Hortulera

En uppskattad vän, diakon därtill, utmanade mig. Hon ville ha ett ord för ”gardening” på svenska. Jag funderade. Alltför länge, tyckte hon. Men ordet skulle täcka allt från mästerligt beteende i trädgård och växthus till det mer blygsamma som vi andra åstadkommer. Nu är det dock vi som är ryggraden i den svenska trädgårdskommersen. Vi behöver oavlåtligen köpa nya växter. Det är oss, inte på mästarna, dom lever. Denna insikt stärker inte bara bruttonationalprodukten utan också självkänslan.

Vilka bibliska trädgårdsmästare finns det. Tillvarons två viktigaste trädgårdar, Edens paradis och trädgården där Frälsarens grav fanns, har båda sina trädgårdsmästare. Gud ser på allt och spankulerar i trädgården. Riktigt vad trädgårdssnubben gjorde i den andra trädgården är mer oklart. Han kallas numera inte trädgårdsmästare utan trädgårdsvakt i Bibel 2000 men trädgårdsmästare hos Giertz, Hedegård och i Folkbibeln samt förstås i 1917 års översättning. Vi har alltså fått ett begrepp med brett spektrum och det kanske kan vara användbart i jakten på ett verb.

Hortulanus använder latinet. Ska vi i fortsättningen, hur kompetenta i trädgårdsskötsel vi är eller inte visar oss vara, säga att vi hortulerar. ”I dag ska jag hortulera” kan man förvirra grannar och vänner genom att säga. Eller som en uppmuntran ropa ”hortulera mera!”

Min uppskattade vän har sagt att hon ska pröva begreppet i familjen under en vecka för att utröna själva begreppseffekten. Nu är en kärnfamilj, också om den med åren blivit ansenlig också genom inkorporation, en begränsad entitet. Jag beslöt mig för att slända ut begreppet. Vi prövar det en vecka och ser vilket genomslag det får. Sedan får vi se om vi ska marknadsföra det över en större språkgemenskap. Det kunde fungera på rätt många civiliserade språk. Förresten! Om jag uppsöker trädgårdshandeln i akt och mening att se mig omkring och löpa något, nog hortulerar jag då också. Och man kanske kan gratulera med en blomma och hortulera på så sätt. Jag sliter med frågan

Som vanligt gäller ett: glöm inte var ni läste detta först!