Agere contra!

Varför inte stå för att vi är så onse i Svenska kyrkan som vi faktiskt är, och sakligt konstatera inte bara att utan också vad och analysera vari oenigheterna består och vilka det är som sakligt sett står samman med vad Kyrkan trott och bekänt i alla tider? MTD-religionen är en verksam kraft. Moralistisk Terapeutisk Deism. De som omfattar den, skaffar åt sig lärare hoptals, sådana som talar det som kliar åhörarna i öronen. De, som vill stå samman med apostlar och alla heliga tiderna igenom, behöver inte bli förvånade, men inte heller imponerade och allra minst uppgivna. Det är så här det går till och fältropet ljuder då: agere contra! Gör motstånd! Gör tvärtom!

Motstånd betyder inte bara att analysera de tomma men fromma orden och ifrågasätta. Motstånd är också att undersöka vad som alls inte sägs – i samhälle och Kyrka. För den som är 70+ är och skall  isoleras från den tidigare normaliteten skulle detta kunna vara en heltidssysselsättning därför att journalisterna inte sköter sitt jobb. De blir förutsägbara. Värst är radioterna, de hittar på nyheter som folk ska ringa in och reagera på. ”Vi far illa i Covid-19”, heter det, och så ska detta besked fyllas med innehåll av inringare.

Jag ska inte fördjupa mig i den bildning journalister har, men är vi inte rätt långt från det som gällde på Barbro Alvings, Ivar Harries, Torgny Segerstedts, Sven Sörmarks, Herbert Tingstens och Elin Wägners tid och när Jan Myrdal kommenterade skeenden i världen med skriftställningar? 

Jag ska inte heller fördjupa mig i frågan varför vänstern inte har ett enda ord att säga om Covid-19 och alla nedstängningarna som fullständigt normala uttryck för kapitalismens inneboende kriser. Det ekonomiska system vi har kännetecknas av inneboende krisen som slår till och som inte kan övervinnas inom dess ramar. Detta är inte kris på grund av brist utan på grund av överproduktion. Därför måste arbetslösa med jämna mellanrum brutalt svälta ihjäl. Jag trodde vänstern skulle kunna ge oss dessa perspektiv. Corona-kristid och krigstid i grunden lika. Har vänstern inte läst Ernest Mandel, Inledning till marxismens ekonomiska teori, Zenitserien nr 1, 2 uppl 1968 (s 57-58)? 

Finns det inte heller några konservativa, som i vår tid när uppbrotten förutsägs har något att säga om vad som obönhörligen måste bevaras, dvs räddas från nykapitalisterna? Kunde de konservativa läsa J.A. Eklund eller nöjer de sig med Johan Sundeens avhandling Andelivets agitator, Norma 2008? Jag fördjupar mig inte. Det är ingen ordning vare sig till vänster eller höger och i mitten står – Centerpartiet, dvs de som inte ens kan skilja på höger och vänster (Jona 4:11)

Jag läser sällan fromma utläggningar, men Biskopen manade mig så jag har börjat läsa det som i Torsdagsdepressionen heter ”Eftertanke”. Jag fick av kyrkoherden i Rydaholm höra talas om bön i söndags. Bön är hjärtats samtal med vår käre himmelske fader – och ”kär” betyder att han älskar oss mer än vi honom (detta påpekade inte kyrkoherden, det kom jag på alldeles själv – om nu inte Anden ingav mig insikten). Jag tror kyrkoherden. Alltså misstror jag studentprästen, som la ut texten om bön helt annorlunda. Hon har inte, anförtror hon mig, orden, inte ens tilliten. Bön blir att stanna kvar i våra mänskliga villkor, för vi kan inget annat. Jag förstår. Men tillit att det kommer en månadslön från det kyrkliga, har väl ändå studentprästen? Annars skulle Världsalliansen för goda fariséer kunna betala för det är nog ädel fariseism vi ser uttryckas teologiskt – om än icke fariseisk praxis. För fariséerna trodde vad de bad och tänkte att bön var en vettig syssla. Jag ska vara nöjd, förstås. Jag får se att Anders Nygren än en gång visar sig få rätt: på främmande spår! MTD-religionen gestaltas i ord och handling.

I Coronatider har det också brutalt avslöjats att det folk trodde var nattvardsväckelse är T-et i MTD-religionen, inget annat. Då blir självfallet sakramentets materia en oväsentlighet på samma sätt som celebrantens kön och tro. Hej och hå! Det räcker att det ser bra ut – och då kan det köpas elegant paramenta, men också läggas mycket möda på att få till snygga kläder för präster. Prästjumprar till exempel… Ytan är viktig i MTD-religionen, lika viktig som nyttan. 

Därför måste MTD-prästerna både skaffa sig uppmärksamhet och visa sin relevans. I Corona-tider får de bråttom. Några av oss undrar hur de egentligen orkar. Men det gör de. För nu gäller det att passa på. Själva faktum att all uppmärksamhet ägnas Coronan vänds så, att det just i tider som dessa blir viktigt med klimat och milj öoch förblivande omställningar. Minns ni den tidigare ärkebiskopen, som gick runt med en skitig tygkasse och trodde att detta var miljövänligt? En tygkasse motsvarade tusentals plastkassar om man skulle se vad tillverkningen åstadkom för skador på miljön.

Det ska man inte. 38 öre kostar den lilla påsen till frukt, ICA-Grytan tar 40 öre. 30 öre är skatt, 8 öre är också skatt, skatt på skatten, omsättningsskatt. Det är inte våra plastpåsar som flyter i Ganges eller ens i Mohedaån. Plastkassar och plastpåsar är inte problemet, allra minst som de tillverkats av något återvunnet. Varför finner vi oss i att bli bluffade av politiker när vi fattar att de tänker sämre än vi själva? Jag nämner inga namn. 

Jo, Lena Hallengrens man Jonas Hellberg (S) står fram och eftersom jag sländat om händelsen vill ni väl veta hur det gick. Han eller hunden portades på hunddagiset eftersom hunden Tage inte var  rastad när han kom till dagiset utan, om man så säger, rastade sig själv inomhus. Hellberg krävde nu 7.500:-, 3.000 för att hunden var på annat dagis och 4.500 för utebliven arbetsinkomst, då han försökt skaffa plats till hunden. Hellberg vände sig till Allmänna Reklamationsnämnden, som nu konstaterat att Hellberg inte kunnat styrka att han haft dessa av honom själv uppgivna kostnader. De mer kritiskt sinnade kunde fatta, att Hellberg inte haft kostnaderna alls… Nice try.

Hellberg vände sig också till Länsstyrelsen med en anmälan. Hunddagiset inspekterades oanmält och det konstaterades, att anmälan var obefogad. Hunddagiset behöver inte ens betala för inspektionen. Skulle inte några pigga journalistfrön kunna ställa frågor om detta i stället för Covid-19 till socialministern? Vinklingen skulle kunna resultera i intressanta överraskningseffekter. Annars får man väl fråga hur det var med medlemsuppgifterna i SSU, när Lena var ansvarig där… Jonas Hellberg är annars mest känd för sina kyrkopolitiska insatser i Kalmar, vilka dessa nu var.

Detta var nu en marginell tanke som dök upp när jag besinnade, att socialdemokraterna låter bluffa oss med plastpåseskatten för att för egen del behålla den politiska makten och att det då gäller att ge miljöpartisterna något. Jag ska alltså betala för att S ska hålla MP på gott humör. Jag funderar med kyrkofadern Augustinus över skillnaden mellan en stat och ett rövarband. 

Det är inte alldeles givet att ett parlamentariskt system, som inte kan säkra sin politiska relevans, kommer att överleva. Vid den kapitalismens förutsägbara kris som hanterades på 1930-talet i ett sydligare beläget grannland, ett med både Cabaret och bordeller, uppfattade en mängd medborgare inte denna relevans. Nog sagt. 

Frälsningen är Guds sak. All annan befrielse kanske är vårt eget ansvar? Agere contra!