Finansieringsfrågor

Det finns ett oerhört och upprepat tryck på mig att redovisa varifrån pengarna för aKF:s öppna arbetskonferens kommer. Invändningen mot detta skulle kunna vara, att en sådan finansiering angår medlemmarna och inte nämnvärt många andra. Nu kunde öppenhet vara ett egenvärde, men detta kan just i det aktuella fallet betvivlas. Jag är inte närmare insatt i allt det ekonomiska, men så mycket har jag med egna ögon sett, att medel överlämnats från Baltikum till kassören. Jag vet också att finanschefen för ett bolag tvekat att anslå medel med argumentet att ”vi riskerar att få Finansinspektionen på oss”. Från detta bolag vet jag mig ha sett en faktura med svensk adress men också adress i Lichtenstein och på Cayman Island. Den fakturan betalades av en kyrklig instans och avsåg, det fattade jag också, något som de förtroendevalda inte riktigt trängt in i. Med tanke på Uppdrag Gransknings arbete var det nog lika bra. Kyrkokommunala medel in i detta, här hade kompetenta undersökande journalister kunnat göra mycket. Jag har sett fakturan om ni tvivlar på uppgiften. Så det aktuella bolaget ville gärna ha kyrkliga medel men inte anslå till arbetsgemenskapen. Då vet vi. Fast det ska sägas; bolaget har bjudit mig på middag.

Nu förstår ni problemen och eftersom jag just varit på ICA Grytan och mötts av ett deprimerande besked på löpsedeln till en kvällstidning inser vi alla att ekonomi är något synnerligen allvarligt. ”Så drabbas de äldre av nya budgeten” tror jag att jag läste. Kassörskan hoppades att det skulle finnas ett gladare besked nästa gång jag handlar, för hon fattade ju också att försäljningen inte stimuleras av den sortens budskap.

Så vad kan jag nu göra? Jag tror jag kan villfara en annan ekonomisk begäran och lägga ut Kyrklig samlings text. Satsningen på Kyrklig dokumentation, kunskapskällan som går till källorna, och de sländor som nu flyger, skulle kanske generera ”litta pingar”, som det heter i Lunds stift. Läs själva, lada drular!:

Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan som samlar bekännelserörelsen i hela dess bredd genom sitt Samarbetsråd där människor med olika fromhetsbakgrund kommer samman för gemensamma överläggningar och analys. Styrelsen har ett brett kontaktnät och har regelbundna överläggningar med företrädare för olika grupper som vill stå fast på den gamla bekännelsegrunden.

Det arbete som utförs inom Kyrklig samling sker ofta i det tysta men bär frukt när ledamöterna i Samarbetsrådet t. ex bär med sina möten med andra hem till ”sina” organisationer, när de skriver artiklar och engagerar sig i kyrkans liv och arbetar för kyrkans upprättelse. Vi är kallade till uthållig förbön för vår kyrka och vårt folk och tillsammans söka vägar att kunna leva i vår kyrka med bevarad sakramental trygghet.

Genom medlemskap i Kyrklig samlings stödförening stöder man detta arbete ekonomiskt. Medlemsavgiften för år 2018 är 200 kr och sätts in på Kyrklig samlings PlusGiro 55 99 05-5 eller via swish 123 181 84 75 med angivande av namn och adress.

Jag fick nu ett besked att alla inte ser vad som finns i marginalen, nämligen besked att man kan skicka ”pingar” också om man rädes medlemskap. Men det hade de flesta fattat. Stå inte i skuld till någon utom när det gäller pengar, tror jag inte aposteln skrev. Men detta bör undersökas.