Oborstat. Ett uppkast

Delegationen som befinner sig i Dublin vilar från det hektiska arbetet. Alla är inte så konferensvana som somliga, så pausen påstods vara välbehövlig. Ordet är verkligen sant: Join the Church and see the world. Det är sant också på det monastiska viset, att när vi kommer på lite avstånd ser vi världen just sådan den är. Om detta kan man konferera länge. 

Jag försöker för egen del strukturera några insatser när jag ska vara kyrkoherde i Göteryd. En serie små samtal tisdagar 11-12, förmiddagskaffe med tema och samtal är tanken. Övergripande rubrik är ”Oborstat” och tanken är den, att vi har väldigt många slätkammade präster. Nu får det bli lite annorledes. Start 25 juni. Kan temat då vara ”Bajsar björnarna i skogen, biskopen?” Vi ger oss i kast med några självklarheter och för att skapa en struktur, inleder jag… Känns inte saken lite publikvinnande?

Ni som läser Vår Lösen känner igen tanken. Nej, inte om bajsande björnar – men det som nu följer. 

Jag gör dock gärna lite reklam för Vår Lösen. Jag har den på köksbordet. Andra fromma böcker finns annorstädes i huset. Då kan jag gå runt som på ett bättre party och umgås med de begåvade, höra vad de har att säga och reflektera över det. Jag hänvisades till Judits bok:
Poängen är den, att som Gud tänkt, så blir det.

”De händelser du har bestämt

stiger fram och säger: ”Här är vi!”

Judit 9:6

Sv ps 249, Blott en dag har samma tema. Det är en älskad psalm, men har vi fattat vad vi sjunger? Guds barn kan ha en bekymmerslös hållning när vi hanterar bekymren. Det är just därför vi kan hantera dem. Och vara glada inför problemen som kommer med ett glatt ”Här är vi!”

Ska vi öva denna hållning som en livshållning? Ser vi problemen som något Gud bestämt och som något som stiger fram med denna muntra hälsning ”Här är vi!”, blir inte livet lite roligare då?

Nu får väl jag ta hissen ner i lobbyn, där konferensdeltagarna snart samlas, och försöka bibringa dem denna visdom. Ska jag hoppa ur hissen med orden ”Här är jag”” till att börja med? Och är inte denna hållning något viktigt när det ska bli oborstat i Göteryd?

Har ni förresten fattat, att aKF har en öppen arbetskonferens den 30-31 augusti i Stockholm. Spännande tema, ”Säg som det är!” och intressanta föredrag. Så fort jag vet hur det färdiga programmet ser ut, publicerar jag det här. Men markera dagarna.