FLASH! Bön i blixtbelysning FLASH!

Idag är det ett sjå att vara Gud, för det ska bedjas intensivt till Gud i anledning av pandemin. Efter varje bönepunkt förväntas en liten dialog av vanligt slag. Ni vet: ”Hör vårt rop, O Gud.” och vi manar på: ” Lyssna till vår bön.” Nu undrar jag bara hur en kyrkokristen med gott samvete kan utsätta Gud, Fadern och Sonen och Den Helige Ande, för detta. Så ser jag att det där med Fader och Son och Helig Ande saknas i bönen! Döm om min förvåning. Nu analyserar vi, dvs upplöser bönen för att förstå:

Förbön under Covid-19-pandemin

(från Lutherska världsförbundet inom ramen för global, interreligiös bön angående coronaepidemin torsdag 14 maj 2020, översättning: Maria Klasson Sundin)

Först säger vi till Gud:
”Förbarma dig över hela mänsklighetens familj, som är i kaos och tyngs av sjukdom och rädsla.” Kaos och kaos, inte vet jag. Tristess och tristess snarare. Klimatet tycks ha blivit bättre dessutom – hur man nu vet det. Men låt gå. Sedan begär vi förmåner:

”Kom till vår hjälp, Bota de sjuka, stöd deras familjer och vänner och skydda dem från smittan. ” Lätt som en plätt.

Det står inte på förrän vi blir beredvilliga också:

”Ge oss kärlekens och självdisciplinens ande, så att vi gemensamt kan arbeta för att begränsa och bekämpa coronaviruset. ” Tja. Vad ska jag nu göra för att begränsa och bekämpa viruset? Behöver jag bekymra Gud om handhygienen? Det fortsätter:

”Gör oss vaksamma och uppmärksamma i förebyggandet och bekämpandet av alla sjukdomar, – malaria, dengue, hiv & aids och andra [kan nämnas högt eller i tystnad] –… som skapar lidande och leder till många människors död.” För egen del vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska göra för att vara vaksam och uppmärksam i bekämpandet av alla sjukdomar. Ändå är jag doktor… 

”Bota den självcentrering och likgiltighet som får oss att bara bli oroliga när viruset hotar oss själva. Öppna vägar bortom den tystnad och rädsla som alltför lätt ignorerar vår nästa. ” Men är det verkligen självcentrering om jag blir orolig när viruset hotar oss själva? Jag vet inte. I övrigt har jag betalat min skatt för landets sjuk- och hälsovård, så vad begärs av mig egentligen? 

”Styrk och uppmuntra alla som arbetar i vård och omsorg: omsorgspersonal, undersköterskor och sjuksköterskor, läkare, ambulanspersonal och administratörer, ja, alla som åtagit sig att ta hand om de sjuka och deras familjer.” Glömde man inte här lokalvårdarna, dvs sjukhusens hygientekniker? 

”Ge inspiration, insikt och hopp till alla forskare som arbetar för att utveckla ett vaccin. 

Styrk alla arbetare och företagare som förlorar sina inkomster till följd av utegångsförbud, karantän, social distansering, stängda gränser och andra restriktioner. Beskydda alla som måste resa.” Vore det inte bättre att be Gud ge dem lite pengar om vi nu ändå ska besvära? Eller ett enkelt vinunder för dem som tycker livet mist sin glans?

”Vägled nationernas ledare, så att de talar sanning, stoppar spridandet av desinformation och handlar rättvist, så att hela din mänskliga familj kan få bot och läkedom.” Hallå, vad sägs nu insagt i bönens fom. Talar nationernas ledare, statsmannen Löfven med flera, inte sanning nu? Jag vill veta hur det är tänkt. 

”Hela vår värld, hela våra kroppar, stärk våra hjärtan och tankar och ge oss hopp och frid mitt i oron.” Det var bra sagt. Kunde inte allt bedjande ha begränsats till just detta med den viktiga kompletteringen att vi ber i Jesu namn, för att han sagt att får be?

”Ta alla som har dött och kommer att dö idag i din ömma famn. Trösta deras kära i deras förtvivlan. ” Här blir jag tveksam. Blir inte ni? Ska vi lägga oss i Guds rådslut eller bara anbefalla våra döda åt Gud så är resten Guds ansvar? Jag tror väl inte att alla döda kommer hem till Gud? Gör ni?

”Tänk på din mänskliga familj och hela din skapelse i din kärlek.” Det är också en bra bön men den lilla begränsningen att vi likväl tror att Gud redan gör detta. 

Nu ät mitt stalltips att detta i det mesta blir en misslyckad bön. Vi vet inte hur vi ska be, vi har inte bett Hjälparen om hjälp och när vi ber illa så blir det inget. Rm 8:26-27 och Jak 4:2 Jag saknar Jesus också. En kristen bön är en bön ihop med honom. Jh 16:23 Allt annat är löst prat också om det är fromt. Bön är en allvarlig syssla. Mt 6:7-8 

”O Gud, lyssna inte till min bön när jag ber dumt”, kanske vi ska säga. The Rapwoman skickade bönen till kyrkoherdarna i Göteborgs stift. På Giertz’ och Gärtners tid bads bättre – med samma självklarhet som det spelades bättre fotboll på Gunnar Nordahls tid.