are tänker. ” vi förstår vissa bibeltexter på olika sätt både inom EFS och inom resten av Svenska kyrkan.” Jag kom att tänka på loppan som satt på elefanten. Loppa sa: ”Jag och min kollega…” Upprepa satsen för er högt: ”både inom EFS och inom resten av Svenska kyrkan”. Det är EFS och så är det vi andra. Resten!

Jag trodde hela tiden att EFS-are tänker så. Pietismen sitter fast i sitt mönster och då hamnar vi andra utanför, som ”resten”. De riktiga kristna är några andra än vi. Det kan jag leva med. Fulkristendomen har en anhängare i mig, det är den kristendom som inte sitter på virkade antimakassar i bönhuset eller läser fromma ord broderade på bonader. Rosenius och jag tillsammans företrädare för fulkristendomen, säg inte det till de finkristna EFS-arna. 

Antagligen är Åsa Nyström just precis så stupid som hon träder fram. Hon avvisar tv tolkning av Överklagandenämnden beslut: det är tillåtet att diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning och det är fritt fram att strunta i att följa de beslut som Kyrkomötet har fattat om den egna bibeltolkningen säger något annat. Vad gör vi då? Vi har ”biskopar med ett speciellt läroansvar som i samverkan med förtroendevalda ansvarar för styrning och ledning i kyrkan.” Åsa alltså! Inte ett ord om prästerna samlade kring sin biskop. Jag förstår varför. 

Det är ”inte upp till den enskilda prästen eller diakonen att välja om man vill följa fattade beslut eller inte.”  Men det har väl ingen hävdat. Det saken gäller är att bibliskt begrundade beslut och frågor kring detta var dr Martin Luthers särskilda ärende.

Jag gitter inte skriva mer om detta eländiga. Åsa Nyström visar sig vara mångsidigt obegåvad. Och hon avslöjar EFS-mentaliteten… Hennes ärende är att vi inte ”när vi läser vår bibel” ska diskriminera i Guds namn eller ställa upp falska motsättningar mellan vetenskapliga teorier och tro. 

Det finns EFS-are av annat slag. De får börja dra upp gränserna, menar jag.

https://www.dagen.se/debatt/asa-nystrom-missforstand-kring-beslutet-har-fatt-manniskor-att-lamna-kyrkan-1.1726715