Kyrkomötesljugeriet

Politikens själva – eller andra? – natur är den lilla passliga lögnen, dribblandet, undanglidandet, tillrättaläggandet. Som det här med att kyrkomötet hålls, men att nomenklaturan kan fixa till ett helt annat kyrkomöte än det demokratiskt valda. Ett mindre. Ett passligare. Det betyder att de gör något utan lagstöd eller stöd i kyrkoordningen. Detta har nomineringsgrupperna tillsammans gjort en skriftlig överenskommelse om. Påståendet är att det inte är möjligt att till hösten genomföra ett ordinarie kyrkomöte. 

Detta innebär något som kallas ”formella avsteg från kyrkoordningen och kyrkomötets arbetsordning”. Beslut om saken ska fattas – men har uppenbarligen inte fattats ännu. Nomineringsgrupperna är införstådda med att det är som det är. Det betyder begränsad motionsrätt. Detta är att vara ansvarsfull, menar Karin Perers, C.Mindre Covid-19-spridning med begränsad motionsrätt i kyrkomötet! Jag ska inte säga nåt om centerpartiet, men har vi gjort en överenskommelse med C och tagit i hand på den, räknar jag alltid fingrarna efteråt. Perers går loss: ”Självklart vill vi också bidra till att skydda riskgrupper, minska smittspridningen och avlasta sjukvården.” Till den änden ett hanterligt kyrkomöte bortom lag och lagfäst ordning. Ett odemokratiskt kyrkomöte. Ett annat än det som valts. 

Jag tänkte mig en enklare lösning. Om kyrkomötesledamöter under ett kyrkomöte åker på Covid-19 får de fara hädan i frid och behöver alls inte belasta sjukvården. Den enda belastningen är förstås den börda Frälsaren burit för deras synder – och när det gäller ombud i kyrkomöte kan man utgå från, att synderna både är många och svåra. Detta skulle vilken diakonissa som helst säga. 

Kyrkomöte som vanligt i Uppsala alltså. Är det som när Henry Ford sålde bilar: ”Ni får välja vilken färg på bil ni vill, bara ni väljer svart.” Nej, Om en vald ledamot ska åka till Uppsala eller inte, är den resandes ensak. Somliga far i tro. Andra inte. Som vanligt alltså

Med den pererska demokratimodellen undviks en demokratisk snedfördelning på så vis, att det visar sig hur trons människor vågar trotsa själva döden, men de andra inte. Nu hukar sig alla. Somliga tycks huka sig mer frimodigt än andra. De går inte till sin avrättning med högburna huvud, som martyrerna, de som var de på väg till döden i något som tycktes som ett triumftåg.

Själv planerar jag för en friluftsgudstjänst. Blir vi för många, tänker jag säga, att vi samlas till en demonstration i gudstjänstform för George Floyd och BLM. Då kan vi på dansbanan i Björkö vara hur många som helst och fira Den helige Johannes Döparens dag.

De små lögnerna är användbara. Jag vet. Max Raabe har besjungit fenomenet med små lögner. Kleine Lügen. Vill ni påstå att Max Raabe narras?

Så med vilka kraftfulla sakskäl ändrar – mot lag och författning – eliten hur ett kyrkomöte ska genomföras? Bara för att ”alla” är överens, är det inte rätt. Detta är i grunden orätt. Var kan beslutet överklagas? Jag vill veta. Och vem kan överklaga?

Jag vill gärna se ett kyrkomöte samlas och se hur ledamöter, som tror att de är dödsdömda på grund av Covid-19 i kyrklig regim, uppgivna släpar sig fram. Egentligen är det motbilden till frimodiga martyrer jag vill se – och det är just i år möjligt att ordna denna koreografi. Ledamöterna släpar sig med döden tecknad i anletena in i plenisalen, all festivitas är borta. De ska dö i Covid-19 som martyrer för den kyrkopolitiska saken. De ser nog inte frimodiga ut, kyrkomötesombuden. Inte ens de som etiketterar sin frimodighet tycks vara vad de kallar sig. Då hade de väl ställt till med en passlig skandal? 

I går saknade jag Åke Talltorp och hans fru Birgitta. De bodde på gården där dubbelmordet i Linköping ägde rum och Birgitta, som var läkare, var först ute hos offren. Åke hade uppskattat att fallet fått en lösning. Det var ett problem att detta dubbelmord ägt rum hos honom. 

I dag är det dagen då Palmemordets lösning presenteras. Tidningen Östra Smålands recensent köpte argumenteringen att Skandiamannen är mördaren. Kommer det kl 09.30 att visa sig att Thomas Petterssons bok Den osannolika mördaren fått allt rätt? ”Det var egentligen enklare än vad alla trodde. Som det brukade vara i Enid Blytons böcker ungefär.” Östra Småland 19 okt 2018. Beroende på utfallet, kan det bli en ny upphetsad slända i dag.  Eller en uppgiven. Eller ingen alls. I tider som dessa är ingenting riktigt lätt att veta.